www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

05-07-2017 r. Częstochowa: Ochrona danych osobowych w działalności pielęgniarek i położnych - wyzwania w świetle nowych europejskich przepisów w 2018 r. 2017/06/06 19:40 


Karta zgłoszeniowa - Word
Karta zgłoszeniowa - Adobe Acrobat Reader
Zaproszenie na szkolenie
  • Podstrona 1 z 1
  • 1


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne które złożyły papierowe wnioski o zakwalifikowanie na kursy i szkolenia rozpoczynające się po 1 lipca 2017 r. zobowiązane są do ponownego złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*


 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2017 ROK


UWAGA!

W 2017 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2017 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 33 zł 03 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4403 zł 78 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2017 roku składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

06-06-2017 r. OGŁOSZENIE - Nabór na stanowisko: księgowa / księgowy w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 2017/06/06 19:23 

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie ogłasza nabór na stanowisko: księgowa / księgowy.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowej / księgowego
30-06-2017 r. Warszawa: Warsztaty szkoleniowe ''Efektywna współpraca zawodów medycznych jako klucz do sukcesu w profilaktyce otyłości'' 2017/06/15 12:03 

Zapraszamy do udziału w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Fundację My Pacjenci, NRPiP, NIL, NIA w ramach projektu „Razem dla zdrowia”.

 

Szczegóły >>TUTAJ<<

Oferta Ośrodka Szkoleniowego OIPiP w Częstochowie na II połowę 2017 roku. 2017/06/29 11:59 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną dla Państwa nową ofertą Ośrodka Szkoleniowego OIPiP w Częstochowie:

 >>OFERTA SZKOLEŃ<<

Stanowisko związku powiatów polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. 2017/06/29 11:29 

W załączeniu przedstawiamy Państwu stanowisko związku powiatów polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej:


Stanowisko z dn. 12-05-2017 r.
Prace nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. 2017/06/12 14:42 

Informacja w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych udostępniona na stronie NIPiP:

Odpowiedź Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska na pismo NRPiP 2017/06/07 11:38 

Pismo z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska w sprawie klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo odpadów ampułko-strzykawek:


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
Zapraszamy Panie Pielęgniarki i Położne oraz Panów Pielęgniarzy po odbiór upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej 2017/05/31 11:59 

 

Upominki można odebrać u pełnomocnika danego rejonu.

Aby usprawnić kolportaż proszę o zgłaszanie się do pełnomocników z listą osób zatrudnionych w danej placówce/przychodni. 

 

Pielęgniarka zdobyła tytuł Kobiety Medycyny 2017 2017/06/02 10:59 

17 maja br. odbyła się uroczysta gala plebiscytu Kobiety Medycyny 2017. Zwyciężczynią VII edycji konkursu została Marta Leśnik, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, pracująca na Oddziale Diabetologicznym w Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie. Organizatorzy konkursu, redakcja „Portali Medycznych“, wyróżniają najbardziej aktywne i skuteczne kobiety związane z medycyną i ochroną zdrowia, których sukcesy zawodowe, zaangażowanie i entuzjazm budzą szacunek i uznanie w całym środowisku medycznym.

Marta Leśnik jak sama mówi o sobie „pracuje u stóp pacjentów”. Na co dzień pomaga pacjentom zajmując się leczeniem stopy cukrzycowej. Jako specjalistka współpracująca na rzecz pacjentów diabetologicznych z samorządami lokalnymi oraz wojewódzkimi koordynatorami do spraw diabetologii jest bardzo zaangażowana w swoją pracę zawodową.

Nominowane kobiety są niezwykle zaangażowane w swoją pracę, pełne empatii i serdeczności. Do udziału w tegorocznej edycji organizatorzy wytypowali 31 kandydatek, w których gronie była także Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Głosowali internauci, każdy mógł oddać 3 głosy – po jednym głosie na każdą kandydatkę.

Konkurs organizowany przez redakcję „Portali Medycznych“, od pierwszej edycji wspierany jest przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej – „Porozumienie bez Barier”. Celem plebiscytu jest zaprezentowanie wspaniałych kobiet, które działają na rzecz rozwoju medycyny i poprawy warunków leczenia ludzi w Polsce, chcących udowadniać na co dzień, że ciężką pracą i zaangażowaniem można dokonać rzeczy niemożliwych.

Informacja pochodzi ze strony NRPiP: 

http://nipip.pl/pielegniarka-zdobyla-tytul-kobiety-medycyny-2017/

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.kobietymedycyny.pl

Podwyżki wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych – korespondencja z Ministerstwem Zdrowia 2017/05/16 07:35 

Szanowni Państwo w załączniku przedstawiamy otrzymaną od NRPiP korespondencję z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r.


Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia
Wyniki I edycji konkursu ''Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy'' 2017/05/04 10:55 

Szanowni Państwo

przedstawiamy komunikat dot. finału konkursu ''Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy''.

 

Tytuł laureatki zdobyła Monika Jańska z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Dodatkowe informacje dot. konkursu na stronie: www.akademia-ama.pl/olimpiada

 

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/72758,,-polozna-przyszlosci-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-

 

Katarzyna Leciejewska i Daria Foroncewicz
Biuro konkursu
''Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy''


Komunikat prasowy - finał konkursu

Liczba odwiedzin: 442500

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się