www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

Ul. Pułaskiego 25, IV piętro, 42-200 Częstochowa

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:
Informacje o płaceniu składek członkowskich 2015r.

 

Składka miesięczna w 2015 roku z tytułu umowy zlecenia lub działalności gospodarczej wynosi 41,39 zł.


 

Pobierz informacje - składki członkowskie 2015

Umowa cywilnoprawna - wyjaśnienie prawnika

« Zwiń
Kwalifikacje w Unii Europejskiej
Czytaj więcej »
Wycieczka do Budapesztu
Czytaj więcej »
Kursy w lutym 2015/01/16 14:36 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w miesiącu lutym  odbędą się kursy:

 

1.  Kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych

„Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego”

Termin: 24.02; 28.02; 03.03; 04.03. 2015r.

Miejsce: Siedziba OIPiP, Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, sala BHP

 

 

2. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek:

„Podstawy dializoterapii” Nr 08/07

Termin:  16 – 21.02.2015 r . - zajęcia teoretyczne.

Miejsce: Siedziba OIPiP, Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, sala konferencyjna I piętro

W programie kursu  przewidziane są również zajęcia praktyczne – 8 dni

Zajęcia stażowe rozpoczną się od 02.03.2015 r. 

Szczegółowy harmonogram  zajęć stażowych ustalony zostanie na pierwszych zajęciach kursu.

koszt kursu:

- 220zł dla członków OIPiP w Częstochowie, którzy regularnie opłacają składki przez ostatnie 2 lata

- 310zł dla pozostałych osób

OIPiP Katowice - kursy dla samozatrudnionych 2015/01/27 14:50 

Propozycje bezpłatnych szkoleń - realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla pielęgniarek i położnych samozatrudnionych.

 

Szczegóły w załączonym pliku:


Ogłoszenie
Pismo z MZ 2015/01/23 14:38 

Pismo dr n. o zdr. Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwa Zdrowia, która przekazuje pismo skierowane do wojewodów w sprawie uwzględnienia wymogu, przy nabywaniu przez podmioty lecznicze składników majątku, spełnienia krajowych ram interoperacyjności, w celu przygotowania w podmiotach leczniczych bazy teleinformatycznej umożliwiającej, w ramach Systemu Informacji Medycznej wprowadzenie w przyszłości dokumentacji pielęgniarskiej w postaci elektronicznej, wykorzystującej standardy Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®).


Pismo MZ
Porozumienie z OZZPiP 2015/01/23 14:36 

Pismo Wiceprezesa NRPiP dotyczące porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy oraz treść porozumienia.


Pismo
Porozumienie
Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 2015/01/14 09:56 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U.2011.174.1039 ze zm.) uprzejmie przypominamy, że zgodnie z jej art. 97 ust. 1 osoby, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r., mogą je uzyskać, jeżeli w terminie do 1 stycznia 2015 r. złożą stosowny wniosek.

Kursy organizowane przez OIPiP w pierwszej połowie 2015 roku 2014/12/22 09:49 

Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w pierwszej połowie 2015 roku zamierza uruchomić następujące kursy :

 

I. Przełom stycznia i lutego:

  1. Podstawy dializoterapii Nr 08/07 – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

II. Luty 2015 r.

  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka  Nr 01/07 -  kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
  2. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego Nr 03/07 – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
  3. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs specjalistyczny dla położnych.

III. Marzec 2015 r.

  1. Leczenie ran 11/07 – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
  2. Edukator w cukrzycy  - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

 

IV. Kwiecień 2015 r.

  1. Dezynfekcja i sterylizacja – kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych
  2. Szczepienia ochronne Nr 03/08 – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
  3. Szczepienia ochronne noworodków Nr 04/08 – kurs specjalistyczny dla położnych

 

V. Maj 2015 r.

  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa Nr 02/07 – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o składanie do Ośrodka Szkoleniowego dokumentacji:

- karta  zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej OIPiP lub w Ośrodku  Szkoleniowym)

- kserokopia prawa wykonywania zawodu,

- zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

O organizowanych szkoleniach jednodniowych będziemy informować na bieżąco.

 

Po zebraniu się odpowiedniej grupy osób zainteresowanych możemy zorganizować każdy inny kurs z naszej oferty.

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym:

Tel. 519 - 862-186  lub 34 324-12-51 wew. 407

Konkurs Pielęgniarka Roku 2014 2014/12/09 12:43 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego rozpoczyna przygotowania do jubileuszowej X edycji Konkursu „Pielęgniarka Roku 2014”.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych: pielęgniarki i pielęgniarzy do zapoznania się z Regulaminem, a przede wszystkim do udziału w Konkursie. Tegoroczna edycja Konkursu będzie miała zmieniony harmonogram i przebieg Finału. Zgłoszenia uczestników należy przesyłać do Oddziałów Wojewódzkich PTP do dnia 31 stycznia 2015 roku. Termin eliminacji wojewódzkich obejmujących egzamin testowy, zostanie podany w najbliższym czasie. Zapraszamy do sprawdzania informacji o Konkursie na naszej stronie internetowej.


Plakat
Szkolenia specjalizacyjne ze środków przekazanych przez MZ 2014/11/25 10:48 

W związku z wolnymi miejscami na organizowane szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie:
- Pielęgniarstwa epidemiologicznego
- Pielęgniarstwa geriatrycznego
- Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek

Szkolenia specjalizacyjne organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ze środków przekazanych przez Ministra Zdrowia prosimy o zgłaszanie chęci udziału w w/w szkoleniach specjalizacyjnych w trybie pilnym pod nr tel: 42 639 92 62 - dział kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz przesyłanie kart zgłoszeniowych na nr faksu 42 633 68 74 (karty zgłoszeniowe dostępne na stronie internetowej : www.oipp.lodz.pl

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych 2014/11/06 11:54 

Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136)


Pobierz stanowisko


Liczba odwiedzin: 137149

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się