www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

13-01-2017 r. Prezydent Miasta Częstochowy ogłosił kolejną edycję Nagród im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia 2017/01/17 11:37 

Nagrody przyznawane są za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Wnioski kandydatów do Nagrody należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2017 r. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pokój nr 3, wyłącznie na formularzu lub przesłać:

  • drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta),
  • w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się następujące kryteria:

  • pozytywne relacje kandydata z pacjentami i współpracownikami,
  • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia,
  • umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym,
  • profesjonalizm,
  • działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego,
  • osiągnięcia na polu naukowym.

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Częstochowy przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia na terenie miasta Częstochowy lub czynnie działające w organizacjach funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia, w tym wolontariusze.

 

Osoba Nagrodzona lub Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy w latach ubiegłych, może brać udział w kolejnej edycji nagród nie wcześniej niż po trzech latach, o ile Prezydent Miasta nie postanowi inaczej.

 

Kandydatury do Nagrody mogą wnosić m.in. Radni Miasta Częstochowy, kierownicy placówek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia w grupie, co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci w grupie min. 15 osób.

 

Formularz wniosku dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl - zakładka Miasto/Zdrowie/Nagrody Prezydenta w dziedzinie ochrony zdrowia oraz w załączonym pliku.


Ogłoszenie
Wniosek o przyznanie nagrody
Badanie na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Środowiskowej 2017/01/17 11:11 

Szanowni Państwo,

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacja Urszuli Jaworskiej pragnie poznać poziom świadomości społecznej na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Środowiskowej.

 

W załączeniu przedstawiamy link do ankiety z prośbą o wypełnienie oraz o pomoc w rozpropagowaniu jej wśród pacjentów i naszego środowiska:

https://www.survio.com/survey/d/op-posz-poz-p-s

 

Wyniki ankiety zostaną przedstawione na Konferencji i posłużą do oceny świadomości społeczeństwa nt. roli pielęgniarki, położnej w POZ oraz pomogą zorientować się w jakich obszarach potrzebna jest edukacja i promocja pomocy medycznej tak zwanego „pierwszego kontaktu”.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU POPRZEZ WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - kurs języka niemieckiego w branży medycznej 2017/01/17 11:22 

Chcesz opanować fachowe słownictwo niezbędne przy wykonywaniu procedur medycznych? Marzy Ci się staż zagraniczny lub specjalizacja? To znaczy, że kurs JĘZYKA NIEMIECKIEGO W BRANŻY MEDYCZNEJ jest właśnie dla Ciebie.

 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie przygotowała 120 godzin intensywnego treningu językowego obejmującego naukę specjalistycznych zagadnień niezbędnych w pracy lekarza, pielęgniarki oraz innych służb medycznych w ośrodkach zdrowia krajów niemieckojęzycznych. Prosimy o zapoznanie się z dołączoną ofertą.

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 (niższym średnio zaawansowanym). Zapisy trwają do 28 lutego 2017 r.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 34 37-83-119 lub napisz do nas: ctwions@ajd.czest.pl

 

Ewelina Dziewońska-Chudy

specjalista-koordynator ds. transferu wiedzy

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji

w Obszarze Nauki i Sztuki AJD w Częstochowie

tel: +48 34 3783 119

e-mail: ctwions@ajd.czest.pl

www.ctwions.ajd.czest.pl


Informacje o kursie
ZAPROSZENIE NA BAL ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO 2016/12/30 10:51 

 

ŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO skupiające przedstawicieli 19 organizacji samorządowych z województwa śląskiego zaprasza na:

I BAL ŚLĄSKIEGO FORUM

Termin: 25.II.2017 r.

Miejsce: hotel Monopol, ul. Dworcowa 5, Katowice

Koszt: 600 zł od pary (3 kolacje, lampka szampana, 3 lampki wina, oprawa muzyczna), możliwość noclegu w preferencyjnej cenie.

 

Zapisy na bal przyjmowane są pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciuCiaSrqKqA5iVjg7V3nGw2wwG6NsvbpJasbo6yQlYR9pHA/viewform?embedded=true

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 601190224

 

Liczba miejsc ograniczona, o udziale w balu zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2017 r.

 

Pozdrawiam i do zobaczenia w Nowym Roku
Alicja van der Coghen 
koordynator Forum

Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP zaprasza po odbiór certyfikatów 2016/12/30 10:07 

Ośrodek Szkoleniowy zaprasza po odbiór Certyfikatów uczestników jednodniowego szkolenia przeprowadzonego w dniu 30-09-2016 r. przez firmy HEXANOVA i LR .

Certyfikaty można odbierać w pokoju 407 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25.

20-01-2016 r. Częstochowa: Kurs kwalifikacyjny ''Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek'' 2016/12/30 10:01 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zaprasza w dniu 20 stycznia 2017 r. na pierwsze zajęcia teoretyczne kursu kwalifikacyjnego: ''Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek''.


Szczegółowy harmonogram zajęć >>TUTAJ<<

19/21-01-2017 r. Częstochowa: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych 2016/11/07 13:21 

 

Zapraszamy na XXI Konferencję Naukowo-Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych,

która odbędzie się w Częstochowie w dniach 19-21 stycznia 2017 roku

 

Szczegóły na stronie internetowej

http://hospicjum-konferencja.pl/

 

W załączonym pliku I komunikat o Konferencji, program szczegółowy za kilka dni!

 

Do zobaczenia

Izabela Kaptacz

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydział Nauk o Zdrowiu 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 


1 komunikat - plik jpg
Komunikat
Karta zgłoszenia
Ankieta ''Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych'' 2016/12/29 11:48 

„Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”

 

Proszę o zagłosowanie w jaki sposób staramy się w życiu codziennym stosować profilaktykę zapobiegania chorobom nowotworowym w stosunku do siebie, rodzin lub w miejscu pracy.

Czy staramy się w codziennej diecie uwzględniać produkty uznawane za najzdrowsze na świecie lub nie spożywać tych szkodliwych dla zdrowia.

Do najzdrowszych produktów na świecie zaliczono: zieloną herbatę, ryby, czosnek, brokuły, sok z granatów, kapustę, orzechy, cebule, jajka, jabłka, jagody, fasolkę, mięso, mleko.

Nie bez znaczenia są powstające w żywności wskutek przechowywania lub przetwarzania związki rakotwórcze i mutagenne.

Produkty i substancje mające wpływ na powstawanie nowotworów to między innymi: spleśniałe aflatoksyny, akryloamid powstający w produktach skrobiowych (takich jak frytki, podczas obróbki cieplnej), suplementy beta-karotenu, dioksyny, pestycydy, metale ciężkie,

Ogłoszenie wyników ankiety będzie miało miejsce w dniu 29.09.2017 roku na XV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne” w Domu Lekarza w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w sondażu ankietowym proszę o zagłosowanie i wybranie naszym zdaniem najzdrowszego i najbardziej szkodliwego produktu w profilaktyce chorób nowotworowych na stronie internetowej: http://www.izbapiel.katowice.pl/ankieta-profilaktyka-chorob-nowotworowych, do dnia 22.09.2017 roku.

 

07-12-2016 r. Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziałem Ministra Zdrowia  

Czy Ministerstwo Zdrowia wycofa się z pomysłu branżowych szkół pielęgniarskich? Kiedy wprowadzi w życie tzw. rozporządzenia koszykowe? Co ze stażami dla absolwentów? Jakie są szanse na wdrożenie strategii dla pielęgniarstwa, o którą zabiega NRPiP? – pytali Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podczas posiedzenia, które odbyło się 7 grudnia br. Co usłyszeli?

 

Powyższy tekst stanowi fragment publikacji z witryny internetowej NRPiP, pozostała część artykułu dostępna pod adresem:  http://nipip.pl/2016/12/09/posiedzenie-naczelnej-rady-z-udzialem-ministra-zdrowia/

07-12-2016 r. Bielsko-Biała: Spotkanie Premier Rządu z pielęgniarkami  

5 grudnia 2016 r. w Bielsku-Białej doszło do spotkania przedstawicielek Beskidzkiej Rady Pielęgniarek i Położnych z Premier Rządu RP Beatą Szydło.

 

Przewodnicząca BRPiP Małgorzata Szwed przedstawiła postulaty i stanowisko NRPiP w kwestii poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych.

 

Szersza relacja z tego spotkania dostępna na stronie internetowej NRPiP:
http://nipip.pl/2016/12/07/premier-rzadu-spotkala-sie-z-pielegniarkami/

Liczba odwiedzin: 363906

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się