Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Data utworzenia: 2016/05/20 13:20
Data modyfikacji: 2016/05/20 13:20

UWAGA PAŃSTWO ZAPISUJĄCY SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA!

 

 

Przypominamy, iż po złożeniu wniosku w systemie SMK należy sprawdzić jego STATUS!

 

Wnioski, które po weryfikacji zostały zwrócone celem uzupełniania NALEŻY po naniesieniu poprawek PRZESŁAĆ PONOWNIE!

 

Osoby, które nie prześlą ponownie poprawionego wniosku NIE MOGĄ zostać zakwalifikowane na dany rodzaj kształcenia.

 


 

 

Szkolenia i kursy komercyjne organizowane przez OIPiP w Częstochowie są odpłatne.

Koszt uzależniony jest od ilości osób.

Organizator zastrzega, iż rozpoczęcie kursów/szkoleń nastąpi przy określonej minimalnej ilości osób.

 

 


 

Ważna informacja dotycząca SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH, tzw. SPECJALIZACJI:

Każdy kto uczestniczy w specjalizacji MUSI posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical
Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.'

które musi przedstawić przed egzaminem państwowym.

 

 

 

 

Szkolenie z zakresu położnictwa. 2024-04-30 17:09

 

 

 

Koleżanki Położne

 

Realizując nasze wspólne ustalenia w dniach 17 i 18 czerwca 2024 r. organizujemy szkolenie z zakresu położnictwa. Szkolenie jest dwudniowe prowadzone przez 2 osoby. Wykładowcami są położne z Lublina, Panie Edyta Barszcz i Karolina Rudzka. Są to położne z dużym doświadczeniem zawodowym i  dydaktycznym. Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona ponieważ szkolenie ma charakter warsztatowy. Dla równego traktowania podzieliliśmy miejsca według schematu:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie – 8, Szpital w Myszkowie – 4, Szpital w Blachowni – 4, Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – 4.

Proszę o złożenie gotowości do podjęcia szkolenia u swoich Położnych Oddziałowych.

Program szkolenia:

17.06.2024 r.

Pozycje wertykalne'

1.Ogólnie o pozycjach wertykalnych.

2. Przegląd poszczególnych pozycji porodowych.

3. Ćwiczenia w parach.

4. Pozycje wspomagające postęp porodu i rotację dziecka w kanale rodnym – teoria + praktyka.

18.06.2024 r.

Wpływ sposobu prowadzenia II okresu porodu na obrażenia kanału rodnego”

1.Omówienie II okresu porodu.

2.Jak wspierać Rodzącą w II okresie porodu?

3.Konsekwencje przedwczesnego parcia.

4.Dystocja barkowa.

5.Oddech w porodzie- ćwiczenia + teoria.

6.Ochrona krocza.

7.Nacięcie krocza czy samoistne pęknięcie?

8.Subtelne położnictwo.

9. Ciekawostki położnicze.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dokształcającym oraz upominek. Na szkolenie proszę o założenie wygodnego stroju, komfortowego do ćwiczeń w parach (najlepiej bez butów).

Zapisy w Ośrodku Szkoleniowym pod numerem telefonu 519-862-186 będą realizowane na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Pielęgniarki Oddziałowe do dnia 12 maja 2024 r.

Szkolenie jest drogie. Każda osoba musi potwierdzić swój udział.

W przypadku rezygnacji z Kursu po potwierdzeniu rezygnująca pokrywa koszty w wysokości 1200 zł.

 

 

Tomasz Czech