Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów prawa wykonywania zawodu komunikat-ministra-zdrowia.pdf Format: pdf Rozmiar: 114.49kb Data dodania: 2022-07-09 08:22:00
rozporządzenie w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi d20221135-przymus-bezposredni.pdf Format: pdf Rozmiar: 868.54kb Data dodania: 2022-07-12 07:06:00
Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz stanowisko Ministerstwa Zdrowia. pismo-rzecznika.pdf
pismo Rzecznika Małych i ŚredStanowisko Ministerstwa Zdrowia. pismo-mz.pdf
Komunikat MZ z dnia 29-07-2016 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich komunikat-mz-w-sprawie-wykon.-przez-pielegniarki-i-polozne-zadan-wynik.-z-procesu-lecz.-i-realiz.-zlecen-lekarskich-w-tym-podaw.-lekow-roznymi-drogami.pdf
Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 krajowe-ramy-strateg.-polit.-w-obsz.-ochr.-zdrowia.pdf
Stanowisko w sprawie zmiany zapisów w ustawie emerytalnej w kierunku obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat oraz niezrównywania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn 00920011stanowisk20130625.pdf
Stanowisko w sprawie określania warunków tworzenia kierowniczych stanowisk pielęgniarskich i położniczych 00930012stanowisk20130625.pdf
Stanowisko w sprawie prawa pielęgniarek i położnych do urlopu na poratowanie zdrowia 00910013stanowisk20130625.pdf
Stanowisko w sprawie poprawy finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania 8stanapeloipip20130626.pdf
Stanowisko w sprawie poprawy finansowania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 7stanapeloipip20130626.pdf
Stanowisko w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarki/położniczej we wszystkich podmiotach leczniczych na terenie całego kraju 6stanapeloipip20130626.pdf
Stanowisko w sprawie wprowadzenia do treści rozporządzeń Ministra Zdrowia tzw. koszykowych oraz zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów: norm zatrudnienia oraz kwalifikacyjnych pielęgniarek i położnych, (minimalne kwalifikacje oraz obligatoryjnie wyższy poziomkwalifikacji) do warunkow kontraktowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach środków publicznych i zróżnicowania wartości jednostek rozliczeniowych świadczeń zdrowotnych w zależności od poziomu kwalifkacji pielegniarek i położnych 5stanapeloipip20130626.pdf
Stanowisko w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej skróconego czasu pracy pielęgniarek pracujących na oddziale chemioterapii, w związku z narażeniem zawodowym 4stanapeloipip20130626.pdf
Stanowisko w sprawie wprowadzenia oddzielnych druków deklaracji wyboru świadczeniodawcy – lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej 3stanapeloipip20130626.pdf
Stanowisko w sprawie wprowadzenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur pielęgniarskich i położniczych (ICNP) 2stanapeloipip20130626.pdf
Stanowisko w sprawie przypomnienia o obowiązku przestrzegania zapisów Konwencji Nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego oraz zapisów Zalecenia Nr 157 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego 1stanapeloipip20130626.pdf
Stanowisko przestarzeganie norm stanowisko-przestarzeganie-norm.pdf
Stanowisko w sprawie czasu pracy na umowach cywilnoprawnych stanowisko-w-sprawie-czasu-pracy-na-umowach-cywilnoprawnych.pdf
Stanowisko w sprawie dodatku za pracę w zespole wyjazdowym stanowisko-w-sprawie-dodatku-za-prace-w-zespole-wyjazdowym.pdf
Stanowisko w sprawie emerytur pomostowych stanowisko-w-sprawie-emerytur-pomostowych.pdf
Stanowisko w sprawie konkursów na stanowiska kierownicze stanowisko-w-sprawie-konkursow-na-stanowiska-kierownicze.pdf
Stanowisko w sprawie nazwy - Pielęgniarka rodzinna stanowisko-w-sprawie-nazwy-pielegniarka-rodzinna.pdf
Stanowisko w sprawie pielęgniarek w dps stanowisko-w-sprawie-pielegniarek-w-dps.pdf
Stanowisko w sprawie pielęgniarek w systemie ratownictwa medczynego stanowisko-w-sprawie-pielegniarek-w-systemie-ratownictwa-medczynego.pdf
Stanowisko w sprawie podwyższania wieku emerytalnego stanowisko-w-sprawie-podwyzszania-wieku-emerytalnego.pdf
Stanowisko w sprawie szkodliwych warunków pracy stanowisko-w-sprawie-szkodliwych-warunkow-pracy.pdf
Stanowisko w sprawie urlopów szkoleniowych stanowisko-w-sprawie-urlopow-szkoleniowych.pdf
Stanowisko zmiana rozporządzenia w sprawie norm stanowisko-zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-norm.pdf
Format: pl/httpdocs/data/files/ Rozmiar: 256.00kb Data dodania: 2022-07-12 06:07:41
Zaproszenie do wypełnienia ankiety dot. „Badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce' 2023-06-21 18:56

Konsultant Wojewódzki Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej dr n. med. Iwona Markiewicz na prośbę Departamentu Zdrowia Publicznego uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w „Badaniu opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce', które w formie ankiety zostało opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/gov/badanie-opinii-na-temat-kierunkow-rozwoju-zdrowotnej-opieki-dlugoterminowej