Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Spotkanie z Dyrektorką Domu Pomocy Społecznej 2024-02-22 08:15

16 lutego 2024 r

 Spotkanie z Dyrektorką Domu Pomocy Społecznej

Dzisiaj o godzinie 830 uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorką Domu Pomocy Społecznej            
w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza Anną Herman.

Głównym tematem spotkania była sytuacja w tym wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych      
 w domach pomocy społecznej. Problem nie jest nowy. Działania w tej materii podejmowane były przez okręgowe rady i Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Dostrzegając różnice                     
w wynagradzaniu pielęgniarek  domów pomocy społecznej Naczelna Rada powołała komisję, która  pracuje nad tym problemem. Po spotkaniu poprosiłem o kontakt z Przewodniczącą komisji ds domów pomocy społecznej NRPiP o rozmowę – oczekuję na nią. Dyrektor Herman zapewniła mnie, że są pielęgniarki, które wyraziły wolę pracy legislacyjnej w tym zakresie. Myślę, że mogłyby być wsparciem działań Naczelnej Rady.

Na 25 marca 2024 r. zostałem zaproszony przez Panią Dyrektor na spotkanie dyrektorów DPS       
 z Częstochowy i powiatu częstochowskiego na którym będę. Wnioski ze spotkanie przekażę koleżankom i kolegom w relacji.

 

Tomasz Czech                                                                                                                          
Przewodniczący Okręgowej Rady  

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE 2024-02-20 12:34

20 lutego 2024 r

 To ważny dzień w historii naszego samorządu

 W dniu dzisiejszym zostałem poinformowany, że w dniu 15 lutego Zarząd Główny wyraził pozytywną opinie w sprawie utworzenia nowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstochowie.

Jestem szczęśliwy, że uda nam się stworzyć Oddział. Dziękuję członkom Zarządu Głównego za pozytywną opinię.

Przed nami w trybie pilnym ustalenie harmonogramu działań związanych z utworzeniem Oddziału czyli planowanej daty Zjazdu Wyborczego Oddziału.

Zapraszam osoby chętne do pracy do kontaktu z Biurem Izby w celu inicjacji prac.

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej Rady

 

Spotkanie z Wiceministrem Zdrowia Wojciechem Koniecznym 2024-02-15 12:14

05 lutego 2024 r.

Spotkanie z Wiceministrem Zdrowia Wojciechem Koniecznym
Dzisiaj o godzinie 13:30 w Częstochowie uczestniczyłem w spotkaniu pielęgniarek i pielęgniarzy systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z Ministrem Wojciechem Koniecznym. W spotkaniu uczestniczyli: Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dr n. med. Anna Małecka – Dubiela, Konsultant wojewódzki województwa świętokrzyskiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dr n. med. Monika Borek, Konsultant wojewódzki województwa opolskiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dr n. med. Stanisław Szczerbiński oraz pielęgniarka SOR w Ostrowcu Świętokrzyskim Iwona Radomska.

Zebrani dyskutowali nad pozycją pielęgniarek i pielęgniarzy ratunkowych w systemie PRM, kierunkach rozwoju pielęgniarstwa ratunkowego, uprawnieniach specjalistek i specjalistów poza systemem PRM. Spotkanie miało charakter informacyjny-dyskusyjny.

 

Tomasz Czech         

Przewodniczący Okręgowej Rady

Prośba o wypełnienie ankiety. 2024-02-14 18:36

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli poznać system wartości zawodowych, wrażliwość moralną i zdolności opiekuńcze pielęgniarek i pielęgniarzy na początku ich kariery zawodowej.

 

Ankieta jest skierowana do osób, które wykonują pracę pielęgniarki/pielęgniarza w zamkniętej opiece zdrowotnej (szpital, klinika) NIE DŁUŻEJ NIŻ 12 MIESIĘCY od otrzymania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza i podjęcia pierwszej pracy.

 

link do ankiety:

https://www.survio.com/survey/d/W3K5P9T8T9W2D8M2D

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne Koła Emerytów w dniu 21 lutego 2024 r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjno-szkoleniowej im. Zofii Konderskiej ul. gen. K. Pułaskiego 25. 2024-02-12 17:36

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie

Koło emerytów ORPiP w Częstochowie

 

zapraszają

 

na spotkanie organizacyjne Koła
w dniu 21 lutego 2024 r. o godzinie 12:00
 w Sali konferencyjno-szkoleniowej im. Zofii Konderskiej ul. gen. K. Pułaskiego 25, IV piętro.

 

Spotkanie ma na celu zainicjowanie działalności Koła emerytów oraz wyznaczenie celów i kierunków działania.

 

Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe proszę o potwierdzenie obecności pod numerem telefonu 34 324  51 12.

 

Proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród koleżanek i kolegów emerytów. Zapraszam i  liczę na udział w spotkaniu osób chcących pracować w samorządzie.

 

 

 

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej Rady

Kształcimy pielęgniarki i położne na najwyższym poziomie 2024-02-07 16:28

Na Waszą prośbę rozpoczynamy kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego.
Rozpoczęcie kursu 19 lutego 2024 r. o godzinie 14:45.
Koszt 1400 zł.
 
Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takiej formy kształcenia zapraszamy do rozmów i zapisywania się w systemie SMK.
 
Jako organizator Izba zapewnia doskonałą kadrę dydaktyczną. Wszystkie staże odbywają się na terenie Częstochowy. Posiadamy dobrze wyposażoną Bibliotekę i dostęp do Biblioteki elektronicznej i przede wszystkim doskonałe warunki i środki audiowizualne do odbycia wykładów.
W zapisach pomaga Ośrodek Szkoleniowy pod numerem telefonu 519 862 186.
Można również zapisywać się w SMK samodzielnie.
Jeżeli z zapisami macie problemy dzwońcie do nas.
Jestem do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 601232963.
Tomasz Czech

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 2024-02-02 16:51

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z siedzibą przy
ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień – CPV

85110000-3 Usługi szpitalne i podobne

85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki

Relacja z postepowania konkursowego w Lublińcu 2024-02-02 13:22

Dnia 23 stycznia 2024r. przeprowadzono postępowania konkursowe na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu.

Miło nam zakomunikować, iż Pielęgniarką Oddziałową Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu została wybrana Pani Dorota Pluta, a Pielęgniarką Oddziałową Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży wybrano Panią Irenę Jastrzębską.

Nowo wybranym Paniom Pielęgniarkom Oddziałowym w imieniu Przewodniczącego oraz członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie składamy serdeczne gratulacje; wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, owocnej współpracy w zespołach terapeutycznych na oddziałach, satysfakcji i zadowolenia z pełnionej funkcji.

< class="content_title ">Aktualności2
Możemy odtrąbić sukces. 2023-12-07 07:08

Możemy odtrąbić sukces

 

W zeszły piątek zakończyliśmy remont i wyposażanie Sali konferencyjno-szkoleniowej na IV piętrze. Wykonaliśmy ciężką pracę, aby poprawić warunki naszych spotkań i szkoleń. Kiedy zaczynaliśmy remont 1 sierpnia br. nie zdawałem sobie sprawy z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Szereg zapytań ofertowych, które były dla nas nowością pozwoliły zaoszczędzić nam spore pieniądze. Żyliśmy każdym szczegółem jaki był do zrobienia i cieszyliśmy się jak dzieci z każdego detalu który został wykonany. Były też chwile zwątpienia i nieprzespanych przeze mnie nocy, kiedy żadna firma nie odpowiedziała na naszą ofertę. Ale szliśmy dalej. Krok po kroku z niewielką obsuwką czasową.
I dzisiaj kiedy patrzę na naszą salę chętnie nie wychodziłbym z niej. Cieszę się, że wspólnie
z Okręgową Radą i pracownikami Biura udało się dla Naszej Izby pozyskać Salę na miarę XXI wieku. Dla mnie to taki tegoroczny i Mikołaj i Gwiazdka razem wzięte. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do takiego pięknego efektu końcowego, za pracę, cierpliwość, wiarę w osiągnięcie celu i wsparcie.

Popatrzcie na galerię zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

 

Tomasz Czech

 

2023-10-25 13:09

24 października 2023 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala im. dr. Anki w Krzepicach.

Informacja w sprawie odliczenia składki członkowskiej 2023-02-09 06:57

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych w rocznym rozliczeniu pit, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie. 2023-02-11 10:12

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie.

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2