www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

27-03-2017 r. Warszawa: Debata o problemach współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce 2017/03/13 14:27 

Szczegółowe informacje o Debacie dostepne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/debata/

  • Podstrona 1 z 1
  • 1
 


Szanowni Państwo, Delegatki i Delegaci


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zaprasza


w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 9:00


na III Okręgowy Zjazd Delegatów OIPiP VII kadencji,


który odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy,


przy ul. Śląskiej 11/13.

 

 


SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2017 ROK


UWAGA!

W 2017 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2017 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 33 zł 03 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4403 zł 78 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

OIPiP Gdańsk 'Mamo, tato napisz list do dziecka , które wkrótce się urodzi' 2017/03/21 12:32 

Szanowne koleżanki i koledzy !

Już po raz czwarty ruszamy z Kampanią społeczną 'Mamo, tato napisz list do dziecka , które wkrótce się urodzi'. Akcja skierowana jest do ciężarnych i tatusiów, którym za chwilę urodzi się oczekiwane Maleństwo. Chcemy podkreślić jak ważny jest okres życia płodowego człowieka i podkreślić jak istotne jest prawidłowe odżywianie, ruch i relaks w okresie ciąży. Jak ogromny wpływ mają te czynniki na prawidłowy rozwój dziecka i zdrowie całej rodziny. W ubiegłym roku wpłynęło 58 listów, przepięknych listów do dzieci. Może po kilku edycjach wydamy z nich wspaniała książkę? Organizatorem jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Zapraszamy Was do promowania naszej Kampanii w waszych podmiotach leczniczych i w szkołach rodzenia!!!

Kwiecień 2017 r. - Kursy specjalistyczne w Częstochowie 2017/03/07 12:44 

Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w kwietniu 2017 odbędą się następujące kursy specjalistyczne:

 

I. „Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka” dla pielęgniarek i położnych

Rozpoczęcie kursu: 04.04.2017 r.

 

II. „Szczepienia ochronne” dla pielęgniarek

Rozpoczęcie kursu: 19.04.2017 r.

 

III.  „Szczepienia ochronne” dla położnych

Rozpoczęcie kursu: 19.04.2017 r.

 

Harmonogramy kursów znajdują się w zakładce Ośrodek Szkoleniowy / Harmonogramy szkoleń

 

Szczegółowe informacje na temat w/w kursów znajdują się w zakładce Ośrodek Szkoleniowy / Aktualności

Poparcie dla projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności 2017/02/15 16:33 

 

Szanowni Państwo

 

Do laski marszałkowskiej złożono obywatelski projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności. 20 lutego ogłoszono w ogólnopolskim dzienniku ten fakt i od tego czasu można zbierać podpisy pod projektem.

 

Podpis może złożyć każdy, kto posiada prawo wybierania do Sejmu:

- ma ukończone, najpóźniej w dniu składania podpisu 18 lat

- nie został mocą prawomocnego sądu ubezwłasnowolniony, pozbawiony praw publicznych czy praw wyborczych.

 

W załączeniu przedstawiamy projekt ustawy oraz apel o poparcie projektu obywatelskiego wraz z argumentami za projektem ustawy.

 

Szczegółowe informacje Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej można znaleźć na stronie: www.bezpieczna-zywnosc.pl


Apel o poparcie projektu obywatelskiego
Argumenty za projektem ustawy
Projekt ustawy
01/02-04-2017 r. Kurs dokształcający dla pielęgniarek ''Cewnikowanie pęcherza moczowego'' 2017/03/03 13:25 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w dniach

01 i 02 kwietnia 2017 r. organizowany będzie kurs dokształcający „Cewnikowanie pęcherza moczowego” dla pielęgniarek.

 

Szczegóły >>TUTAJ<<

04-04-2017 r. Katowice: Sesja kongresowa ''Pielęgniarka i położna w dobie cyfryzacji'' 2017/03/03 12:05 

 

Szczegóły >>TUTAJ<<

Kwiecień i Maj 2017 r. – plan szkoleń organizowanych w przez Ośrodek Szkoleniowy 2017/02/21 11:12 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że obecnie przyjmowane są zgłoszenia na kursy, których uruchomienie planowane jest w kwietniu i maju 2017 roku.

 

Kursy kwalifikacyjne:

Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania

Pielęgniarstwo internistyczne

 

Kursy specjalistyczne:

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne dla położnych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część I

Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część II

 

Kurs dokształcający:

Cewnikowanie pęcherza moczowego

 

Jednocześnie przypominamy, że cały czas przyjmowane są wnioski o zakwalifikowanie na szkolenia specjalizacyjne – na które chcemy pozyskać środki z Ministerstwa Zdrowia. Są to:

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

 

Szczegółowe informacje >>TUTAJ<<

15 luty - Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego 2017/02/03 14:35 

W imieniu władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym w dniu naszego święta życzę Wam – Drogie Koleżanki i Koledzy – wiele ciepłych słów uznania od Waszych przełożonych i współpracowników za ogrom zadań, jakie wykonujecie, by każdy pacjent przebywający na bloku operacyjnym czuł się bezpiecznie, by operacje przebiegały bez zakłóceń, by zawsze wszystko przebiegało zgodnie z ustalonymi procedurami.

 

Życzę Wam również, by satysfakcja, jaką czerpiecie z pracy dawała poczucie dumy z przynależności do grupy pielęgniarek i położnych operacyjnych.

 

W życiu osobistym niech towarzyszy Wam uśmiech i zapał do realizacji wszystkich marzeń i planów.

 

Z wyrazami szacunku

Joanna Borzęcka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjatyw świętowania Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego (EPND) w 2017 roku.

 

Wybrane zostało motto:

Kontroluj dymy chirurgiczne -  bądź bezpieczny.


W tym roku tematem przewodnim EPND jest bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych w salach operacyjnych. Dymy chirurgiczne stanowią znaczące zagrożenia chemiczne i biologiczne. Zachęcamy do stworzenia i utrzymania zdrowego środowiska dla pacjentów i siebie podczas operacji. Wszyscy mamy prawo do pracy w środowisku, zapewniającym odpowiednią jakość i bezpieczeństwo zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu

Jest to również misją EORNA.

 

Z poważaniem

May Karam – prezes EORNA

Jana Wichsova – wiceprezes EORNA


Życzenia OSI i EORNA
Plakat
Podziękowanie od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 2017/02/03 14:52 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym pragnę podziękować wszystkim uczestnikom Forum Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych, jakie miało miejsce 20 stycznia 2017 roku w Warszawie.

Szczególne podziękowania kieruję do ORPiP, które  nie szczędziły wysiłków, by jak najlepiej zorganizować pobyt dla swoich Przedstawicieli.

 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na dalszą współpracę

 

Joanna Borzęcka

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

01-02-2017 r. Powołanie pielęgniarki na stanowisko Wiceministra Zdrowia 2017/01/30 13:32 

''Poseł Józefa Szczurek-Żelazko, wkrótce wiceminister zdrowia, jest pełna nadziei, że na stanowisku, które obejmie od 1 lutego, będzie mogła rozwiązywać problemy środowiska pielęgniarskiego. Jestem z wykształcenia pielęgniarką, znam problemy i oczekiwania tego zawodu, wspierałam pielęgniarki jako poseł na Sejm i będę tę drogę kontynuować na powierzonym mi stanowisku – mówi w rozmowie z Polityka Zdrowotną.''


Fragment tekstu z portalu: http://www.politykazdrowotna.com/

Informacja z NIPiP 2017/01/27 11:44 

Informacja NRPiP w sprawie bezprawnego wykorzystania logo - szczegóły w załączonym poniżej pliku:


Informacja NIPiP

Liczba odwiedzin: 389601

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się