Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

OŚWIADCZENIE OIPiP w Częstochowie dotyczące systemu SMK

07 października 2017 18:06

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że System Monitorowania Kształcenia (SMK) nie został stworzony przez w/w Izbę, ani też przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 

System ten na zmówienie Ministerstwa Zdrowia został stworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a narzucony jest przez art. 30 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017, poz. 1845).

 

W związku z powyższym wszelkie krytyczne (lub pozytywne) uwagi dotyczące funkcjonowania systemu SMK prosimy kierować do jego twórców, czyli Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.


Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK podane są na stronie głównej (w czerwono - żółtej ramce).