Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
< class="content_title ">archiwum
Webinar Codzienna pielęgnacja zdrowej skóry niemowląt i małych dzieci, a niewłaściwa pielęgnacja i typowe błędy, które najczęściej popełniają rodzice, który odbędzie się 26 kwietnia 2023, godz. 19.00-20.00 w serwisie edukacjapacjenta.pl. 2023-04-25 15:39

Webinar Codzienna pielęgnacja zdrowej skóry niemowląt i małych dzieci, a niewłaściwa pielęgnacja i typowe błędy, które najczęściej popełniają rodzice, który odbędzie się 26 kwietnia 2023, godz. 19.00-20.00 w serwisie edukacjapacjenta.pl. Webinar jest realizowany w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Położnych się w ramach Akademii Pielęgniarstwa i Położnictwa Sudocrem EXPERT.

Bezpłatna rejestracja na webinar:

https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/17/sudocrem-26-04-2023

Przypominam o składaniu wniosków o przyznanie odznaczenia zawodowego „Za zasługi w zawodzie” 2023-04-20 18:30

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

Przypominam o składaniu wniosków o przyznanie odznaczenia zawodowego „Za zasługi w zawodzie”

pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym szczególnie zasłużonym dla swych zawodów,
którzy są członkami OIPiP w Częstochowie, a którzy swoją postawą zawodową, społeczną,
etyczną i profesjonalizmem stanowią przykład dla innych pracowników.

Termin składania wniosków mija w dniu 30 kwietnia 2023r.

 

Proszę pamiętać, iż odznaczenie przyznawane jest pielęgniarkom/pielęgniarzom i położnym legitymującym
się co najmniej 10 – letnim stażem pracy w zawodzie.

Wniosek o nadanie odznaczenia mogą składać:
1) Kierownicy podmiotów leczniczych,
2) Dyrektorzy ds. Pielęgniarstwa,
3) Naczelne Pielęgniarki,
4) Przełożone Pielęgniarek,
5) Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych,
6) Pełnomocni przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.oipip.czest.pl: zakładka Odznaczenia zawodowe za zasługi w zawodzie.

 

                    Tomasz Czech
                    Przewodniczący ORPiP

Wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od 1 lipca 2021 2021.07.20 09:22

W Dzienniku Ustaw z 21 czerwca została opublikowana ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Od 1 lipca nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, poniżej którego nie będą opłacani pracownicy ochrony zdrowia.  NRPiP z poparciem wszystkich Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce wystosowała apele i pisma z propozycją zwiększenia wskaźników pracy.

Senat wprowadził do ustawy proponowane przez NRPiP oraz OZZPiP poprawki podwyższające minimalne pensje, ale Sejm je odrzucił.

  

news_4152_2690ustawaominimalnymwynagrodzeniu2021.pdf
news_4152_2691sposobwyliczeniawynagrodzeniaod1lipca2021r.pdf
news_4152_2692uzasadnieniedozarzadzenia122.pdf
news_4152_2693zarzadzenieprezesanfzz30062021wsprawieokresleniawspolczynnikowkorygujacych.pdf
news_4152_2694rozporzadzeniemzzdnia5lipca2021wsprawieowu.pdf
news_4152_2696komunikatwswynagrodzeniazasadniczegodlapielegniarekipoloznych.pdf
news_4152_2697zestawienieimennychglosowanposlow.pdf