Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
PTP.. IDZIEMY DALEJ 2023-11-10 07:43

Dalej prowadzimy rozmowy nad utworzeniem w Częstochowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Cały czas posuwamy się do przodu. Na chwilę obecną wiem, że musimy mieć w strukturach koła.

Najmniejszą liczba osób w kole to 7 członków. Możemy je  utworzyć przy szpitalach. W Częstochowie mamy dwa duże szpitale. Czyli możemy powiedzieć, że 2 już mamy. Zapraszamy powiaty: myszkowski, lubliniecki i kłobucki. To już 5 i jeszcze jeden uczelnie kształcące pielęgniarki, to razem 6. W przyszłym tygodniu napiszę pismo intencyjne do Zarządu Głównego PTP, które oczywiście opublikuję do wiadomości Was wszystkich i ..... dalej będziemy organizowali struktury. Pamiętajcie, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze możecie do mnie dzwonić.

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej Rady

Śląskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego 2023-11-09 10:36

8 listopada 2023 r. o godzinie 16 rozpoczęło się posiedzenie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. W trakcie obrad podjęto Uchwałę w sprawie zabezpieczenia w budżetach poszczególnych samorządów kwot pieniędzy z przeznaczeniem na realizację celów realizowanych przez Forum. W naszym przypadku jest to kwota 8.000 zł. W dalszej części spotkania dokonano wyborów nowego przewodniczącego Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. W wyniku wyborów Prezydencję Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego od stycznia 2024 r. będzie pełnił Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a przewodniczącym został wybrany dr Mariusz Cieśla. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów oraz deklarujemy współpracę. Prezydencja Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego trwa jeden rok.

 

Tomasz Czech
Przewodniczacy Okręgowej Rady

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI KSZTAŁCĄCYMI PIELĘGNIARKI 2023-10-31 09:13

Dzisiaj zakończyliśmy rozmowy wstępne z Uczelniami kształcącymi pielęgniarki na terenie działania Okręgowej Izby w Częstochowie.

Jestem podbudowany, pozytywnie naładowany energią do działania i zmotywowany do dalszej pracy w tym obszarze.
Każde spotkanie z Władzami Uczelni to lekcja z której wyciągnąłem wnioski w celu realizacji Naszych Izbowych zamierzeń, które w ocenie Władz Uczelni uzyskały akceptację. Powiem więcej. Mam wrażenie, że oczekiwania były większe, ale to dopiero początek naszej kadencji (choć mija już 7 miesiąc).

Gdybym syntetycznie miał podsumować rozmowy z Uczelniami to powiem tak. Mamy sprzymierzeńców i pomoc w realizacji planów kształcenia przeddyplomowego, ale i podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pomysł ze stypendium prac badawczych uzyskał akceptację Władz wszystkich Uczelni – to na początek. Ponadto otrzymałem zapewnienie o szeroko pojętej współpracy w zakresie konferencji i badań naukowych. Wszystkie te słowa zapisały się w mojej pamięci. Padły już konkretne tematy konferencji, spotkań, czy seminariów. Mamy wstępnie rozpoznane potrzeby.

Zaczynamy realizować plany. Na początek porozumienia, wyznaczenie kierunków, Wasza pomoc w realizacji i…. sukces. Który jest na wyciągnięcie ręki przy mobilizacji Nas wszystkich.

    

Tomasz Czech

 

Blachownia, dnia 30 października 2023 r, godz. 23.04

WYBIERZMY RAZEM 2023-10-30 08:46

Sala szkoleniowo-konferencyjna na IV piętrze jest już na ukończeniu. W ubiegłym tygodniu założono nowe żaluzje. Czekamy na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na meble. Niektórym może się wydawać, że nie jest to duże osiągnięcie. Dla mnie jest. Dlatego uważam, że powinniśmy ją nazwać czyimś imieniem. Najlepiej imieniem wielkiej polskiej pielęgniarki. Chciałbym zasięgnąć Waszej opinii w tym temacie i proszę o Wasze wskazania co do nazwiska Patronki naszej sali. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem przysyłajcie na adres mejlowy Izby sekretariat@oipip.czest.pl do końca listopada 2023 r. Na grudniowej Okręgowej Radzie przedstawię Wasze/Nasze propozycje i Rada podejmie Uchwałę o nazwaniu Sali. Z góry dziękuję za pochylenie się nad moją prośbą i poświęcony czas.

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej Rady