www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

 

 

 

 

 

Zapraszamy Pielęgniarki / Położne zarejestrowane w OIPiP w Częstochowie, czynne zawodowo, po odbiór upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.


W celu usprawnienia przekazania upominków proszę o zgłaszanie się przedstawiciela placówki wraz z aktualną listą zatrudnionych pielęgniarek/położnych po odbiór upominków do pełnomocnika danego rejonu wyborczego.


Proszę mieć na uwadze jedno miejsce zatrudnienia.


Wykaz poszczególnych placówek oraz ich przynależność do danego rejonu można sprawdzić :
http://oipip.czest.pl/rejony-wyborcze-/-delegaci-/-pelnomocnicy-oipip

 

Więcej informacji w siedzibie Izby, lub pod numerami telefonów:

34 324 51 12

503 008 946

z galerii zdjęć:

 

 

Informacje dla świadczeniodawców dotyczące drugiego etapu realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 2016/08/08 11:40 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 68/2016 dla świadczeniodawców dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych:

KOMUNIKAT 68/2016

 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 69/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek:

KOMUNIKAT 69/2016

 

12-08-2016 r. Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych:

OPINIA NRPiP

 

Komunikat DSOZ z dnia 16-08-2016 r. w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej:

KOMUNIKAT DSOZ


W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1400, z późn. zm.) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie prosi Świadczeniodawców o składanie wniosków o udzielenie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08. 2017 r.


Poniżej zamieszczamy wzory wniosków do pobrania:


Wniosek dla AOS i leczenia szpitalnego - plik pdf
Wniosek dla POZ - plik pdf
Wniosek dla AOS i leczenia szpitalnego - plik docx
Wniosek dla POZ - plik docx
Wniosek dla pozostałych świadczeń - plik docx
Wniosek dla pozostałych świadczeń - plik pdf
  • Podstrona 1 z 1
  • 1


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).
 

Informacje o wysokości składki członkowskiej, zasadach jej płacenia i wypisywania przelewów można zaleźć w menu, w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''


« Zwiń
30-09-2016 r. Spotkanie edukacyjne 2016/09/12 13:03 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zaprasza na spotkanie edukacyjne organizowane przy współpracy firm: HEXANOVA oraz HEALTH & BEAUTY SYSTEMS

 

Termin: 30 września 2016 r.

Godzina: 11:00

Miejsce: OIPiP w Częstochowie, ul. K. Pułaskiego 25

 

Temat I

ZASTOSOWANIE MOLEKUŁY iAB W LECZENIU TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN

Temat przedstawi p. Jarosław Sibielak

 

Temat II

ZAKWASZONY ORGANIZM TO JUŻ NIE PROBLEM

Temat przedstawi p. Katarzyna Wrzos


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Liczba miejsc ograniczona.


10-10-2016 r. Rozpoczynają się zajęcia teoretyczne na kursie specjalistycznym ''Leczenie ran dla pielęgniarek'' 2016/09/14 13:44 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w dniu 10 października 2016 r. rozpoczynają się zajęcia teoretyczne na kursie specjalistycznym ''Leczenie ran dla pielęgniarek''.

 

Zapisy na kurs trwają do 30 września 2016 r.


Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentacji tj:

wniosku o zakwalifikowanie na kurs specjalistyczny,

- kserokopii prawa wykonywania zawodu.

 

Więcej szczegółów >>TUTAJ<<

03-10-2016 r. kurs dokształcający ''Długoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych'' 2016/09/02 07:29 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

zaprasza na jednodniowy kurs dokształcający, nt.:

''Długoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych''

 

Więcej szczegółów >>TUTAJ<<

09-09-2016 r. Informacje z Działu obsługi prawnej NIPiP 2016/09/09 17:23 

W załączonych plikach przedstawiamy Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 29-07-2016 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.


Komunikat Ministerstwa Zdrowia
Stanowisko Prezydium NRPiP
07-09-2016 r. Zmiany w Regulaminie dofinansowania kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 2016/09/07 14:49 

Decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie.

 

Tekst jednolity Regulaminu w załączonym pliku:


Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego
wrzesień / październik 2016 r. Warsztaty ''Rola położnej i pielęgniarki w opiece nad mamą i dzieckiem'', ''Dobre praktyki w położnictwie'' 2016/08/11 10:58 

 

 

Uniwersytet Zdrowia ma zaszczyt i przyjemność wspólnie z Fundacją Dobre Ręce Polskich Położnych zaprosić Państwa do udziału w XIII cyklu warsztatów edukacyjnych dla położnych i pielęgniarek, które odbędą się jesienią.

Tematem cyklu warsztatów będzie „Rola położnej i pielęgniarki w opiece nad mamą i dzieckiem” oraz  „Dobre praktyki w położnictwie”.

 

Terminy i miejsca:

30 września 2016 r. – Siedlce

1 października 2016 r. – Biała Podlaska

6 października 2016 r. – Gorzów Wlkp.

13 października 2016 r. – Częstochowa, Akademia Polonijna, ul. Pułaskiego 4/6

18 października 2016 r. – Płock

21 października 2016 r. – Łomża

25 października 2016 r. – Olsztyn


Program warsztatów
Zaproszenie do współtworzenia punktowanych monografii naukowych  

Szanowni Państwo

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, realizując swoją misję, zaprasza do współtworzenia punktowanych monografii naukowych, dzięki którym starannie wybrane prace zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Wszystkie zakwalifikowane i pozytywnie ocenione przez Recenzentów prace, ukażą się w monografiach i przysługiwać im będzie 4 lub 5 pkt. MNiSW.

W chwili obecnej zapraszamy do zgłaszania abstraktów prac do następujących monografii:


''Choroby cywilizacyjne i społeczne XXI w. - przegląd i badania'' – 4 pkt. MNiSW

 

''Cancer, disease of civilization'' – monografia anglojęzyczna, 5 pkt. MNiSW,

''Najważniejsze problemy filozofii: byt, wartość, poznanie'' – 4 pkt. MNiSW,

''Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego'' – 4 pkt. MNiSW,

''Postęp cywilizacyjny - stan obecny i perspektywy'' – 4 pkt. MNiSW,

''Rośliny w medycynie, farmacji i przemyśle'' - 4 pkt. MNiSW


Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, a także sprawną, szybką i rzetelną obsługę procesu wydawniczego.

Wydaliśmy już do tej pory kilkanaście monografii autorów reprezentujących ponad 30 ośrodków naukowych z całej Polski. Pełna lista monografii znajduje się w naszej Bibliotece Cyfrowej [1], a ośrodków naukowych w osobnej zakładce na stronie internetowej [2].

NA ABSTRAKTY CZEKAMY DO 6 WRZEŚNIA BR., A MOŻNA JE ZGŁOSIĆ POPRZEZ SPECJALNY FORMULARZ NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEGO WYDAWNICTWA:
HTTP://BIT.LY/REJESTRACJAABSTRAKTÓW [3].

16-08-2016 r. Tekst jednolity ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 2016/08/24 19:49 

Dnia 16 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw Poz.  1251 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Treść obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym w/w ustawy dostępna jest na naszej stronie w zakładce „PRAWO / Ustawy” oraz w załączonym poniżej pliku pdf.


Dz.U. 2016 poz. 1251
08-08-2016 r. Informacje w/s nadawania osobom uprawnionym do wystawiania recept unikalnych numerów identyfikujących recepty  

W załączonym pliku przedstawiamy Państwu pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące trybu i sposobu postepowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty skierowane do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wraz z ''Komunikatem dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ''.


Pismo z NFZ wraz z Komunikatem
03-08-2016 r. Terminy zajęć teoretycznych na kursie kwalifikacyjnym ''Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki'' 2016/08/03 14:36 

Informację o zaplanowywanych terminach zajęć teoretycznych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki można znaleźć w zakładce Ośrodek Szkoleniowy / Harmonogramy szkoleń

Liczba odwiedzin: 314849

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się