Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Kolejna wizytacja projektu za nami 2023-10-02 09:24

30 września 2023 r o godzinie 8.30 rozpoczęła się kolejna, trzecia wizytacja w ramach stałego monitoringu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych nad realizacją Projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Tym razem ocenie został poddany kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie. Gościły u nas Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Molka i Ewa Janiuk. Obie panie pozytywnie oceniły realizację kursu.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do takiej pozytywnej opinii.

 

 

                        Tomasz Czech

                        Przewodniczący Okręgowej Rady

 

Msza Święta w rocznicę urodzin Hanny Chrzanowskiej 8 października 2023r. Poczesna 2023-10-02 07:13

W najbliższą niedzielę 8 października 2023 r. o godzinie 12 w kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela w Poczesnej będzie odprawiona Msza Święta w rocznicę urodzin błogosławionej Hanny Chrzanowskiej w intencji rozwoju pielęgniarstwa i o dary Ducha Świętego dla wykonujących ten zawód. Na Mszę zaprasza Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Katowicach.

Zapraszam pielęgniarki, pielęgniarzy i położne do udziału w uroczystej Mszy Świętej.
Z Okręgowej Izby zostanie wystawiony Poczet Sztandarowy dla uhonorowania wydarzenia.

Poniżej zamieszczamy plakat informacyjny.

 

                                               Tomasz Czech

                                               Przewodniczący Okręgowej Rady

KONKURSY NA STANOWISKA PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH 2023-09-28 11:43

26 września 2023 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku odbyły się konkursy na stanowiska:

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Kłobucku

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Rejonowego w Kłobucku.

Mamy dzisiaj święto w Izbie 2023-09-27 11:20

Nasza koleżanka dr n. med. Iwona Markiewicz z dniem 25.09.2023r.

została powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, na następne 5 lat.

Gratuluję wyboru i cieszę się, że doceniono tak wielki Pani wkład w rozwój tej dziedziny pielęgniarstwa i pielęgniarek. Dla okręgowego samorządu do chluba. Deklaruję współpracę i wszelkie wsparcie w realizacji zamierzonych celów. Proszę dzielić się z nami pomysłami i doświadczeniami. Jestem dumny i jeszcze raz winszuję.

 

To już drugi konsultant w dziedzinach pielęgniarstwa z naszej Izby.

Zachęcam pozostałe koleżanki do przemyślenia kandydatur na konsultantów.

 

 

                  Tomasz Czech

                  Przewodniczący Okręgowej Rady

Konferencja Zdrowia Publicznego - 21 września 2023 r. 2023-09-22 12:22

W dniu 21.09.23r. miałam przyjemność reprezentować nas , drogie Koleżanki i Koledzy w konferencji Zdrowia Publicznego, odbywającej się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Konferencja była skierowana do przedstawicieli organizacji i podmiotów działających w obszarze ochrony zdrowia. Spotkanie było okazją do dyskusji o dobrych praktykach w publicznym systemie ochrony zdrowia, czynnikach wpływających na wysoką jakość i poprawę dostępności świadczeń medycznych, a także o rozwoju kształcenia kadry medycznej i wpływie nowoczesnych technologii na medycynę. Przedstawiono nowe nurty w podejściu do popularyzowania profilaktyki jako modelu zdrowego trybu życia. Konferencja zorganizowana była przez  Fundację ,, Z sercem dla Pacjenta”, Grupę American Heart of Poland w Ustroniu, pod patronatem Minister Zdrowia, NFZ, Wojewody Śląskiego i Prezydenta Katowic. Komitet naukowy konferencji stanowili uznani eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia, przedstawiciele uczelni medycznych. Cztery panele dyskusyjne przeplatane były inspirującymi przerwami pełnymi merytorycznych dialogów. Na zakończenie konferencji obejrzeliśmy premierowy film ,,Odnowa” o modernizacji jednego z największych uzdrowisk ( Ustroń). Podsumowaniem tego niezwykłego wydarzenia był koncert zespołu Dżem.

Równocześnie  w Centrum Kongresowym odbywał się Centralny Klub Pacjenta, na który przybyło ponad 1500 seniorów z całej Polski w tym z Częstochowy. Uczestnicy skorzystali z ogromnej gamy badań; USG serca, doppler tętnic szyjnych, tętnic kończyn dolnych, badania krwi, EKG, pomiaru ciśnienia, mammografii, warsztatów nauki samobadania piersi, pierwszej pomocy, przeglądów lekowych, porad dietetyków. Mogli wysłuchać wykładu ,,Jak leczy się dziś serce” prowadzonego przez prof. Andrzeja Bochenka a także poćwiczyć na świeżym powietrzu z Robertem Korzeniowskim.

 

                                                                                  Marzena Maniszewska                                                                                                                       Sekretarz Okręgowej Rady

                                                                                                                                            

                          Częstochowa, dnia 22 września 2023 r.

 

Członkowie

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Częstochowie

 

 

Realizując Wniosek nr 4 I Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
VIII kadencji informuję, że przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
tworzy się pomoc psychologiczną dla pielęgniarek i położnych naszej Izby w formie Grupy Balinta.

Grupa Balinta jest metodą dającą konkretne rezultaty podnoszące skuteczność i zadowolenie z pracy.
Zajmuje się sferą kontaktów między pracownikiem ochrony zdrowia a pacjentem,
pomaga zrozumieć i wyeliminować zakłócenia i trudności. Zmniejsza negatywny wpływ codziennego stresu i frustracji, dobrze wpływa na zdrowie obu stron relacji. Zwiększa ryzyko chorób psychosomatycznych, uzależnień i depresji.

Grupowy trening balintowski, to stosowana od lat w wielu miejscach na świecie metoda pomagająca
w radzeniu sobie z zawodowym stresem i zapobiegająca wypaleniu zawodowemu.

Aby grupa mogła się zawiązać musi w niej uczestniczyć minimum 8-10 osób.

Na chwilę dzisiejszą zgłosiło się wstępnie 5 osób. Ponawiam prośbę i apel do osób zainteresowanych udziałem w treningu balintowskim do wzięcia udziału. Proszę o telefoniczny osobisty kontakt ze mną
pod numer telefonu  601 232 963. Dlaczego ze mną?
Dlatego, że chciałbym zorientować się jakie są potrzeby i jaka jest Wasza odpowiedź na propozycję.

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                         Tomasz Czech

                                                                                         Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

< class="content_title ">Aktualności2
Informacja w sprawie odliczenia składki członkowskiej 2023-02-09 06:57

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w aktualnym stanie prawnym nie ma możliwości odliczenia składki członkowskiej z tytułu przynależności do samorządu pielęgniarek i położnych w rocznym rozliczeniu pit, dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie. 2023-02-11 10:12

Opinia Pani dr n.med. Krystyny Piskorz-Ogórek, Konsultant Krajowej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dotycząca poszerzenia kompetencji pielęgniarek i położnych w zakresie wypisywania recept na szczepionki przeciw grypie oraz kwalifikowania i szczepienia dorosłych i dzieci przeciw grypie.

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2