Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Po wizycie u Prezydenta Częstochowy 2024-04-19 17:37

17 kwietnia 2024 r.

 

O godzinie 13 spotkałem się z zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy Piotrem Grzybowskim. Tematem spotkania była organizacja Biegu promującego zawody pielęgniarki i położnej, który odbędzie się 25 maja 2024 r. jako jedno z wydarzeń obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

W rozmowach jakie odbyłem na przełomie roku Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zaproponował nam, jako miejsce organizacji biegu, Promenadę im. Czesława Niemena, a imprezę współdzielimy z obchodami Dnia samorządowca. Jako Izba nie mamy doświadczenia w organizacji imprez plenerowych. Dlatego w imieniu pielęgniarek i położnych naszego okręgu poprosiłem o pomoc w realizacji tego celu i tą pomoc otrzymaliśmy. Z inicjatywy Prezydenta zagwarantowaną mamy bezpłatną pomoc w zorganizowaniu biegu od stowarzyszenia, które zajmuje się profesjonalnie organizowaniem takich wydarzeń.

Jednocześnie będzie prowadzona akcja pozyskiwania dawców szpiku kostnego. To wspólna inicjatywa naszych koleżanek Jolanty Dołęgi i Katarzyny Godlewskiej oraz Fundacji DKMS. Koleżanki z Koła emerytów i Koła pielęgniarek i położnych wchodzących do zawodu już zaoferowały swoją pomoc. Dziękuję za to.

Impreza rozpoczyna się o godzinie 10 jako wspólny marszobieg. O dalszych szczegółach będę was informował.

 

Tomasz Czech

W Ministerstwie Zdrowia 2024-04-15 14:18

 

12 kwietnia 2024 r

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w spotkaniu z Ministrem Zdrowia Wojciechem Koniecznym, które odbyło się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa. Debata dotyczyła problemów opieki długoterminowej. Zgromadzenie było wielostronne. Współuczestniczyli     w nim przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej,  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Nasz samorząd reprezentowali: dr Iwona Markiewicz (Przewodnicząca Komisji ds opieki długoterminowej i paliatywnej), Ewa Kucharska, Agnieszka Zalas i Tomasz Czech. Zagadnienia merytoryczne opracowali konsultanci. Zostały one przedstawione Ministrowi korespondencyjnie w trakcie przygotowania spotkania. Taka formuła spowodowała, że spotkanie było konkretne, oparte    na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu zebranych. Problemy podzielono na dwie części, dotyczące opieki długoterminowej domowej i stacjonarnej.

Jakość w placówce medycznej 2024-04-12 18:25

 

W dniu dzisiejszym (10.04.2024) w Sali Konferencyjno- szkoleniowej im. Zofii Konderskiej odbyło się szkolenie pod nazwą Jakość w placówce medycznej. Szkolenie przygotowała i przeprowadziła Koleżanka Renata Sówka. Szkolenie zgromadziło …………. osób. W toku szkolenia analizie poddano przepisy prawa dotyczące jakości świadczeń medycznych. Wskazano metody i narzędzia zarządzania. Retrospekcji poddano systemy zarządzania jakością oparte na międzynarodowych normach oraz narodowych programach akredytacji zakładów opieki zdrowotnej.

Szkolenie bardzo udane. Chwalone przez uczestników. Dziękuję Renacie za podjęcie wyzwania, zaangażowanie i pomoc w zrozumieniu tematu.

Uczestnikom życzę powodzenia we wprowadzaniu systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej w trakcie szkolenia.

Poniżej fotorelacja ze szkolenia.

 

Tomasz Czech

 

Bilety do teatru. 2024-04-12 18:11

Szanowni Państwo,

Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy dodatkowy pakiet tańszych biletów na spektakl

 

UROK LIKWIDACJI'

 

14 kwietnia 2024r. godz. 19:00 (niedziela)

 

 

 

Wszystkie bilety w jednej cenie – 40(cena regularna 70 zł)

Każda osoba może zarezerwować maksymalnie 4 miejsca w promocyjnej cenie

 

Chcąc zakupić bilety należy:

 

- zadzwonić do Kasy Teatru 372 33 06

lub Działu Promocji 372 33 27 (47,57)

 

- zarezerwować miejsca i odebrać bilety w uzgodnionym terminie

 

Odbiór biletów

 

- zakupu biletów można dokonać w kasie biletowej Teatru na podstawie wcześniejszej rezerwacji

 

Wybrano Pielęgniarki Oddziałowe 2024-04-10 14:46

Wybrano Pielęgniarki Oddziałowe

 

Dzisiaj (9 kwietnia 2024 r.) w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. E. Cyrana w Lublińcu przeprowadzono trzy postępowania konkursowe na stanowiska pielęgniarek oddziałowych Zakładu Opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego odcinek A, B, C. Komisje konkursowe pracowały od godziny 830. W pierwszej części postępowania oceniono złożone dokumenty. Następnie przeprowadzono rozmowy z kandydatkami. Zestaw pytań dla każdej reflektantki był taki sam. Kandydatki zaprezentowały biegłą znajomość nie tylko zagadnień z zakresu psychiatrii, ale również organizacji pracy, współpracy w zespole terapeutycznym i znajomości przepisów regulujących pracę pielęgniarki. Po zakończeniu rozmów odbyła się dyskusja mająca na celu ocenę przydatności aspirantek na stanowiska objęte konkursem. Następnie przeprowadzono tajne głosowania. W ich wyniku wyłoniło kandydatki rekomendowane przez Komisje Dyrektorowi Szpitala.

Pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego odcinek A – Sylwia Mrugała

Pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego odcinek B – Ręczmin Elżbieta

Pielęgniarka oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego odcinek C – Wioletta Skop

Gratuluję Koleżankom wyboru i życzę sukcesów w pracy zawodowej. Zapraszam do współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Poniżej zamieszczam fotorelację z postępowań konkursowych.

 

Tomasz Czech, Jolanta Garus – Kmieć, Jolanta Dołęga, Maniszewska Marzena, Dziedzic Joanna, Piekiełek Ewa, Chrzęstek Andrzej

 

Czepkowanie... 2024-04-05 15:22

Z głęboką czcią i dumą przyjmuję…

 

04 kwietnia 2024 r. reprezentowałem Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie podczas Konferencji naukowo-szkoleniowej pn.,, Aktywność fizyczna. Zdrowa mama, zdrowa studentka - zdrowa kobieta”. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Zarządzanie w Częstochowie przy ul. 1 Maja. Ja jednak czekałem za jeden punkt konferencji czyli Uroczyste czepkowanie studentów II roku. Piękna uroczystość wpisana w tradycję naszych zawodów. Przyszłe adeptki pielęgniarstwa złożyły przed zebranymi Ślubowanie, które jest uroczystą przysięgą składaną przez każdą absolwentkę pielęgniarstwa i położnictwa. Ślubowanie zobowiązuje do przestrzegania założeń kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.

Kiedyś akt czepkowania był uroczystością pierwszego stopnia wtajemniczenia kandydatek do zawodu. Podczas tej uroczystości przyszłe pielęgniarki otrzymywały białe czepki pielęgniarskie bez paska. W miarę kończenia kolejnych etapów kształcenia otrzymywały kolejne paski. Były one mocowane na czepku.

Nie wszystkie uczelnie kształcące pielęgniarki i położne podtrzymują tradycję czepkowania choć można zaobserwować, że coraz więcej z nich wraca do tej tradycji.

Dziękuję za zaproszenie. Koleżankom, które były czepkowane życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy zawodowej i samorealizacji planów życiowych.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

 

Tomasz Czech

Wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. 2024-04-05 15:10

Prezydent wręczył Nagrody w dziedzinie ochrony zdrowia

 

3 kwietnia 2024 r o godzinie 18 w Filharmonii im. Bronisława Hubermana odbyło się wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Nagrody przyznawane są od 1997 r. za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Są wręczane w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Kandydatury do nagrody mogą wnosić m.in. Radni Miasta Częstochowy, kierownicy placówek ochrony zdrowia zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, pracownicy zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia w grupie co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz ochrony zdrowia oraz pacjenci w grupie min. 15 osób.W tym roku odznaczono 27 osób w tym 11 pielęgniarek i położnych.

Nagrody wręczyli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny oraz naczelniczka Wydziału Zdrowia UM Grażyna Stramska-Świerczyńska.

Spośród pielęgniarek i położnych nagrodzono:

NAGRODA I STOPNIA
Renata Michalczyk - położna
Danuta Kryś – dyplomowana położna
Renata Materka - pielęgniarka
NAGRODA II STOPNIA
Jolanta Szczerba – mgr pielęgniarstwa
Jadwiga Korzeniowska – dr n. med. i nauk o zdrowiu
Ewa Skrońska - mgr pielęgniarstwa
Małgorzata Zgrzeblak - mgr pielęgniarstwa
NAGRODA III STOPNIA
Joanna Kałużny - mgr pielęgniarstwa
Elżbieta Krzysińska - mgr pielęgniarstwa
Wanda Gwiazda – Domagała – pielęgniarka opieki długoterminowej domowej
Beata Kałwak- mgr pielęgniarstwa
Gratuluję odznaczonym i nominowanym.
Przed zgromadzonymi w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej wystąpił Jacek Cygan, któremu towarzyszyli goście z koncertem pn. Czas nas uczy pogody.

Tomasz Czech

< class="content_title ">Aktualności2
Możemy odtrąbić sukces. 2023-12-07 07:08

Możemy odtrąbić sukces

 

W zeszły piątek zakończyliśmy remont i wyposażanie Sali konferencyjno-szkoleniowej na IV piętrze. Wykonaliśmy ciężką pracę, aby poprawić warunki naszych spotkań i szkoleń. Kiedy zaczynaliśmy remont 1 sierpnia br. nie zdawałem sobie sprawy z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Szereg zapytań ofertowych, które były dla nas nowością pozwoliły zaoszczędzić nam spore pieniądze. Żyliśmy każdym szczegółem jaki był do zrobienia i cieszyliśmy się jak dzieci z każdego detalu który został wykonany. Były też chwile zwątpienia i nieprzespanych przeze mnie nocy, kiedy żadna firma nie odpowiedziała na naszą ofertę. Ale szliśmy dalej. Krok po kroku z niewielką obsuwką czasową.
I dzisiaj kiedy patrzę na naszą salę chętnie nie wychodziłbym z niej. Cieszę się, że wspólnie
z Okręgową Radą i pracownikami Biura udało się dla Naszej Izby pozyskać Salę na miarę XXI wieku. Dla mnie to taki tegoroczny i Mikołaj i Gwiazdka razem wzięte. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do takiego pięknego efektu końcowego, za pracę, cierpliwość, wiarę w osiągnięcie celu i wsparcie.

Popatrzcie na galerię zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

 

Tomasz Czech

 

2023-10-25 13:09

24 października 2023 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala im. dr. Anki w Krzepicach.

Informacja w sprawie odliczenia składki członkowskiej 2023-02-09 06:57

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych w rocznym rozliczeniu pit, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie. 2023-02-11 10:12

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie.

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2