Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Czepkowanie w Akademii Polonijnej w Częstochowie

05 lipca 2024 13:36

5 lipca 2024 r. w Akademii Polonijnej w Częstochowie odbyło się czepkowanie absolwentów        
i studentów Wydziału pielęgniarstwa. Uroczystość miała charakter międzynarodowy ponieważ brały w niej udział studenci i absolwenci z Polski i Włoch. Podniosłości charakteru Gali dodał kwartet trąbkowy, który prowadził wybitny częstochowski trębacz mistrz Marek Piątek.

Rektor Uczelni prof. AP dr hab. Maciej Rudnicki powitał zaproszonych gości w osobach posła na Sejm RP, władz samorządowych Częstochowy, dyrektorów instytucji państwowych. Zostałem przywitany jako przedstawiciel środowiska pielęgniarek i położnych okręgu częstochowskiego. Rektor podkreślił, że do tradycji czepkowania Uczelnia wraca po kilkuletniej przerwie z szacunku do pielęgniarek i pielęgniarzy oraz tradycji zawodu.  W dalszej części nastąpił akt czepkowania.  Każda/y czepkowany otrzymał/a dyplom pamiątkowy (spodobał mi się ten pomysł).

Gratuluję władzom uczelni pięknej uroczystości. Studentom życzę sukcesów w pracy, a absolwentów zapraszam do Biura Izby po prawo wykonywania zawodu.

 

Tomasz Czech       

 Przewodniczący Okręgowej Rady