Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Data utworzenia: 2012/06/04 10:11
Data modyfikacji: 2016/03/04 11:49

Dotyczy: Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej

Dotyczy: Prawo Wykonywania Zawodu / Rejestr ORPiP

Aby uniknąć problemu z otwarciem druków załączonych poniżej, plik należy najpierw zapisać na dysku twardym komputera.

WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU wniosek-o-stwierdzenie-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-oraz-wpis-do-okregowego-rejestru-pielegniarek-okregowego-rejestru-poloznych.pdf Format: pdf Rozmiar: 540.88kb Data dodania: 2022-04-27 07:27:00
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO *, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ OBYWATELEM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK wniosek-o-przyznanie-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-albo-ograniczonego-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-osobie-nie-bedacej-obywatelem-panstwa-c.pdf Format: pdf Rozmiar: 408.33kb Data dodania: 2022-04-27 07:30:00
WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO OSOBIE, BĘDĄCEJ OBYWATELEM JEDNEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIARE wniosek-o-stwierdzenie-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-osobie-bedacej-obywatelem-jednego-z-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiejoraz-wpis-do-okregowego-rejestru-pielegniarek-okreg.pdf Format: pdf Rozmiar: 654.35kb Data dodania: 2022-04-27 07:31:00
WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE. wniosek-o-wpis-do-okregowego-rejestru-pielegniarek-poloznych-zalacznik-4.pdf Format: pdf Rozmiar: 281.30kb Data dodania: 2023-08-07 15:02:00
WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE. wniosek-o-wykreslenie-z-okregowego-rejestru-pielegniarek-poloznych-zalacznik-5.pdf Format: pdf Rozmiar: 281.64kb Data dodania: 2023-08-07 15:03:00
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA. wniosek-o-wydanie-duplikatu-zaswiadczenia-zalacznik-6.pdf Format: pdf Rozmiar: 284.04kb Data dodania: 2023-08-07 15:03:00
WNIOSEK O WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH* PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE wniosek-o-wymiane-na-nowe-zaswiadczenia-o-prawie-wykonywania-zawodu-zalacznik-7.pdf Format: pdf Rozmiar: 305.17kb Data dodania: 2023-08-07 15:05:00
ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH W OKRĘGOWYM REJESTRZE arkusz-aktualizacyjny-danych-osobowych-zalacznik-8.pdf Format: pdf Rozmiar: 453.56kb Data dodania: 2023-08-07 14:59:00
Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego. oswiadczenie-o-zaprzestaniu-wykonywania-zawodu-zalacznik-10.pdf Format: pdf Rozmiar: 215.87kb Data dodania: 2023-08-07 15:03:00
Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywanie zawodu pielęgniarki/rza*, położnej/ego* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. oswiadczenie-o-zamiarze-podjecia-wykonywanie-zawodu-pielegniarki-poloznej-zalacznik-11.pdf Format: pdf Rozmiar: 214.52kb Data dodania: 2023-08-07 15:03:00
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego. oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-wykonywania-zawodu-zalacznik-12.pdf Format: pdf Rozmiar: 212.72kb Data dodania: 2023-08-07 15:03:00
Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. oswiadczenie-pielegniarki-obywatela-panstwa-czlonkowskiego-unii-europejskiej-o-zamiarze-tymczasowego-lub-okazjonalnego-wykonywania-zawodu-zalacznik-14.pdf Format: pdf Rozmiar: 300.33kb Data dodania: 2023-08-07 15:04:00
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KWALIFIKACJACH. wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-zalacznik-2-uchwala-nr-319.pdf Format: pdf Rozmiar: 226.46kb Data dodania: 2023-08-07 15:05:00
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej zalacznik-nr-3-do-uchwaly-nr-1877.docx
WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ukraina-warunkowe-pwz-1.docx Format: docx Rozmiar: 41.22kb Data dodania: 2022-04-27 07:34:00
WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH ukraina-wniosek-czasi-i-miejsce.docx Format: docx Rozmiar: 40.70kb Data dodania: 2022-04-27 07:35:00
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-zalacznik-15.pdf Format: pdf Rozmiar: 517.24kb Data dodania: 2023-08-07 15:05:00

Pozostałe druki

Aby uniknąć problemu z otwarciem druków załączonych poniżej, plik należy najpierw zapisać na dysku twardym komputera.