www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

Ul. Pułaskiego 25, IV piętro, 42-200 Częstochowa

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:
Informacje o płaceniu składek członkowskich 2014r.
Czytaj więcej »
Kwalifikacje w Unii Europejskiej
Czytaj więcej »
Bezpłatne szkolenie dla polożnych 'Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia niepłodności' 2014/09/09 09:18 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na III edycję bezplatnego szkolenia 'Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia niepłodności', które odbędzie się dnia 9 października 2014 roku w godzinach 12:00 - 14:00 w sali konferencyjnej w siedzibie OIPiP w Częstochowie.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla położnych.

Ze względu na tematyke szkolenia, szczególnie zapraszamy kandydatki na specjalizację ginekologiczną.

 

Zapisy pod numerami telefonów: 34/324-51-12 lub 519-862-186

 


news_713_zaproszenieszkolenieczestochowaiii.pdf
Kurs specjalistyczny 'Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (Nr 03/08)' - harmonogram 2014/08/29 13:28 

Harmonogram zajęć dla kursu specjalistycznego 'Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (Nr 03/08)' dostępny jest do ściągnięcia:


Harmonogram
Specjalizacje 2014/08/18 07:35 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w październiku 2014r. zamierza uruchomić szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:


1.      Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej dla pielęgniarek - w cenie 3000 PLN

2.      Pielęgniarstwo zachowawcze dla pielęgniarek - w cenie 3000 PLN

 

Osoby zainteresowane udziałem w którejkolwiek specjalizacji prosimy o jak najszybsze składanie wniosków  (do pobrania na stronie internetowej OIPiP ) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25.

 

Warunkiem uczestnictwa w specjalizacji pielęgniarskiej jest złożenie niniejszych dokumentów:

 

1.Wniosek o dopuszczenie do szkolenia specjalizacyjnego - wypełniony dokładnie i czytelnie.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu.

3. Zaświadczenie dokumentujące 2 letni staż w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w okresie ostatnich pięciu lat.

 

Tel. 34/ 324-51-12 wew. 407    lub  519-862-186.

Kurs specjalistyczny ”Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów” - harmonogram 2014/08/18 07:29 

Harmonogram zajęć dla kursu specjalistycznego 'Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów' dostępny jest do ściągnięcia:


Harmonogram
Oferta kursów od września 2014/08/08 13:50 

1. ”Długoterminowe porty naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych”

2. ”Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”

3. ”Szczepienia ochronne” Nr 03/08


Szczegóły w załączonym pliku:


Oferta
Ważne! Wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia 2014/07/18 13:55 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:


Stanowisko nr 6 Prezydium NRPiP z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi
treść pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko NRPiP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej 2014/07/01 09:57 

Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskiem nr 17 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.


Stanowisko nr 17
Kwestionariusz oceny wprowadzenia ICNP do praktyki 2014/06/18 14:19 

Zachęcamy do zapoznania się z listem Pani dr n o zdr. Doroty Kilańskiej - Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®).

Szkolenie 'Psychologiczne aspekty porodu oraz niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu' 2014/06/05 10:16 

Szkolenie dla położnych i doul

'Psychologiczne aspekty porodu oraz niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu'

16 czerwca 2014 roku, Warszawa


Szczegóły w załączonym pliku:


Informacja
Karta zgłoszeniowa
Spotkanie edukacyjne 2014/06/04 14:56 


Alergia i nietolerancje pokarmowe u niemowląt;
Karmienie alternatywne bezpieczne dla karmienia piersią;
Jakie akcesoria nie zaburzają odruchu ssania noworodków i niemowląt;
Pielęgnacja skóry oraz suplementacja diety noworodków i niemowląt;

24 czerwca 2014 roku, Częstochowa


Szczegóły w załączonym pliku:


Zaproszenie


Liczba odwiedzin: 114444

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się