www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


Składka członkowska za miesiąc styczeń 2016 roku

z tytułu umowy zlecenia lub działalności gospodarczej

wynosi 42,80 zł.

 

Składka miesięczna w 2015 roku z tytułu umowy zlecenia lub działalności gospodarczej wynosiła 41,39 zł.


 

Umowa cywilnoprawna - wyjaśnienie prawnika

« Zwiń
Kwalifikacje w Unii Europejskiej
Czytaj więcej »
Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału 2016/02/05 12:57 

Treść dokumentu w załączeniu:


Tekst jednolity uchwał
Kursy specjalistyczne - terminarz na luty i marzec 2016 r. 2016/02/03 13:41 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że:

 

1. Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” - cz.I

odbędzie się w dniach: 26.02; 04.03; 05.03; 06.03; 09.03; 12.03.2016 r. – zajęcia teoretyczne.

W programie przewidziane są również zajęcia praktyczne – 3 dni w POZ.

 

2. Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” - cz.II

odbędzie się w dniach 26.02; 27.02; 28.02; 09.03.2016 r.

W programie są również 2 dni zajęć praktycznych w POZ.

 

3. Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” jest planowany w n/w terminach:

10. 03; 11.03; 13.03; 15.03; 16; 17.03; 19.03; 22.03; 23.03. 2016 r. – zajęcia teoretyczne.

W programie kursu przewidziane są również zajęcia praktyczne – 4 dni w OIOM-ie.

Komunikat NFZ dla świadczeniodawców 2016/02/02 10:32 

Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia 2016/02/01 18:30 

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza kolejną edycję Nagród im. Doktora Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.


Nagrody przyznawane są za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Wnioski kandydatów do Nagrody należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2016 r. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pokój nr 3, wyłącznie na formularzu, lub przesłać:

 • drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta),
 • w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.

Ogłoszenie Prezydenta ze szczegółowymi zasadami przesyłania wniosków i sam wniosek dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia
Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia
Komunikat Prezes NRPiP z dnia 28-01-2016 r. 2016/01/31 19:35 

Oferta kursów na I półrocze 2016 r. Ośrodka Szkoleniowego OIPiP w Częstochowie 2016/01/27 12:59 

Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że zamierza w pierwszym półroczu 2016 roku uruchomić następujące kursy:

 

 

Kursy kwalifikacyjne

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo internistyczne – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek systemu
 5. Pielęgniarstwo rodzinne – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 6. Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

 

Kursy specjalistyczne

 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 3. Szczepienia ochronne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 4. Szczepienia ochronne noworodków – kurs specjalistyczny dla położnych
 5. Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 6. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 7. Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 8. Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 9. Edukator w cukrzycy – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych

Wzór wniosku do zaopiniowania sposobu podziału kwot podwyżek 2016/01/15 13:23 

Informujemy, że aby uzyskać opinię dotyczącą sposobu podziału środków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy zwrócić się do biura OIPiP w Częstochowie z pismem zawierającym informacje o ilości etatów przeliczeniowych pielęgniarek/położnych realizujących świadczenia oraz zastosowanego klucza podziału środków (wzór wniosku do pobrania w załączeniu).

Zaproszenie na prezenatcję dotyczacą wystawiana recept i prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej 2016/01/25 10:36 

Szanowne Panie!

 

Jeżeli są Panie zainteresowane wystawianiem recept i prowadzeniem dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej zapraszam serdecznie do  zapoznania się z systemem SERUM.

 

Pozwoli on Paniom na łatwe i szybkie wystawienie recepty. W trakcie jej wystawiania możliwy jest dostęp do aktualnej bazy leków, uzyskanie informacji o poziomie refundacji leku a także jego cenie dla pacjenta.

 

Wystawiając recepty w systemie SERUM będą miały Panie dostęp do listy wszystkich leków przepisanych pacjentowi z podziałem na leki stałe, kończące się, wcześniej przepisane.

 

System SERUM pozwala także na elektroniczne uzupełnianie formularzy typu:  Indywidualna karta opieki pielęgniarskiej w POZ, Karta indywidualnej opieki położnej, Karta wywiadu środowisko-rodzinnego, Kwalifikacja do szczepienia, Badania profilaktyczne.

 

Jeżeli są Panie zainteresowane systemem SERUM zapraszam serdecznie na zdalną prezentację w dniu 28 stycznia o godz. 12.00.

Będąc w pracy lub w domu przy swoich komputerach będą miały Panie możliwość zapoznania się ze sposobem wystawiania recept, wypełniania dokumentów, umawiania wizyty.

 

W celu  wzięcia udziału w zdalnej prezentacji proszę kliknąć na poniższy link:

 

Dołącz do spotkania Skype'a       

Informacja NFZ dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane 2016/01/06 11:34 

W załączeniu przedstawiamy otrzymaną od Małgorzaty Doros - Rzecznika Prasowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, informację oraz instrukcję  skierowaną między innymi do pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane.


NFZ - Komunikat
EWUŚ - Instrukcja NFZ
Informacja dotycząca wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych – wyjaśnienie interpretacyjne Ministra Zdrowia. 2015/12/29 18:34 

Prezentujemy odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 23-12-2015 r. na zapytanie Prezesa NFZ w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400 i 1628).

Liczba odwiedzin: 230365

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się