Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Data utworzenia: 2012/06/04 10:06
Data modyfikacji: 2016/02/27 19:04
Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie 2016.02.21 12:48

01 kwietnia 2009 r. na mocy Uchwały Nr 11/V/2009 II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

V kadencji z dnia 27 marca 2009 r. został uruchomiony Ośrodek Szkoleniowy przy biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

Ośrodek działa w oparciu o akty prawne:

  • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 144 poz.1039 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek położnych (Dz.U. Nr 197 poz. 1923).

 

Zadaniem Ośrodka Szkoleniowego jest organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych oraz innych zainteresowanych tematami z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego udzielania pierwszej pomocy.

 

Informacji na temat organizowanych szkoleń można uzyskać:

- w siedzibie OIPiP Częstochowa przy ul. Pułaskiego 25 w pokoju nr 410;

-pod numerem telefonu: 519 862 186;

- poprzez e-mail: szkolenia@oipip.czest.pl;

- na facebooku;

- instagramie  - oipipwczestochowie 

- na stronie internetowej www.oipip.czest.pl w zakładce oferta edukacyjna  -  aktualności.

 

 

Aby spełnić oczekiwania pielęgniarek i położnych w zakresie kształcenia podyplomowego

prosimy o zgłaszanie tematów pożądanych kursów na adres mailowy szkolenia@oipip.czest.pl.