Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
< class="content_title ">archiwum
Pielęgniarki i położne: Zaniżanie wynagrodzeń jest niezgodne z prawem. Nadużycia należy zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy. 2022-08-12 20:20

 • Przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy o wynagrodzeniach zobowiązują pracodawców do uznawania kwalifikacji posiadanych przez pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy.
 • Przepisy te obejmują wszystkie podmioty lecznicze, niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej, rodzaju wykonywanej działalności leczniczej, czy źródeł finansowania, w tym również podmioty lecznicze udzielające wyłącznie świadczeń komercyjnych, nie posiadające zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również podmioty lecznicze nie wykonujące działalności w rodzaju świadczenia szpitalne.
 • NRPIP rekomenduje, aby wszystkie przypadki niestosowania się pracodawców do obowiązujących przepisów, zgłaszać do właściwej ze względu na miejsce wykonywania pracy Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku podmiotów leczniczych działających
  w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej – do właściwego podmiotu tworzącego.
 • W razie wystąpienia trudności ze zgłoszeniem nieprawidłowości ww. organom, po pomoc można zwrócić się do OIPiP lub NIPiP.

Szukasz swojego partnera w biznesie? 2022-07-16 15:15

Szanowni Państwo,

dnia 27.04.2022r. w siedzibie POLONTEX S.A. ul. Rejtana 25 w Częstochowie odbyło się spotkanie biznesowe
pn. „Szukasz swojego partnera w biznesie?'

Spotkanie miało na celu promowanie firm, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych przez ich przedstawicieli oraz wspieranie działań dla rozwoju gospodarczego. W trakcie spotkania przedsiębiorcy mogli wzajemnie zaprezentować swoje produkty i usługi oraz potrzeby inwestycyjne, m.in. zakupowe, kooperacyjne, itp.

W wydarzeniu mieliśmy przyjemność gościć ponad 100 uczestników m.in. Przedstawicieli Urzędu Miasta w Częstochowie, Agencję Rozwoju Przemysłu, Urząd Marszałkowski, Fundusz Górnośląski, Regionalny Fundusz Gospodarczy, Uniwersytet im. Jana Długosza, Politechnikę Częstochowską oraz firmy z branży prawniczej, budowlanej, IT, transportowej, motoryzacyjnej, komunikacyjnej, medycznej, sportowej, włókienniczej, obuwniczej, żywnościowej
oraz biura księgowe.

Obecnie uczestnicy w/w spotkania zwracają się do nas z prośbą o zorganizowanie drugiej edycji spotkania, które odbyło się tak mocnym echem.
Pragniemy poinformować Państwa, że dnia 20 września br. w siedzibie POLONTEX S.A. ul. Rejtana 25 w Częstochowie, odbędzie się druga edycja spotkania biznesowego.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety a następnie przesłanie jej do biura RIPH. Zależy nam, aby spotkanie było jak najbardziej efektywne, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie firm, z którymi Państwo współpracują lub chcieliby państwo nawiązać współpracę. Firmy można zgłaszać wypełniając ankietę lub bezpośrednio kontaktując się z biurem RIPH mailowo lub telefonicznie.

Udział w spotkaniu prosimy potwierdzić do czwartku 01.09.2022r. wraz z ankietą w Biurze Izby tel. 34 344 82 58 lub e-mail: izba@riph.eu 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Dla firm zainteresowanych promocją podczas wydarzenia przesyłamy w załączeniu ofertę dla sponsorów i partnerów spotkania.

Zofia Małas o nowym wzorze PWZ. 2022-07-12 06:05

 • Wprowadzenie nowego wzoru dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu wynika z konieczności dostosowania ich formy do współczesnych standardów zabezpieczania dokumentów przed podrobieniem.
 • Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiarami zbliżona do dowodu osobistego.
 • Nowy wzór PWZ będzie wydawany absolwentom pielęgniarstwa i położnictwa, którym wydano dyplomy po 11 lipca 2022 r.
 • Dokumenty na starym wzorze, tzw. książeczkowe PWZ wydane przed 12 lipca, zachowują swoją ważność i nie wymagają wymiany.
 • Do czasu wydania PWZ tegorocznym absolwentom na nowym nośniku, pracodawcy przy przyjęciu do pracy będą respektowali wydawane przez OIPiP uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.
 • Wszystkie osoby z prawem wykonywania zawodu będę figurować w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia. 2022-07-09 08:25

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w którym wskazano, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej-  w przypadku pielęgniarek i położnych -będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu.