www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

 

 

 

 

 

Zapraszamy Pielęgniarki / Położne zarejestrowane w OIPiP w Częstochowie, czynne zawodowo, po odbiór upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.


W celu usprawnienia przekazania upominków proszę o zgłaszanie się przedstawiciela placówki wraz z aktualną listą zatrudnionych pielęgniarek/położnych po odbiór upominków do pełnomocnika danego rejonu wyborczego.


Proszę mieć na uwadze jedno miejsce zatrudnienia.


Wykaz poszczególnych placówek oraz ich przynależność do danego rejonu można sprawdzić :
http://oipip.czest.pl/rejony-wyborcze-/-delegaci-/-pelnomocnicy-oipip

 

Więcej informacji w siedzibie Izby, lub pod numerami telefonów:

34 324 51 12

503 008 946

z galerii zdjęć:

 

 

Informacje dla świadczeniodawców dotyczące drugiego etapu realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 2016/08/08 11:40 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 68/2016 dla świadczeniodawców dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych:

KOMUNIKAT 68/2016

 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 69/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek:

KOMUNIKAT 69/2016

 

12-08-2016 r. Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych:

OPINIA NRPiP

 

Komunikat DSOZ z dnia 16-08-2016 r. w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej:

KOMUNIKAT DSOZ


W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1400, z późn. zm.) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie prosi Świadczeniodawców o składanie wniosków o udzielenie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08. 2017 r.


Poniżej zamieszczamy wzory wniosków do pobrania:


Wniosek dla AOS i leczenia szpitalnego - plik pdf
Wniosek dla POZ - plik pdf
Wniosek dla AOS i leczenia szpitalnego - plik docx
Wniosek dla POZ - plik docx
Wniosek dla pozostałych świadczeń - plik docx
Wniosek dla pozostałych świadczeń - plik pdf
  • Podstrona 1 z 1
  • 1


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 


HIPOKRATES 2016 - zakończyło się głosowanie, wybrano najlepsze pielęgniarki i położne oraz najlepszych pielęgniarzy i położnych


 TU MOŻNA ZOBACZYĆ JAK GŁOSOWANO

NA POSZCZEGÓLNE KANDYDATURY:

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

POŁOŻNA / POŁOŻNY

PLACÓWKA MEDYCZNA

 

07-12-2016 r. Bielsko-Biała: Spotkanie Premier Rządu z pielęgniarkami  

5 grudnia 2016 r. w Bielsku-Białej doszło do spotkania przedstawicielek Beskidzkiej Rady Pielęgniarek i Położnych z Premier Rządu RP Beatą Szydło.

 

Przewodnicząca BRPiP Małgorzata Szwed przedstawiła postulaty i stanowisko NRPiP w kwestii poprawy sytuacji pielęgniarek i położnych.

 

Szersza relacja z tego spotkania dostępna na stronie internetowej NRPiP:
http://nipip.pl/2016/12/07/premier-rzadu-spotkala-sie-z-pielegniarkami/

07-12-2016 r. Warszawa: Debata w Sejmie nt. ''Skoordynowany system opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. Szanse i zagrożenia'' 2016/12/02 14:26 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam zaproszenie na debatę w Sejmie. Temat opieki koordynowanej budzi nadal kontrowersję i niepokój wśród kobiet i położnych. Udało się nam zorganizować debatę o tym problemie. Pomimo postawienia wielu pytań naszym decydentom nadal nie mamy odpowiedzi na nie odpowiedzi.

Być może jest to jedna z niewielu okazji, żeby na tak wysokim szczeblu porozmawiać o problemach z KOC. Im więcej położnych przybędzie na spotkanie, tym większa szansa, że głos położnych i kobiet zostanie usłyszany i uwzględniony.

Zachęcam do obecności i zadawania pytań.

Pozdrawiam serdecznie

Joanna Pietrusiewicz

 

„Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, Pan Poseł Krzysztof Ostrowski we współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku i Fundacją Ius Medicinae ma zaszczyt zaprosić do udziału w debacie: Skoordynowany system opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu. Szanse i zagrożenia”

Zaproponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowe rozwiązanie systemowe w zakresie   koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży w znaczący sposób zmienia dotychczasową organizację opieki okołoporodowej w Polsce. Zmiany zostały wdrożone w lipcu b.r. w formie programu pilotażowego, przy dużej krytyce ze strony środowiska położnych i organizacji pozarządowych zajmujących się kreowaniem wysokich standardów opieki okołoporodowej. Po pięciu miesiącach funkcjonowania programu pilotażowego chcemy dokonać wstępnej oceny wdrożonych rozwiązań. Tak poważna zmiana wymaga bieżącego społecznego audytu. Zapraszamy do udziału w dyskusji, o tym, co zmienia się w organizacji opieki nad kobietą w okresie okołoporodowym w następstwie wdrożenia skoordynowanej opieki nad kobietą w ciąży , jak wpływa to na jakość opieki nad matką i dzieckiem, jakie są oczekiwane pozytywne skutki wprowadzenia Zarządzenia Prezesa NFZ, a jakie przyjęte rozwiązanie niesie ze sobą zagrożenie?

 

Debata odbędzie się dn. 7.12.2016 r. w sali 106 bud. C-D Sejmu RP w godzinach 11.00-14.00.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 5.12.br. na adres: kontakt@rodzicpoludzku.pl

 

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

Fundacja Ius Medicinae

Fundacja Rodzić po Ludzku

 

Fundacja Rodzić po Ludzku

ul. Nowolipie 13/15

00-150 Warszawa

22 88 77 877, fax w.69

fundacja@rodzicpoludzku.pl

www.rodzicpoludzku.pl

www.GdzieRodzic.Info


Zaproszenie na debatę
Program debaty
19/21-01-2017 r. Częstochowa: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych 2016/11/07 13:21 

 

Zapraszamy na XXI Konferencję Naukowo-Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych,

która odbędzie się w Częstochowie w dniach 19-21 stycznia 2017 roku

 

Szczegóły na stronie internetowej

http://hospicjum-konferencja.pl/

 

W załączonym pliku I komunikat o Konferencji, program szczegółowy za kilka dni!

 

Do zobaczenia

Izabela Kaptacz

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydział Nauk o Zdrowiu 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 


1 komunikat - plik jpg
Komunikat
Karta zgłoszenia
02-12-2016 r. Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno - hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa NFZ 2016/12/03 11:05 

Poniżej zamieszczamy (plik pdf) stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP z dnia 15 listopada br. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa NFZ.


Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP z odpowiedzią Prezesa NFZ.
21-11-2016 r. Spotkanie przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ 2016/11/29 11:59 

W dniu 21-11-2016 r. na wniosek NRPiP odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych z Prezesem NFZ.

 

Poniżej przedstawiamy notatkę z tego spotkania:


Notatka ze spotkania
List otwarty ''Czy warto certyfikować szkoły rodzenia?'' 2016/11/29 12:07 

Szanowne Panie

 

Prezentujemy list otwarty Czy warto certyfikować szkoły rodzenia? Pani Leokadii Jędrzejewskiej - Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz Pani dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus – Pełnomocnika PTP ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń.


List otwarty
Magazyn Pielęgniarki i Położnej - oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 2016/11/24 13:45 

Magazyn Pielęgniarki i Położnej


Zawodowy punkt widzenia

 

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy


Oficjalne czasopismo

Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Co miesiąc:

ͽ Najaktualniejsze wydarzenia

ͽ Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej
ͽ Standardy i modele pielęgnowania
ͽ Materiały szkoleniowe
ͽ Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów
ͽ Porady prawne
ͽ Doniesienia ze świata

 

 

 Dołącz do grona czytelników MPiP (tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie) http://arch.nipip.pl/index.php/magazyn/prenumerata

 

Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania swoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych, np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

 

Zapraszamy także do grona autorów MPiP – kontakt z redakcją: mpip@nipip.pl

 

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni i pracodawcy. MPIP znajduje się w bazie Index Copernicus.


Magazyn Pielęgniarki i Położnej
17-11-2016 r. Stanowisko Nr 4 Prezydium NRPIP w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną 2016/11/21 11:23 

Poniżej zamieszczamy (plik pdf) opublikowane w dniu 17 listopada br. stanowisko Nr 4 Prezydium NRPIP w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.


Stanowisko Nr 4 Prezydium NRPIP z dn. 17.11.2016r.
10-11-2016 r. Spotkanie przedstawicieli NRPiP w Ministerstwie Edukacji Narodowej 2016/11/21 11:31 

W dniu 10-11-2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Podsekretarz Stanu i przedstawicielami Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

 

Spotkanie dotyczyło proponowanych przez Ministra Zdrowia zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

Poniżej zamieszczamy notatkę z tego spotkania przekazaną przez Prezes NRPiP p.Zofię Małas.


Notatka ze spotkania
08-11-2016 r. Spotkanie przedstawicieli NRPiP z reprezentantami Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Premiera RP i KPRM 2016/11/21 11:31 

W dniu 08-11-2016 r. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami Rządu.

 

Spotkanie dotyczyło realizacji zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz sytuacji pielęgniarek i położnych.

 

Poniżej zamieszczamy notatkę z tego spotkania przekazaną przez Prezes NRPiP p.Zofię Małas.


Notatka ze spotkania

Liczba odwiedzin: 347959

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się