Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Regulaminy

regulamin-dzialania-komisji-sanatorium.docx Format: docx Rozmiar: 16.80kb Data dodania: 2022-12-15 04:23:00
Wniosek o dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego dla członków OIPiP w Częstochowie wniosek-kom.-sanatoryjnej.docx Format: docx Rozmiar: 14.55kb Data dodania: 2023-01-17 07:01:00
Zmiana zasad przyjmowania wniosków ! Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego począwszy od dnia 01.03.2023 r. będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej - osobiście w siedzibie biura OIPiP w Częstochowie lub za pośrednictwem poczty polskiej. Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane. regulamin-dofinansowania-kosztow-ksztalcenia-podyplomowego-ponoszonych-przez-czlonkow-oipip-w-czestochowie.pdf Format: pdf Rozmiar: 208.98kb Data dodania: 2022-04-07 10:56:00
Załącznik Nr 1 do uchwały 5/VII/08/2017 OIPiP w Częstochowie z dnia 08 marca 2017 r. - Regulamin Działania Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych - obowiązujący 2017.03.08-regulamin-komisji-ds.-pomocy-w-trudnych-sytuacjach.pdf
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/VII/02/2016 OIPiP w Częstochowie z dnia 02 marca 2016 r. - Regulamin Działania Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych - uchylony regulamin-dzialania-komisji-ds.-pomocy-02.03.2016.pdf
Regulamin wyborów do organów izby oraz tryb odwoływania ich członków regulamin-wyborow-do-organow.pdf
Regulamin okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej regulamin-oroz-30.03.2012.pdf
Regulamin okręgowego sądu pielęgniarek i położnych regulamin-os-2012.pdf
Regulamin okręgowej komisji rewizyjnej regulamin-okr-30.03.2012.pdf
Regulamin okręgowej rady pielęgniarek i położnych regulamin-or-13.03.2012.pdf
Regulamin okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych regulamin-oz-2012.pdf