www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

 

 

 

 

 

Zapraszamy Pielęgniarki / Położne zarejestrowane w OIPiP w Częstochowie, czynne zawodowo, po odbiór upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.


W celu usprawnienia przekazania upominków proszę o zgłaszanie się przedstawiciela placówki wraz z aktualną listą zatrudnionych pielęgniarek/położnych po odbiór upominków do pełnomocnika danego rejonu wyborczego.


Proszę mieć na uwadze jedno miejsce zatrudnienia.


Wykaz poszczególnych placówek oraz ich przynależność do danego rejonu można sprawdzić :
http://oipip.czest.pl/rejony-wyborcze-/-delegaci-/-pelnomocnicy-oipip

 

Więcej informacji w siedzibie Izby, lub pod numerami telefonów:

34 324 51 12

503 008 946

z galerii zdjęć:

 

 

12-08-2016 r. Odwołanie wycieczki Wiedeń-Brno-Moravsky Kras 2016/08/12 10:34 

Planowana w dniach 16-18 września 2016 r. wycieczka:

Wiedeń-Brno-Moravsky Kras

NIE ODBĘDZIE SIĘ

z uwagi na zbyt małą ilość osób chętnych na wyjazd.

Informacje dla świadczeniodawców dotyczące drugiego etapu realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 2016/08/08 11:40 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 68/2016 dla świadczeniodawców dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych:

KOMUNIKAT 68/2016

 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 69/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek:

KOMUNIKAT 69/2016

 

12-08-2016 r. Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podziału środków finansowych na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych:

OPINIA NRPiP

 

Komunikat DSOZ z dnia 16-08-2016 r. w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej:

KOMUNIKAT DSOZ


W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1400, z późn. zm.) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie prosi Świadczeniodawców o składanie wniosków o udzielenie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08. 2017 r.


Poniżej zamieszczamy wzory wniosków do pobrania:


Wniosek dla POZ - plik pdf
Wniosek dla POZ - plik docx
Wniosek dla AOS i leczenia szpitalnego - plik docx
Wniosek dla AOS i leczenia szpitalnego - plik pdf
  • Podstrona 1 z 1
  • 1


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).
 

 

 

Informacje o wysokości składki członkowskiej, zasadach jej płacenia i wypisywania przelewów można zaleźć w menu, w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''


« Zwiń
16-08-2016 r. Tekst jednolity ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 2016/08/24 19:49 

Dnia 16 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw Poz.  1251 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Treść obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym w/w ustawy dostępna jest na naszej stronie w zakładce „PRAWO / Ustawy” oraz w załączonym poniżej pliku pdf.


Dz.U. 2016 poz. 1251
13-10-2016 r. Częstochowa: Warsztaty ''Rola położnej i pielęgniarki w opiece nad mamą i dzieckiem'', ''Dobre praktyki w położnictwie'' 2016/08/11 11:21 

Uniwersytet Zdrowia ma zaszczyt i przyjemność wspólnie z Fundacją Dobre Ręce Polskich Położnych zaprosić Państwa do udziału w XIII cyklu warsztatów edukacyjnych dla położnych i pielęgniarek, które odbędą się jesienią.

Tematem cyklu warsztatów będzie ''Rola położnej i pielęgniarki w opiece nad mamą i dzieckiem'' oraz  ''Dobre praktyki w położnictwie''.

 

Termin i miejsce:

13 października 2016 r. – Częstochowa, Akademia Polonijna, ul. Pułaskiego 4/6

 

Liczba miejsc ograniczona, rejestracja poprzez stronę internetową: http://uniwersytetzdrowia.pl/rejestracja czestochowa

08-08-2016 r. Informacje w/s nadawania osobom uprawnionym do wystawiania recept unikalnych numerów identyfikujących recepty  

W załączonym pliku przedstawiamy Państwu pismo Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące trybu i sposobu postepowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty skierowane do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wraz z ''Komunikatem dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ''.


Pismo z NFZ wraz z Komunikatem
03-08-2016 r. Terminy zajęć teoretycznych na kursie kwalifikacyjnym ''Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywnej Opieki'' 2016/08/03 14:36 

Informację o zaplanowywanych terminach zajęć teoretycznych na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki można znaleźć w zakładce Ośrodek Szkoleniowy / Harmonogramy szkoleń

27-07-2016 r. Opinia w sprawie akcji charytatywnej ''ośmiorniczki dla wcześniaków''  

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi akcji charytatywnej „ośmiorniczki dla wcześniaków” oraz na podstawie art. 10 ust.1 pkt.6, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U.2009 Nr 52, poz.419) w załączeniu przedstawione jest stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dr n. med. Mirosławy Malara.


Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego
26-07-2016 r. Narodowa Służba Zdrowia – minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy 2016/08/08 11:27 

Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – w tym także wykluczonych przez obecny system, którzy nie mają teraz prawa korzystania z pomocy medycznej opłacanej ze środków publicznych. 

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia:

www.mz.gov.pl

Stanowisko NIPiP z dnia 19 lipca 2016 r. 2016/08/02 13:24 

Stanowisko NIPiP z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych /technikach:

STANOWISKO NIPiP

13-07-2016 r. List Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów, dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz dyrektorów domów pomocy społecznej w sprawie wspierania bezrobotnych pielęgniarek  

Szanowni Państwo,

Na prośbę Pani Wiceprezes Marioli Łodzińskiej przesyłam do wiadomości wystąpienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów oraz dyrektorów domów pomocy społecznej o wspieranie bezrobotnych pielęgniarek,

 

z poważaniem

Jolanta Kubajka-Piotrowska

Dział merytoryczny w biurze NIPiP


Pismo przewodnie
Lista Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Propozycja Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2016/07/01 20:29 

Przedstawiamy propozycję trzech unikatowych studiów podyplomowych uruchamianych przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

  • PSYCHODIETETYKA
  • INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA PSYCHOGERIATRYCZNA
  • TRANSKULTUROWOŚĆ W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE MEDYCZNEJ

Szczegóły dostępne są na stronie Wydziału:  http://www.umb.edu.pl/s,11030/Studia_podyplomowe


Oferta - transkulturowość
Oferta - psychodietetyka
Oferta - psychogeriatria
Notatka ze spotkania w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2016/07/01 11:20 

Z inicjatywy Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcina Węgrzyniaka w dniu 23 czerwca br. odbyło się spotkanie Prezesów Naczelnych Rad medycznych samorządów zawodowych poświęcone najważniejszym wyzwaniom prowadzonej informatyzacji służby zdrowia. Na zaproszenie Dyrektora CSIOZ odpowiedzieli dr n. med. Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mgr farm. Elżbieta Piotrowska- Rutkowska, Prezes Naczelne Rady Aptekarskiej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pani Zofia Małas. W trakcie przyjaznej i rzeczowej rozmowy poruszono kwestie najważniejszych wyzwań związanych z coraz szerszym stosowaniem informatyki w pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz farmaceutów, szczególnie w kontekście właściwego przygotowania się profesjonalistów medycznych do technologicznych wyzwań. W przededniu obowiązywania elektronicznej dokumentacji medycznej za szczególnie ważną uznano pomoc w zapobieżeniu wykluczeniu technologicznemu osób mniej obeznanych z aktualnymi i nadchodzącymi rozwiązaniami technicznymi.

Za szczególnie ważne dla środowiska medycznego Państwo Prezesi uznali wydanie członkom samorządów nowoczesnej karty Prawa Wykonywania Zawodu. Prezes Maciej Hamankiewicz zadeklarował pomoc samorządu lekarzy i lekarzy dentystów i podzielenie się dotychczasowym dorobkiem prac nad tym rozwiązaniem. Jednogłośnie stwierdzono, że karta Prawa Wykonywania Zawodu dla blisko pół miliona lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów to szansa na ogromne ułatwienia w ich pracy zawodowej, przy szeregu innych korzyści, w tym możliwości zmniejszenia publicznych wydatków.

Dyrektor Węgrzyniak wyraził nadzieję, że również w przyszłości spotkania z udziałem Państwa Prezesów będą tak mobilizujące dla zadań realizowanych przez Centrum.

 

Podano za: http://www.nipip.pl

Liczba odwiedzin: 298699

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się