Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK

02 czerwca 2017 08:29

Aby założyć konto w SMK należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto:

 

 

 

Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika (stosując się do zasad pisowni w języku polskim, np. wpisując imiona, nazwiska, nazwy miejscowości i ulic należy zaczynać od wielkej litery ''Częstochowa'' i należy stosować polskie znaki ''ą, ę, ... ź''. Dopełniacz odpowiada na pytania kogo? czego?), a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie konta:

 

 

Uwaga! Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole „opcjonalny identyfikator p2” (jeżeli w procesie składania wniosku o założenie konta wskazane pole nie zostało pominięte, należy powtórnie złożyć wniosek, nie otrzyma się również hasła tymczasowego). 

Proszę również zwrócić uwagę na poprawność wybrania odpowiedniego obywatelstwa.


Powinniśmy otrzymać komunikat:

 

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacja na temat założonego w SMK konta oraz informacja o założeniu konta na P2 SA.

 

W wiadomości dotyczącej założenia konta na P2 SA zostanie przesłane hasło tymczasowe, które należy zmienić podczas pierwszego logowania.

Hasło tymczasowe umożliwia zalogowanie w ciągu 30 minut.


Uwaga! E-mail z hasłem może trafić do katalogu „spam”, dlatego jeżeli nie ma wiadomości w skrzynce odbiorczej należy sprawdzić zawartość katalogu „spam” lub katalogu „wiadomości usunięte”.


Następnie należy ponownie wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2:

 

Następnie klikamy Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku logujemy się:

 

 

Loginem użytkownika jest adres e-mail podany podczas rejestracji konta w SMK.

 

System wymusi na nas zmianę hasła. Hasło, które należy utworzyć podczas pierwszego logowania (lub przy zmianie hasła) musi być zgodne z polityką haseł SMK:

 

 

Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieli możliwość wyboru kontekstu pracy (po założeniu konta będziemy mieli tylko jedną rolę), którą należy wybrać:


 

Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień:

 

 

Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień:

 

 

Po wypełnieniu pól we wniosku o modyfikację uprawnień (również stosując się do zasad pisowni w języku polskim) należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć następujące pozycje:

 

Jako grupa biznesowa odpowiednio:

  • Pielęgniarka
  • Położna

Grupa funkcjonalna:

  • Użytkownik

 

Jednostka akceptująca wniosek:

* OIPiP

i klikamy wybierz:

 

Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izbę do której aktualnie należymy i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz:

 

 

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej:

 

Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu i znajduje się po słowach „ZAŚWIADCZENIE nr”) oraz nazwę i miejscowość Izby która wystawiła w/w PWZ, a w liście specjalizacji dane o ukończonych formach kształcenia. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora, doktora itp. (licencjat, magister - to nie są tytuły naukowe).


Jeżeli chcemy dodać specjalizacje należy być pewnym, że informacje o ich ukończeniu zostały zgłoszone do Okręgowej Izby PiP – jeżeli wpiszemy specjalizacje, kursy o których OIPiP nie ma wiedzy, wniosek zostanie odrzucony z uwagi na brak możliwości potwierdzenia zawartych w nim danych.


 

Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

 

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:

  • „Podpisz podpisem EPUAP i wyślij” (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).

ePUAP - to nie e-mail - to profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj: http://epuap.gov.pl/wps/portal
  • „Podpisz podpisem  kwalifikowanym i wyślij” (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).
  • „Złóż wniosek papierowy” (najpierw drukuj, potem złóż wniosek papierowy, konieczna wizyta w OIPIP).

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.

 

Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie.

 

Uwaga! Wybierając „Złóż wniosek papierowy” – wniosek taki należy wydrukowaćpodpisać, a następnie osobiście stawić się w wybranej jednostce akceptującej.

 

Powyższa instrukcja zakładania konta w SMK jest pozyskana ze strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i tam również jest dostępna:

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/