www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

 

 

 

 

 

Zapraszamy Pielęgniarki / Położne zarejestrowane w OIPiP w Częstochowie, czynne zawodowo, po odbiór upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.


W celu usprawnienia przekazania upominków proszę o zgłaszanie się przedstawiciela placówki wraz z aktualną listą zatrudnionych pielęgniarek/położnych po odbiór upominków do pełnomocnika danego rejonu wyborczego.


Proszę mieć na uwadze jedno miejsce zatrudnienia.


Wykaz poszczególnych placówek oraz ich przynależność do danego rejonu można sprawdzić :
http://oipip.czest.pl/rejony-wyborcze-/-delegaci-/-pelnomocnicy-oipip

 

Więcej informacji w siedzibie Izby, lub pod numerami telefonów:

34 324 51 12

503 008 946

z galerii zdjęć:

 

 

Wyjazdy na Egzaminy Państwowe

uczestniczek specjalizacjiUWAGA !

 

Wyjazd uczestniczek specjalizacji „Pielęgniarstwa opieki paliatywnej”


na Egzamin Państwowy


nastąpi w dniu 19 października br. o godz. 14:00


Miejsce zbiórki:  Hospicjum Częstochowskie, ul. Krakowska 45a
UWAGA !


Wyjazd uczestniczek specjalizacji „Pielęgniarstwa ginekologicznego”


nastąpi w dniu 23 października br. o godz. 15:00


Miejsce zbiórki:  parking Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, ul. Bialska 104/118Informacje dla świadczeniodawców dotyczące drugiego etapu realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 2016/08/08 11:40 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 68/2016 dla świadczeniodawców dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych:

KOMUNIKAT 68/2016

 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 69/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek:

KOMUNIKAT 69/2016

 

12-08-2016 r. Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych:

OPINIA NRPiP

 

Komunikat DSOZ z dnia 16-08-2016 r. w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej:

KOMUNIKAT DSOZ


W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1400, z późn. zm.) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie prosi Świadczeniodawców o składanie wniosków o udzielenie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08. 2017 r.


Poniżej zamieszczamy wzory wniosków do pobrania:


Wniosek dla AOS i leczenia szpitalnego - plik pdf
Wniosek dla POZ - plik pdf
Wniosek dla AOS i leczenia szpitalnego - plik docx
Wniosek dla POZ - plik docx
Wniosek dla pozostałych świadczeń - plik docx
Wniosek dla pozostałych świadczeń - plik pdf
  • Podstrona 1 z 1
  • 1


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).
 

Informacje o wysokości składki członkowskiej, zasadach jej płacenia i wypisywania przelewów można zaleźć w menu, w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''


« Zwiń
28-11-2016 r. rozpoczyna się kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych 2016/10/10 14:29 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że 28 listopada 2016 roku rozpoczyna się kurs specjalistyczny:

 

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 

Szczegóły >> TUTAJ<<

27-09-2016 r. OIPiP w Częstochowie przystąpiła do Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 2016/10/05 10:31 

W dniu 27 września 2016 r. Częstochowska Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przystąpiła do powołanego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Więcej zdjęć w >>Galerii<<

Cele powołania Forum to:

1. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum,
2. wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
3. tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów,
4. integracja środowisk zawodowych,
5. wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji członków samorządów.


A co to jest zawód zaufania publicznego? W sprawie tej wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że jest to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowany w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania publicznego określane jest dodatkowo normami etyki zawodowej, szczególną treścią ślubowania, tradycją korporacji zawodowej czy szczególnym charakterem wykształcenia wyższego i uzyskanej specjalizacji.

 

W skład Śląskiego Forum wchodzi 19 samorządów zawodowych z terenu Województwa Śląskiego:

1. Beskidzka Izba Lekarska
2. Izba Adwokacka w Katowicach
3. Izba Komornicza w Katowicach
4. Izba Notarialna w Katowicach
5. Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
6. Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
8. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach
9. Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach
10. Śląska Izba Aptekarska
11. Śląska Izba Lekarska
12. Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
13. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
14. Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
15. Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
16. Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska
17. Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
18. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
19. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska


W załączonych plikach przedstawiamy Państwu porozumienie powołujące Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz pismo Wojewody Śląskiego skierowane do uczestników Forum.


Pismo Wojewody Śląskiego
Porozumienie powołujące ŚFSZZP
Zgłaszamy i wybieramy najlepszych w śląskiej medycynie! Plebiscyt Hipokrates 2016 2016/09/30 14:14 

Konkurs Dziennika Zachodniego Hipokrates 2016 ma wyłonić najlepszych w śląskiej medycynie w następujących kategoriach:

  • najlepszego lekarza - lekarkę,
  • pielęgniarkę - pielęgniarza,
  • położną,
  • ratownika medycznego,
  • fizjoterapeutę
  • placówkę medyczną np. przychodnię lub szpital z województwa śląskiego.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur.

27-09-2016 r. Informacja z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  

W załączeniu przedstawiamy Państwu informację prasową z sesji „Profilaktyka, diagnostyka, leczenie i higiena pacjenta z NTM” zorganizowanej w ramach XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich, otrzymaną od Pani Marioli Łodzińskiej – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


Informacja prasowa NIPiP
09-09-2016 r. Informacje z Działu obsługi prawnej NIPiP 2016/09/09 17:23 

W załączonych plikach przedstawiamy Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 29-07-2016 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.


Komunikat Ministerstwa Zdrowia
Stanowisko Prezydium NRPiP
07-09-2016 r. Zmiany w Regulaminie dofinansowania kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 2016/09/07 14:49 

Decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie.

 

Tekst jednolity Regulaminu w załączonym pliku:


Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego
wrzesień / październik 2016 r. Warsztaty ''Rola położnej i pielęgniarki w opiece nad mamą i dzieckiem'', ''Dobre praktyki w położnictwie'' 2016/08/11 10:58 

 

 

Uniwersytet Zdrowia ma zaszczyt i przyjemność wspólnie z Fundacją Dobre Ręce Polskich Położnych zaprosić Państwa do udziału w XIII cyklu warsztatów edukacyjnych dla położnych i pielęgniarek, które odbędą się jesienią.

Tematem cyklu warsztatów będzie „Rola położnej i pielęgniarki w opiece nad mamą i dzieckiem” oraz  „Dobre praktyki w położnictwie”.

 

Terminy i miejsca:

30 września 2016 r. – Siedlce

1 października 2016 r. – Biała Podlaska

6 października 2016 r. – Gorzów Wlkp.

13 października 2016 r. – Częstochowa, Akademia Polonijna, ul. Pułaskiego 4/6

18 października 2016 r. – Płock

21 października 2016 r. – Łomża

25 października 2016 r. – Olsztyn


Program warsztatów
Zaproszenie do współtworzenia punktowanych monografii naukowych  

Szanowni Państwo

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, realizując swoją misję, zaprasza do współtworzenia punktowanych monografii naukowych, dzięki którym starannie wybrane prace zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Wszystkie zakwalifikowane i pozytywnie ocenione przez Recenzentów prace, ukażą się w monografiach i przysługiwać im będzie 4 lub 5 pkt. MNiSW.

W chwili obecnej zapraszamy do zgłaszania abstraktów prac do następujących monografii:


''Choroby cywilizacyjne i społeczne XXI w. - przegląd i badania'' – 4 pkt. MNiSW

 

''Cancer, disease of civilization'' – monografia anglojęzyczna, 5 pkt. MNiSW,

''Najważniejsze problemy filozofii: byt, wartość, poznanie'' – 4 pkt. MNiSW,

''Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego'' – 4 pkt. MNiSW,

''Postęp cywilizacyjny - stan obecny i perspektywy'' – 4 pkt. MNiSW,

''Rośliny w medycynie, farmacji i przemyśle'' - 4 pkt. MNiSW


Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny, a także sprawną, szybką i rzetelną obsługę procesu wydawniczego.

Wydaliśmy już do tej pory kilkanaście monografii autorów reprezentujących ponad 30 ośrodków naukowych z całej Polski. Pełna lista monografii znajduje się w naszej Bibliotece Cyfrowej [1], a ośrodków naukowych w osobnej zakładce na stronie internetowej [2].

NA ABSTRAKTY CZEKAMY DO 6 WRZEŚNIA BR., A MOŻNA JE ZGŁOSIĆ POPRZEZ SPECJALNY FORMULARZ NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEGO WYDAWNICTWA:
HTTP://BIT.LY/REJESTRACJAABSTRAKTÓW [3].

16-08-2016 r. Tekst jednolity ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 2016/08/24 19:49 

Dnia 16 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw Poz.  1251 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Treść obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym w/w ustawy dostępna jest na naszej stronie w zakładce „PRAWO / Ustawy” oraz w załączonym poniżej pliku pdf.


Dz.U. 2016 poz. 1251
08-08-2016 r. Informacje w/s nadawania osobom uprawnionym do wystawiania recept unikalnych numerów identyfikujących recepty  

W załączonym pliku przedstawiamy Państwu pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące trybu i sposobu postepowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty skierowane do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wraz z ''Komunikatem dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ''.


Pismo z NFZ wraz z Komunikatem

Liczba odwiedzin: 327611

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się