Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
 • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
District Chamber of Nurses and Midwives
in Częstochowa, Poland

42-200 Częstochowa,
ul. Pułaskiego 25, IV piętro
Województwo Śląskie, Polska

Millenium Bank:
82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Cолідарні з Україною – Solidarni z Ukrainą

WIĘCEJ
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 2023-05-10 20:03

Tegoroczne obchody są organizowane przez Okręgową Radę VIII kadencji, jednak miejsce obchodów wskazała Okręgowa Rada VII kadencji jako częstochowski Teatr im. Adama Mickiewicza. Udało się ustalić termin na 19 maja. Po części oficjalnej aktorzy przedstawią nam sztukę pt. Kariera Nikodema Dyzmy na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. I zaczęły się schody. Zaczęliśmy dzielić miejsca w naszym Teatrze, których jest tylko 375.

Znając opinię koleżanek i kolegów wiedziałem, że zainteresowanie przedstawieniami jest duże,
a miejsc jest mało. Przeliczyłem koszty jakie poniesiemy w związku z organizacją obchodów
i doszedłem do wniosku, że będą pieniądze na jeszcze jeden spektakl. Dlatego na pierwszym posiedzeniu Prezydium OR przedstawiłem pomysł zorganizowania jeszcze jednego przedstawienia lub pozostania przy jednym spektaklu, jak to wskazała poprzednia Rada. Prezydium podjęło w drodze Uchwały decyzję o zorganizowaniu jeszcze jednego przedstawienia. Skontaktowałem się telefonicznie z Działem marketingu i uzyskałem zapewnienie, że zorganizują zamknięte widowisko w następnym sezonie tj. na przełomie września i października. Terminu jeszcze nie znam. Ale gdy tylko będzie mi znany poinformuję Państwa o nim. Bilety jak co roku będą dystrybuowane przez delegatów z Państwa okręgów wyborczych.

 

 

Tomasz Czech

Przewodniczący ORPiP w Częstochowie

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie uprzejmie informuje, iż obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w dniu 19 maja 2023 r. będą utrwalone. Wykonane zdjęcia, nagrania mogą zostać rozpowszechnione m.in. na stronie internetowej izby, Biuletynie Informacyjnym. co jednoznacznie wiąże się z rozpowszechnieniem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu.
Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na publikacje prosimy o niepozowanie, czy też nie uczestniczenie w dzisiejszym wydarzeniu.

Pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji. 2023-05-10 20:05

W dniu 08.05.2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie. Oprócz wpisów i skreśleń z Rejestru, dwóch Uchwał porządkujących moją pracę w okresie między posiedzeniami Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady podjęto Uchwałę o nadaniu Odznaczeń Za Zasługi w Zawodzie.

Zgłoszono 47 osób w tym: 42 pielęgniarek i 5 położnych. Zgodnie z Regulaminem corocznie jest odznaczanych 20 pielęgniarek i 5 położnych.

Komisja Nominacyjna miała niezwykle trudne zadanie, aby desygnować spośród 42 pielęgniarek
20 do odznaczenia. Zwłaszcza, że droga zawodowa każdej z Was nadaje się na oddzielną historię, którą powinno się opowiadać studentom pielęgniarstwa i położnictwa jako wzór do naśladowania. Chciałbym pogratulować wszystkim nominowanym do odznaczenia. Już samo wnioskowanie przez waszych przełożonych jest wyróżnieniem i zaszczytem. Gratuluję.

Dziękuję Komisji Nominacyjnej za pracę i dokonanie wyboru.

 

Tomasz Czech

Przewodniczący ORPiP w Częstochowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach samorządowych nad aktami prawnymi uchwalanymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. 2023-04-19 18:53

 

Szanowne koleżanki i koledzy

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska i jednocześnie realizując postanowienia mojego programu wyborczego zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach samorządowych nad aktami prawnymi uchwalanymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Konsultacje dotyczą Regulaminów:

1. Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

2. Komisji ds. pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych

3. Komisji ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego.

Dotychczasowe regulaminy są zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Izby. /Zakładka: Prawo; Regulaminy OIPiP w Częstochowie/

Proszę o nadsyłanie propozycji zmian na adres e-mailowy Izby: sekretariat@oipip.czest.pl w terminie do dnia 31.05.2023 roku.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie będzie procedowała regulaminy na czerwcowym posiedzeniu Rady.

Proszę potraktować sprawę jako poważną, ponieważ z reguły regulaminy są ustalane na okres trwania kadencji.

 

 

                              Tomasz Czech

                              Przewodmiczący Okręgowej Rady

                              Pielęgniarek i Położnych

                              w Częstochowie

 

 

 • Podstrona 3 z 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Informacja w sprawie odliczenia składki członkowskiej 2023-02-09 06:57

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych w rocznym rozliczeniu pit, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie. 2023-02-11 10:12

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie.

 • Podstrona 2 z 2
 • 1
 • 2