Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Skład osobowy Komisji Problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na okres VII kadencji

2015-2019

Komisja Prawa i Legislacji oraz Zmian  Systemowych w Ochronie Zdrowia i Współpracy z NFZ:

        Bednarczyk Zbigniew

        Dziedzic Joanna

        Kaptacz Anna

        Markiewicz Iwona

        Osińska Magdalena

 

Komisja ds. Przeszkoleń po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki / położnej:

        Ciesielska Agata

        Płaza Barbara

        Szymanek Maria

        Dziedzic Joanna

        Wróż Renata

        Piekiełek Ewa

 

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

        Cieślak Irena

        Maniszewska Marzena

        Mizerska Krystyna

        Płaza Barbara

        Szymanek Maria

        Kucharska Ewa

 

Komisja ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach  Losowych:

        Baczyńska Marzena

        Dziedzic Joanna

        Kucharska Lidia

        Maniszewska Marzena

        Płaza Barbara

        Karoń Bożena

        Borszcz Roman

 

 

Komisja ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego:

  Barbara Płaza                                                                       

  Marzena Maniszewska                             

  Lidia Kucharska                                       

  Marzena Baczyńska                                 

  Joanna Dziedzic