Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Skład osobowy Zespołów Problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na okres VII kadencji

2015-2019

Zespół  ds.  Położnych:

        Baczyńska Marzena

        Garus-Kmieć Jolanta

        Kowalska Wanda

        Piekiełek Ewa

 

Zespół ds. Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej:

        Kaptacz Anna

        Kucharska Lidia

        Łoniewska-Lichterowicz Danuta

        Markiewicz Iwona

        Pękalska Agnieszka

        Pudlik Jacek

        Sikora-Mysłek Irena

 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego:

        Chrzęstek Andrzej

        Czech Tomasz

        Hebda Agnieszka

        Nowicka Ewelina

        Labocha Jolanta

 

Zespół ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego:

        Kapkowska Beata

        Wróż Renata

        Dołęga Jolanta