Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Data utworzenia: 2012/06/04 10:11
Data modyfikacji: 2016/03/04 11:49

Dotyczy: Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej

Dotyczy: Komisja Uchwał i Wniosków

Dotyczy: Prawo Wykonywania Zawodu / Rejestr ORPiP

Aby uniknąć problemu z otwarciem druków załączonych poniżej, plik należy najpierw zapisać na dysku twardym komputera.

WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU wniosek-o-stwierdzenie-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-oraz-wpis-do-okregowego-rejestru-pielegniarek-okregowego-rejestru-poloznych.pdf Format: pdf Rozmiar: 540.88kb Data dodania: 2022-04-27 07:27:00
Uchwała nr 472/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2A i nr 2B do uchwały nr 320/VVI/2018 NRPiP z dnia 12 września 2018. uchwala-472.pdf
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH zalacznik-nr-1-do-uchwaly-472.docx Format: docx Rozmiar: 41.36kb Data dodania: 2022-04-27 07:28:00
WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ ... zalacznik-nr-2-uchwaly-472.docx
uchwały Nr 1877/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 lutego 2021 r uchwala-nr-1877.pdf
Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki wynikające z prawa Unii Europejskiej zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-1877.docx
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej zalacznik-nr-3-do-uchwaly-nr-1877.docx
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru wniosek-o-przyz.-ograniczonego-prawa-wykonyw.-zawodu-osobie-nie-bedacej-obywat.-panstwa-czlonkow.-ue-oraz-wpisanie-do-rejestru-zal.2.pdf
Załącznik nr 1 do uchwały 319. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej. zaswiadczenie-o-przebiegu-pracy-zawodowej-zalacznik-1-uchwala-nr-319.pdf
Załącznik nr 2 do uchwały 319. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA. wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-zalacznik-2-uchwala-nr-319.pdf
Uchwała nr 320/VII/2018 w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej. uchwalanr320.pdf
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO *, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK wniosek-o-przyznanie-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-albo-ograniczonego-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-osobie-nie-bedacej-obywatelem-panstwa-c.pdf Format: pdf Rozmiar: 408.33kb Data dodania: 2022-04-27 07:30:00
WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO OSOBIE, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIARE wniosek-o-stwierdzenie-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-osobie-bedacej-obywatelem-jednego-z-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiejoraz-wpis-do-okregowego-rejestru-pielegniarek-okreg.pdf Format: pdf Rozmiar: 654.35kb Data dodania: 2022-04-27 07:31:00
Załącznik nr 4 do uchwały 320. WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE. wniosek-o-wpis-do-okregowego-rejestru-pielegniarek-poloznych-zalacznik-4.pdf
Załącznik nr 5 do uchwały 320. WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE. wniosek-o-wykreslenie-z-okregowego-rejestru-pielegniarek-poloznych-zalacznik-5.pdf
Załącznik nr 6 do uchwały 320. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA. wniosek-o-wydanie-duplikatu-zaswiadczenia-zalacznik-6.pdf
Załącznik nr 7 do uchwały 320. WNIOSEK O WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH* PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE wniosek-o-wymiane-na-nowe-zaswiadczenia-o-prawie-wykonywania-zawodu-zalacznik-7.pdf
Załącznik nr 8 do uchwały 320. ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH W OKRĘGOWYM REJESTRZE cz. „A”. arkusz-aktualizacyjny-danych-osobowych-zalacznik-8.pdf
Załącznik nr 10 do uchwały 320. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego. oswiadczenie-o-zaprzestaniu-wykonywania-zawodu-zalacznik-10.pdf
Załącznik nr 11 do uchwały 320. Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywanie zawodu pielęgniarki/rza*, położnej/ego* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. oswiadczenie-o-zamiarze-podjecia-wykonywanie-zawodu-pielegniarki-poloznej-zalacznik-11.pdf
Załącznik nr 12 do uchwały 320. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego. oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-wykonywania-zawodu-zalacznik-12.pdf
Załącznik nr 14 do uchwały 320. Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. oswiadczenie-pielegniarki-obywatela-panstwa-czlonkowskiego-unii-europejskiej-o-zamiarze-tymczasowego-lub-okazjonalnego-wykonywania-zawodu-zalacznik-14.pdf
Załącznik nr 15 do uchwały 320. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-zalacznik-15.pdf
Załącznik nr 16 do uchwały 320. Potwierdzenie odbioru zaświadczenia. potwierdzenie-odbioru-zaswiadczenia-zalacznik-16.pdf
WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ukraina-warunkowe-pwz-1.docx Format: docx Rozmiar: 41.22kb Data dodania: 2022-04-27 07:34:00
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ukraina-wniosek-czasi-i-miejsce.docx Format: docx Rozmiar: 40.70kb Data dodania: 2022-04-27 07:35:00

Dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego.

wniosek-kom.-sanatoryjnej.docx Format: docx Rozmiar: 14.55kb Data dodania: 2022-10-25 18:50:00
regulamin-dzialania-komisji-sanatorium.docx Format: docx Rozmiar: 16.80kb Data dodania: 2022-10-25 18:53:00