Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Skład osobowy Komisji Problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na okres VIII kadencji

Komisja Prawa i Legislacji oraz Zmian  Systemowych w Ochronie Zdrowia i Współpracy z NFZ:

 

  Zbigniew Bednarczyk

  Aniela Stopa

  Dorota Szmit

  Iwona Markiewicz

 

Komisja ds. koordynacji przepisów prawa w zakresie zależności pomiędzy wykształceniem, kompetencjami i wynagrodzeniem pielęgniarek i położnych:

 

  Joanna Dziedzic

  Ilona Sitarz

  Aniela Stopa

  Renata Sówka

 

Komisja ds. Przeszkoleń po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki / położnej:

 

  Agata Ciesielska

  Krystyna Mizerska

  Maria Szymanek

  Renata Wróż

 

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

  

  Ewa Kucharska

  Krystyna Mizerska

  Magdalena Osińska

  Barbara Płaza

  Maria Szymanek

  Renata Wróż

 

Komisja ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach  Losowych:

  

  Roman Borszcz

  Katarzyna Cholewa

  Andrzej Chrzęstek 

  Joanna Dziedzic

  Ilona Sitarz

 

Komisja ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego:

  

  Marzena Baczyńska

  Roman Borszcz

  Andrzej Chrzęstek

  Beata Kałwak

  Wanda Kowalska

  Justyna Nowakowska

 

 

Komisja do spraw recept:

 

  Iwona Markiewicz

  Katarzyna Mucha

  Agnieszka Zalas

  Aniela Stopa

 

 

Komisja ds. współpracy z uczelniami:

   

  Małgorzata Glin                                                 

  Izabela Kaptacz                                        

  Ewa Kucharska                                        
  Iwona Markiewicz                                             

  Krystyna Mizerska