Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:

19 239

oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

 

 

 

 

 

 

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

OŚWIADCZENIE OIPiP w Częstochowie dotyczące systemu SMK 2017.10.07 18:06

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że System Monitorowania Kształcenia (SMK) nie został stworzony przez w/w Izbę, ani też przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 

System ten na zmówienie Ministerstwa Zdrowia został stworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a narzucony jest przez art. 30 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017, poz. 1845).

 

W związku z powyższym wszelkie krytyczne (lub pozytywne) uwagi dotyczące funkcjonowania systemu SMK prosimy kierować do jego twórców, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.


Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK podane są na stronie głównej (w czerwono - żółtej ramce).

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK 2017.06.02 08:29

Aby założyć konto w SMK należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto:

 

 

 

Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika (stosując się do zasad pisowni w języku polskim, np. wpisując imiona, nazwiska, nazwy miejscowości i ulic należy zaczynać od wielkej litery ''Częstochowa'' i należy stosować polskie znaki ''ą, ę, ... ź''. Dopełniacz odpowiada na pytania kogo? czego?), a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie konta:

 

 

Uwaga! Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole „opcjonalny identyfikator p2” (jeżeli w procesie składania wniosku o założenie konta wskazane pole nie zostało pominięte, należy powtórnie złożyć wniosek, nie otrzyma się również hasła tymczasowego). 

Proszę również zwrócić uwagę na poprawność wybrania odpowiedniego obywatelstwa.


Powinniśmy otrzymać komunikat:

 

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacja na temat założonego w SMK konta oraz informacja o założeniu konta na P2 SA.

 

W wiadomości dotyczącej założenia konta na P2 SA zostanie przesłane hasło tymczasowe, które należy zmienić podczas pierwszego logowania.

Hasło tymczasowe umożliwia zalogowanie w ciągu 30 minut.


Uwaga! E-mail z hasłem może trafić do katalogu „spam”, dlatego jeżeli nie ma wiadomości w skrzynce odbiorczej należy sprawdzić zawartość katalogu „spam” lub katalogu „wiadomości usunięte”.


Następnie należy ponownie wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2:

 

Następnie klikamy Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku logujemy się:

 

 

Loginem użytkownika jest adres e-mail podany podczas rejestracji konta w SMK.

 

System wymusi na nas zmianę hasła. Hasło, które należy utworzyć podczas pierwszego logowania (lub przy zmianie hasła) musi być zgodne z polityką haseł SMK:

 

 

Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieli możliwość wyboru kontekstu pracy (po założeniu konta będziemy mieli tylko jedną rolę), którą należy wybrać:


 

Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień:

 

 

Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień:

 

 

Po wypełnieniu pól we wniosku o modyfikację uprawnień (również stosując się do zasad pisowni w języku polskim) należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć następujące pozycje:

 

Jako grupa biznesowa odpowiednio:

 • Pielęgniarka
 • Położna

Grupa funkcjonalna:

 • Użytkownik

 

Jednostka akceptująca wniosek:

* OIPiP

i klikamy wybierz:

 

Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izbę do której aktualnie należymy i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz:

 

 

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej:

 

Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu i znajduje się po słowach „ZAŚWIADCZENIE nr”) oraz nazwę i miejscowość Izby która wystawiła w/w PWZ, a w liście specjalizacji dane o ukończonych formach kształcenia. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora, doktora itp. (licencjat, magister - to nie są tytuły naukowe).


Jeżeli chcemy dodać specjalizacje należy być pewnym, że informacje o ich ukończeniu zostały zgłoszone do Okręgowej Izby PiP – jeżeli wpiszemy specjalizacje, kursy o których OIPiP nie ma wiedzy, wniosek zostanie odrzucony z uwagi na brak możliwości potwierdzenia zawartych w nim danych.


 

Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

 

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:

 • „Podpisz podpisem EPUAP i wyślij” (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).

ePUAP - to nie e-mail - to profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj: http://epuap.gov.pl/wps/portal
 • „Podpisz podpisem  kwalifikowanym i wyślij” (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).
 • „Złóż wniosek papierowy” (najpierw drukuj, potem złóż wniosek papierowy, konieczna wizyta w OIPIP).

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.

 

Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie.

 

Uwaga! Wybierając „Złóż wniosek papierowy” – wniosek taki należy wydrukowaćpodpisać, a następnie osobiście stawić się w wybranej jednostce akceptującej.

 

Powyższa instrukcja zakładania konta w SMK jest pozyskana ze strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i tam również jest dostępna:

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Co to jest ePuap? 2017.12.13 11:28

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski portal służący do kontaktu elektronicznego obywateli z urzędami.


Profil zaufany ePUAP to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji.

 

Profil zaufany ePUAP działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów oraz do ZUS (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę) przez internet.

 

Aby  uzyskać profil zaufany ePUAP:

 1. Wejdź na epuap.pl
 2. Załóż konto użytkownika na portalu ePUAP.
 3. W systemie ePUAP wypełnij i złóż wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
 4. W celu uwierzytelnienia profilu zgłoś się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP z dowodem osobistym lub paszportem.

Ważne!
Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil zaufany ePUAP.

Jak złożyć wniosek na szkolenie za pomocą SMK? 2017.07.26 14:55

Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie SMK należy kliknąć na kafelek: „Dane o planowanych szkoleniach” (NIE KLIKAMY na kafelek „Wnioski na szkolenia”).Następne kroki są intuicyjne, ale należy pamiętać o poprawnym wybieraniu i wypełnianiu wszystkich wymaganych pól.

 

Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji oraz załączeniu pliku (np. pdf, jpeg) z aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu, klikamy na przycisk „Zapisz”.

ALE TO NIE KONIEC!


To dopiero tzw. „Szkic” wniosku. W kolejnym kroku należy kliknąć na przycisk „Wyślij”.

 

W kolejnych okienkach klikamy „Wyślij” i „Dalej”, aż do pojawienia się okienka z naszym wnioskiem, ale już ze statusem „Do weryfikacji”.

 

 

 

 

Czy nasz wniosek na szkolenie został pozytywnie zweryfikowany sprawdzamy już przy następnych logowaniach poprzez kafelek „Wnioski na szkolenia”.

Co to jest System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)? 2017.04.24 10:19

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, stworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

 • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
 • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
 • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
 • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
 • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

# lekarzy i lekarzy dentystów,

# farmaceutów,

# pielęgniarek i położnych,

# diagnostów laboratoryjnych,

# innych zawodów medycznych.

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2

FAQ - odpowiedzi na często zadawane pytania

SMK

Co zrobić jeśli nie otrzymałam(em) pierwszego hasła lub zapomniałam jakie hasło utworzyłam(em) do systemu SMK?

Jeśli nie otrzymaliśmy pierwszego, tymczasowego hasła do SMK, należy:

1) sprawdzić, czy e-mail z hasłem nie trafił do katalogu „spam” lub katalogu „wiadomości usunięte”,

2) przypomnieć sobie, czy podczas wypełniania wniosku pomineliśmy pole „opcjonalny identyfikator p2” (jeżeli w procesie składania wniosku o założenie konta we wskazanym polu coś wpisaliśmy, należy powtórnie złożyć wniosek i nic już w to pole nie wpisywać),
3) mógł wystąpić błąd podczas rejestracji konta (najczęściej wpisywany jest niepoprawny adres e-mail (tzw. 'literówka') – wówczas możliwość weryfikacji mozliwa jest tylko w oparciu o kontakt z infolinią SMK:

(22) 597 09 75, (22) 597 09 76, (22) 597 09 80, (22) 492 50 05, (22) 492 50 19, (22) 203 27 66 lub mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl. 

Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00. 


Jeżeli zapomnieliśmy jakie hasło ustaliliśmy, należy:

na stronie: https://smk.ezdrowie.gov.pl poprzez kliknięcie na: „Nie pamiętam hasła” wysłać żądanie o wygenerowanie nowego hasła.

 

Na wskazaną wcześniej skrzynkę e-mail otrzymujemy 2 e-maile:

* 1-szy mail: należy kliknąć link ,,aby potwierdzić reset…” (nie klikamy „Zaloguj”) i zamykamy wiadomość.

* 2-gi mail: już z nowym hasłem tymczasowym, zapamiętujemy je lub kopiujemy (nie klikamy „Zaloguj”) i zamykamy wiadomość.

 

Następnie logujemy się do SMK opcją login/hasło i wpisujemy nowe hasło tymczasowe, a następnie zmieniamy hasło tymczasowe na nasze własne.