Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:

19 239

oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

 

 

 

 

 

 

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SMK - WAŻNE INFORMACJE dla pielęgniarek i położnych 2017.04.24 10:22

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

  • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
  • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

 

Aby korzystać z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – np. zapisać się na szkolenie zawodowe, konieczne będzie założenie konta w tym systemie, poprzez stronę smk.ezdrowie.gov.pl

 

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą:

a)    kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

b)    darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal)

 

a następnie należy złożyć wniosek o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za pomocą systemu SMK.

Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

 

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

  • dostęp do Internetu,
  • adres e-mail,
  • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
  • przeglądarka internetowa (aktualne wersje).
  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2

FAQ - odpowiedzi na często zadawane pytania

SMK

Co zrobić jeśli nie otrzymałam(em) pierwszego hasła lub zapomniałam jakie hasło utworzyłam(em) do systemu SMK?

Jeśli nie otrzymaliśmy pierwszego, tymczasowego hasła do SMK, należy:

1) sprawdzić, czy e-mail z hasłem nie trafił do katalogu „spam” lub katalogu „wiadomości usunięte”,

2) przypomnieć sobie, czy podczas wypełniania wniosku pomineliśmy pole „opcjonalny identyfikator p2” (jeżeli w procesie składania wniosku o założenie konta we wskazanym polu coś wpisaliśmy, należy powtórnie złożyć wniosek i nic już w to pole nie wpisywać),
3) mógł wystąpić błąd podczas rejestracji konta (najczęściej wpisywany jest niepoprawny adres e-mail (tzw. 'literówka') – wówczas możliwość weryfikacji mozliwa jest tylko w oparciu o kontakt z infolinią SMK:

(22) 597 09 75, (22) 597 09 76, (22) 597 09 80, (22) 492 50 05, (22) 492 50 19, (22) 203 27 66 lub mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl. 

Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00. 


Jeżeli zapomnieliśmy jakie hasło ustaliliśmy, należy:

na stronie: https://smk.ezdrowie.gov.pl poprzez kliknięcie na: „Nie pamiętam hasła” wysłać żądanie o wygenerowanie nowego hasła.

 

Na wskazaną wcześniej skrzynkę e-mail otrzymujemy 2 e-maile:

* 1-szy mail: należy kliknąć link ,,aby potwierdzić reset…” (nie klikamy „Zaloguj”) i zamykamy wiadomość.

* 2-gi mail: już z nowym hasłem tymczasowym, zapamiętujemy je lub kopiujemy (nie klikamy „Zaloguj”) i zamykamy wiadomość.

 

Następnie logujemy się do SMK opcją login/hasło i wpisujemy nowe hasło tymczasowe, a następnie zmieniamy hasło tymczasowe na nasze własne.