Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
Informacja. 2023-06-09 13:30

Informuję Koleżanki i Kolegów, że w dniach 12-14 czerwca uczestniczyć będę w posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz 15 -16 czerwca będę przebywał na urlopie wypoczynkowym. Jeżeli będą ważne dla was problemy proszę o kontakt telefoniczny. W okresie mojej nieobecności zastępować mnie będzie Wiceprzewodnicząca Joanna Dziedzic.

 

Tomasz Czech
Przewodniczący ORPiP

Zaproszenie na XXIV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Ostrowach nad Okszą. 2023-06-09 12:12

 

 

 

Szanowny Panie Starosto,
dziękuję za zaproszenie na XXIV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w
dniu 11 czerwca 2023 r. w Ostrowach nad Okszą. Niestety nie będę mógł
uczestniczyć w tym wydarzeniu z uwagi na fakt wyjazdu na I Posiedzenie
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Jednocześnie,
gratuluję Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad
Okszą okrągłego jubileuszu 100 - lecia i życzę samych sukcesów.

 

Tomasz Czech
Przewodniczący ORPiP

Relacja z Uroczystości nadania nazwy uczelni Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie 2023-06-07 19:42

W dniu 7 czerwca 2023 r. uczestniczyłem w Auditorium Maximum przy ul. Waszyngtona 4/8
w Uroczystości w związku z uzyskaniem ustawowego statusu uniwersytetu i zmianą nazwy Uczelni na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.  Na początku uroczystości w dostojnym pochodzie weszły Władze Uczelni wraz z Senatem. W przemówieniu JM Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska zaprezentowała drogę do uzyskania miana klasycznego Uniwersytetu. W dalszej części odbyła się ceremonia wręczenia dyplomu doktora habilitowanego jednej osobie i promocja 17 doktorów nauk. Odtworzono film pokazujący poszczególne etapy rozwoju Uczelni od 1971 roku do dzisiaj.

Zaprezentowano fanfary Uniwersytetu Jana Długosza i następnie Chór odśpiewał Gaude Mater Polonia. Rozdano pamiątkowe Dyplomy Profesorom tytularnym Uczelni.

Piękna Uroczystość i wzruszające przeżycie.

Pani Rektor w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślała fakt utworzenia Collegium Medicum im. Władysława Biegańskiego w ramach dyscyplin studiujących nauki o zdrowiu.

 

Władzy Uczelni, nauczycielom akademickim i studentom gratuluję i życzę sukcesów.

 

 

                                                                                  Tomasz Czech

                                                                                 Przewodniczący ORPiP

Relacja ze spotkania z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem 2023-06-07 18:21

Relacja ze spotkania z Prezydentem Miasta Częstochowy
Krzysztofem Matyjaszczykiem

 

 

5 czerwca 2023 r. o godzinie 11.00 odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem.

Na spotkaniu poruszane były istotne zagadnienia i wyzwania dla naszego samorządu.
Przekazałem informację dotyczącą ukonstytuowania się organów izby. Rozmawialiśmy o wspólnych działaniach w zakresie promowania zdrowia i zawodów pielęgniarki i położnej. Prezydent wyraził chęć pomocy i wsparcia działań samorządu. W czasie spotkania poruszany był m.in. temat organizacji przyszłorocznych obchodów Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki.
Na zakończenie spotkania Prezydent przekazał życzenia powodzenia w pracach Samorządu dla nas wszystkich.

 

 

Tomasz Czech

Przewodniczący ORPiP

 

Relacja z 99. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę 2023-05-23 06:59

 

 

Na Jasnej Górze zakończyła się 99. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie wystawiła na uroczystą Mszę Świętą Poczet Sztandarowy w składzie: Chorąży Pocztu- Arkadiusz Machoń i asysta Jolanta Garus-Kmieć i Agata Fikus.

Najważniejszym punktem Pielgrzymki była msza św. z homilią wygłoszoną przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

Ponowiono i odczytano Akt Zawierzenia Służby Zdrowia Matce Bożej Jasnogórskiej.

Podczas pielgrzymki przekazano relikwie bł. Ewy Noiszewskiej - lekarki, która zginęła z rąk niemieckich okupantów za pomoc Żydom, oraz bł. Marty Wieckiej - zakonnicy i pielęgniarki, która „w każdym cierpiącym człowieku, bez względu na wyznanie, narodowość, kulturę, rasę widziała Chrystusa”. Następna 100. Pielgrzymka odbędzie w przyszłym roku w dniach 18-19 maja. Prowadzącą diecezją będzie Archidiecezja Warmińska wraz z diecezją Ełcką i Elbląską. Już dzisiaj zapraszam na to wydarzenie.

Bo mam takie wrażenie, że mało tej Częstochowy w Częstochowie.

 

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej Rady