Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji 2024-03-22 18:18

20 marca 2024 r. o godzinie 9.00 rozpoczął się II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji. Po otwarciu obrad i przywitaniu zaproszonych gości przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych tj. powołania komisji zjazdowych. W dalszej części obrad przyjęto sprawozdania:

- z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za rok 2023

-Sprawozdanie z wykonania budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za rok 2023

- z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za okres od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

za okres od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

- z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres od 30 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ponadto przyjęto:

- budżet Okręgowej Izby - na 2024 rok

- Zasady Gospodarki Finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

Koleżance pielęgniarce Annie Mycce wręczono grawerton okolicznościowy z okazji 50. lat pracy zawodowej.

 

Po przewie przystąpiliśmy do rozpatrzenia wniosków, stanowisk, apeli, rezolucji, deklaracji i oświadczeń wypracowanych podczas Okręgowego Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Na tegorocznym Zjeździe podjęto rekordową liczbę powyższych. Delegaci podjęli:

- 7 uchwał

- 12 wniosków do realizacji

- 1 stanowisko

- 6 apeli.

O realizacji poszczególnych będę informował na bieżąco.

Dziękuję delegatom za czynny udział w Zjeździe. Dziękuję członkom komisji zjazdowych za merytoryczną pracę. Dziękuję pracownikom Biura Izby za wspólne przygotowanie dokumentów na Zjazd.

 

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z obrad Zjazdu.

 

Tomasz Czech

Nasza delegacja w Łodzi 2024-03-18 16:39

Na zaproszenie Kurii Metropolitalnej w Łodzi częstochowskie pielęgniarki i położne uczestniczyły w uroczystościach 50. rocznicy śmierci sługi bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Wydarzenie odbyło się 11 marca 2024 w Łodzi w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy pl. Kościelny 8.

Nasz Samorząd reprezentowały: Jolanta Garus – Kmieć, Danuta Gosławska, Joanna Paruzel, Zuzanna Kowalczyk, Natalia Sykuła, Anna Żerkowska, Weronika Bajor i emerytowana położna Irena Matysiak.

Uroczystość kończy prace Komisji ds. beatyfikacji Stanisławy Leszczyńskiej w Polsce. Teraz dokumenty zebrane i spisane w formie świadectw, opieczętowane zostaną przekazane do Stolicy Apostolskiej, gdzie rozpatruje go specjalna komisja. Kluczowymi momentami procesu są stwierdzenie heroiczności cnót Sługi Bożego oraz kanoniczne stwierdzenie, że za jego wstawiennictwem dokonał się co najmniej jeden cud. Brane są pod uwagę jedynie cuda, które miały miejsce po śmierci kandydata na ołtarze.

Dziękuję delegacji za udział w uroczystościach. Szczególne podziękowanie kieruję do sztandarowej i asysty Pocztu Sztandarowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za udział w wydarzeniu.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej Rady

Szkolenie z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 2024-03-18 16:35

14 marca 2024 r. o godzinie 15 w Sali Konferencyjno-szkoleniowej im. Zofii Konderskiej rozpoczęło się szkolenie z EDM. Szkoleniem tym zakończyliśmy realizację wszystkich wniosków zjazdowych  z roku 2023.

W szkoleniu uczestniczyło 28 osób. Dla osób biorących udział było to szkolenia bezpłatne. Wykładowczyniami były nasze koleżanki: dr n. społ. Małgorzata Glin i mgr piel. Agata Fikus.  Tematem spotkania były:

- aktualna wiedza medyczna dotycząca obowiązującej dokumentacji medycznej, którą zobowiązane są prowadzić elektronicznie pielęgniarki i położne.

- okres przechowywania dokumentacji pielęgniarskiej: książka raportów, grafiki, książki zabiegowe.

Dziękuję wykładowczyniom i uczestnikom za spotkanie. Jeżeli uznacie, że powinniśmy zorganizować kolejną edycję szkolenia z EDM, proszę o kontakt ze mną.

Obejrzyjcie fotorelację ze szkolenia.

 

Tomasz Czech
Przewodniczacy Okręgowej Rady

 

 

 

                

Pielęgniarki dla seniorów 2024-03-18 16:34

W Częstochowskim Centrum Aktywności Seniora przy ul Staszica 10 od 11-16 .03.2024 r trwał Tydzień Wiedzy na temat mózgu. W ciągu tego tygodnia seniorzy mieli różne spotkania i pogadanki. Na zakończenie tego tygodnia spotkanie poprowadziły nasze koleżanki. Psycholog certyfikowany psychoterapeuta - Beata Mroczek i pielęgniarka Dorota Orman. Przy pysznej szarlotce, upieczonej przez panie z Centrum, rozmawiano na temat aktywności umysłowej seniora. Poruszono temat emocji, zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Wszystkie one są nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Seniorzy żywo reagowali na niektóre zagadnienia, świadczy       to o tym, że takich spotkań nigdy dość.

 

Dorota Orman

 

Dziękuję Dorotko za poświęcony czas i godne reprezentowanie samorządu.

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej Rady

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 2024-03-18 16:32

 W dniach 13-14 marca 2024 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek  i Położnych. Po wyborze Prezydium posiedzenia przystąpiono do procedowania zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Z ramienia Izby częstochowskiej środowisko pielęgniarskie i położnicze reprezentowaliśmy wspólnie ze Skarbnikiem Andrzejem Chrzęstkiem.

Przewodnicząca NKR przedstawiła informację z kontroli finansowej NIPiP za IV kwartał 2023 r.

Skarbnik Naczelnej Izby przedstawiła sprawy finansowe. Podjęto Uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu budżetu organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych za 2023 rok,

- w sprawie przyjęcia Planu budżetu organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych na 2024 rok,

- w sprawie zmiany uchwały dot. Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Naczelna Rada Uchwałą powołała Komisję do wyłaniania Wykonawców w ramach zapytań ofertowych.

Przetoczyła się dyskusja w zakresie zmian przepisów w sprawie połączenia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.   W tej sprawie podjęto Stanowisko.

Podjęto Apel adresowany do Okręgowych Rad w sprawie składki i przystąpienia do międzynarodowych organizacji zrzeszających pielęgniarki ICN oraz EFN. W dalszej części spotkania podjęto Uchwałę w sprawie planów pracy na rok 2024 Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych oraz Komisji i Zespołów problemowych działających przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

W godzinach popołudniowych 13 marca Ewa Janiuk przedstawiła informację na temat prac ministerialnego zespołu do spraw poprawy jakości opieki okołoporodowej w zakresie poradnictwa laktacyjnego.

W drugim dniu obrad Podjęto Uchwały w sprawie:

- powołania Komisji ds. pielęgniarstwa i położnictwa przyszłości przy NRPIP,

- powołania zespołu ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa i dziedzinie położnictwa działającejprzy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.

Na zakończenie obrad przekazano zebranym informacje związane z organizacją Międzynarodowej Konferencji w Gdańsku, w maju 2024 r.

 

 Tomasz Czech
Przewodniczacy Okręgowej Rady

Posiedzenie Koła pielęgniarek i położnych rozpoczynających wykonywanie zawodu Okręgowej Rady 2024-03-18 16:30

11 marca 2024 r.

 O godzinie 15 w Sali konferencyjno-szkoleniowej im. Zofii Konderskiej odbyło się kolejne posiedzenie Koła pielęgniarek i położnych rozpoczynających wykonywanie zawodu Okręgowej Rady. W posiedzeniu oprócz członków Koła uczestniczyło 10 pielęgniarek i 1 pielęgniarz. Omówiono plan działania Koła na 2024 r w tym czynny udział osób skupionych wokół Koła           w biegu promującym zawody 25 maja br. Zaproszeni goście sformułowali 2 wnioski                       na II Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji. Na dzień dzisiejszy wnioski są już opracowane i złożone w Biurze Izby.

Dziękuję uczestnikom za udział w spotkaniu. Dziękuję za wasze pomysły i energię, którą ciągle mnie zarażacie.

Poniżej fotorelacja z posiedzenia.

 

Tomasz Czech 

Przewodniczący Okręgowej Rady

INFORMACJA 2024-03-14 14:10

            Warszawa, dnia 13 marca 2024 r.

Pilne 

 W połowie kwietnia br. uruchomiona zostaje aplikacja mPWZ( prawo wykonywania zawodu) w ramach aplikacji mObywatel.  Jak wynika z analizy danych zawartych w Rejestrze pielęgniarek    i położnych prowadzonym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie prawie 900 osób ma nieaktualne dane w systemie. Jest to oczywista przeszkoda w uzyskaniu dostępu do aplikacji mPWZ.

Proszę o pilne uzupełnienie danych. Należy to zrobić osobiście w Biurze Izby (godziny pracy Działu wykonywania zawodu podane są na stronie internetowej). Dodatkowo smuci mnie fakt, że częstochowska OI jest na drugim miejscu z największą liczbą błędów. Najczęstsze błędy dotyczą daty uzyskania prawa wykonywania zawodu przed 1991 rokiem. Proszę o potraktowanie sprawy bardzo poważnie. Nieaktualne  dane będą skutkowały utrudnieniami w kolejnych etapach rozwoju elektronicznego rejestru.

 

 

Tomasz Czech   

Przewodniczący Okręgowej Rady

Wszystkim Paniom 2024-03-08 12:28

Z okazji Dnia Kobiet życzę Wam, Drogie Panie, aby każdy dzień wypełniał Was radością i ciepłem.  Niech każdy krok prowadzi Was do spełnienia marzeń i sukcesów, a otaczający świat emanuje życzliwością i szacunkiem.

Życzę abyście odnalazły: w ciszy własne myśli, w bliskich Wam osobach siłę i piękno stworzenia,
w otaczającym świecie zachwyt istnienia, w kolorach, smakach i zapachach, a w sobie miłość.

 

 

Tomasz Czech

Przewodniczący Okręgowej Rady

< class="content_title ">Aktualności2
Możemy odtrąbić sukces. 2023-12-07 07:08

Możemy odtrąbić sukces

 

W zeszły piątek zakończyliśmy remont i wyposażanie Sali konferencyjno-szkoleniowej na IV piętrze. Wykonaliśmy ciężką pracę, aby poprawić warunki naszych spotkań i szkoleń. Kiedy zaczynaliśmy remont 1 sierpnia br. nie zdawałem sobie sprawy z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Szereg zapytań ofertowych, które były dla nas nowością pozwoliły zaoszczędzić nam spore pieniądze. Żyliśmy każdym szczegółem jaki był do zrobienia i cieszyliśmy się jak dzieci z każdego detalu który został wykonany. Były też chwile zwątpienia i nieprzespanych przeze mnie nocy, kiedy żadna firma nie odpowiedziała na naszą ofertę. Ale szliśmy dalej. Krok po kroku z niewielką obsuwką czasową.
I dzisiaj kiedy patrzę na naszą salę chętnie nie wychodziłbym z niej. Cieszę się, że wspólnie
z Okręgową Radą i pracownikami Biura udało się dla Naszej Izby pozyskać Salę na miarę XXI wieku. Dla mnie to taki tegoroczny i Mikołaj i Gwiazdka razem wzięte. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do takiego pięknego efektu końcowego, za pracę, cierpliwość, wiarę w osiągnięcie celu i wsparcie.

Popatrzcie na galerię zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

 

Tomasz Czech

 

2023-10-25 13:09

24 października 2023 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala im. dr. Anki w Krzepicach.

Informacja w sprawie odliczenia składki członkowskiej 2023-02-09 06:57

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych w rocznym rozliczeniu pit, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie. 2023-02-11 10:12

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie.

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2