www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dziękuje za wsparcie dla pielęgniarek i położnych
Wizyta Emmy Morosini na Jasnej Górze 21 sierpnia 2019 r.


Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Emmy Morosini, która w 2019 r. odbyła pieszo pielgrzymkę do częstochowskiego sanktuarium ... 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Termin składania wniosków o odznaczenie zawodowe „Za zasługi w zawodzie” mija 15 maja 2020 r.  

  

  

Odznaczenie zawodowe „Za zasługi w zawodzie” 2020 r.  

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje o możliwości kontynuacji składania wniosków o odznaczenie zawodowe „Za zasługi w zawodzie”.   Okres przyjmowania wniosków został wydłużony z uwagi na czas pandemii.

Serdecznie zachęcamy  Kierowników podmiotów leczniczych, Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelne Pielęgniarki, Przełożone Pielęgniarek, Członków ORPiP, Pełnomocników,  aby w ten sposób uhonorować pielęgniarkę/położną za pracę w zawodzie.

  


news_3780_rodowniosekoprzyznanieodznaczeniazawodowego.rtf
news_3780_regulaminodznaczeniazazaslugiwzawodzie2020.pdf
Odznaczenie zawodowe ''ZA ZASŁUGI W ZAWODZIE'' 2019/02/15 12:52 

Szanowni Państwo

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie chcąc uhonorować pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych za wzorową, wyróżniającą się postawę zawodową, propagowanie i poszanowanie zasad etyki zawodowej oraz przykładne wykonywanie obowiązków zawodowych, ustanowiła odznaczenie „Za Zasługi w Zawodzie”.

 

Zasady przyznawania odznaczenia „ Za Zasługi w Zawodzie” określa Regulamin.

 

Wniosek o nadanie Odznaczenia mogą składać Kierownicy podmiotu leczniczego: Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarka Naczelna, Przełożona Pielęgniarek, Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pełnomocni przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

Uwaga! Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2019 r.

 

W/w dokumenty zamieszczone są w poniżej załączonych plikach:

    


news_3081_regulaminodznaczeniazazaslugiwzawodzie2017.pdf
news_3081_rodowniosekoprzyznanieodznaczeniazawodowego20172.rtf
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Liczba odwiedzin: 4773

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się