Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
  • SERWIS DLA PIELĘGNIAREK
« »

Aktualności Okręgowej Izby Pięlegniarek i Położnych w Częstochowie

WIĘCEJ

Konferencje
Szkolenia
Kursy

WIĘCEJ
Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji
WIĘCEJ

Biuletyn informacyjny

WIĘCEJ

Ośrodek szkoleniowy

WIĘCEJ

Komisja ds recept

WIĘCEJ
Kolejny kurs rozpoczęty! 2024-03-01 07:50

29 lutego 2024 r.

 Rozpoczęliśmy kurs specjalistyczny - Dializoterapia

 O godzinie 15 w Sali konferencyjno-szkoleniowej im. Zofii Konderskiej rozpoczął się kurs specjalistyczny pn. Dializoterapia.

Szkolimy grupę 25 pielęgniarek. Dziękuję Paniom, że zechciałyście z nami odbyć to szkolenie. Moja radość jest tym większa, że udało nam się zorganizować szkolenie na obszarze częstochowskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. To pierwszy taki kurs w całości organizowany przez nas.

Postaraliśmy się aby wszystkie zajęcia w tym staże odbywały się na terenie Częstochowy.

Życzę koleżankom powodzenia w nauce, wykorzystania w pracy zdobytych umiejętności                  i zakończenia szkolenia z najlepszymi wynikami.

Poniżej fotorelacja z rozpoczęcia kursu. 

 

 

Tomasz Czech

Przewodniczący Okręgowej Rady

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej 2024-02-29 14:50

28 lutego 2024 r.

 Dr n. med. Iwona Markiewicz konsultantem krajowymMinister zdrowia Izabela Leszczyna nominowała nową konsultant krajową w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Z dniem 27 lutego 2024 roku, na pięcioletnią kadencję, powołana została dr n. med. Iwona Markiewicz.

Gratuluję wyboru i cieszę się, że doceniono Pani wkład w rozwój tej dziedziny pielęgniarstwa i pielęgniarek. W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie deklaruję współpracę i wszelkie wsparcie w realizacji zamierzonych celów. Proszę dzielić się z nami pomysłami i doświadczeniami. Będziemy wspomagali Panią w realizacji  założonych celów. Jestem dumny i jeszcze raz winszuję.

To już drugi konsultant krajowy w dziedzinach pielęgniarstwa z naszej Izby.

 

Tomasz Czech

Przewodniczący Okręgowej Rady

 

 

Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 2024-02-29 12:53

28 lutego 2024 r.

 W dniu dzisiejszym o godzinie 12 odbyło się 5 posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek               
 i Położnych w Częstochowie. W posiedzeniu uczestniczyli pełnomocnicy OR i Przewodnicząca Okręgowego Sądu. Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady wręczyli kwiaty dr n. med. Iwonie Markiewicz z okazji nominacji na Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Okręgowa Rada zajęła się przygotowaniem dokumentów sprawozdań na II Okręgowy Zjazd sprawozdawczy Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji. Wśród wielu dokumentów dyskutowano, oceniano i Uchwalano:

- wykonanie Budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za rok 2023

- złożono na Zjazd sprawozdanie z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek                                 i Położnych w Częstochowie za rok 2023

- zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe za rok 2023,

- przyjęto założenia do projektu rocznego budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                                               w Częstochowie na rok 2024,

- przyjęto plan pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie i Prezydium  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na rok 2024,

- przyjęto sprawozdania z działalności pełnomocników działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,

- przyjęto sprawozdania z działalności komisji, zespołów, kół działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Ponadto:

Zebranym przedstawiono Protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej po kontroli za rok 2023 r.                                

Uczestnikom spotkania zapoznano z ofertą szkoleniową Ośrodka szkoleniowego na rok 2024.

Okręgowa Rada podjęła Stanowisko nr 1 w sprawie dyżurów jednoosobowych (treść Stanowiska na stronie internetowej Izby).

 

Tomasz Czech

Przewodniczący Okręgowej Rady

Bezpłatna XXIV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Aktywność fizyczna w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych”, stacjonarnie i ON-LINE 19 kwietnia 2024 r. 2024-02-26 17:31

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej XXIV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej „Aktywność fizyczna w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych”, która odbędzie się w formie stacjonarnej i ON-LINE w dniu 19 kwietnia 2024 roku. Miejsce konferencji: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PANS im. Ignacego Mościckiego, ul. Wojska Polskiego 51 06-400 Ciechanów. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu i rozpowszechnienie informacji wśród Państwa pracowników dydaktycznych oraz studentów. W załączniku do tej wiadomości przesyłam komunikat oraz linki do logowania.

 

Z poważaniem

dr n. med. Ewa Wiśniewska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

< class="content_title ">Aktualności2
Możemy odtrąbić sukces. 2023-12-07 07:08

Możemy odtrąbić sukces

 

W zeszły piątek zakończyliśmy remont i wyposażanie Sali konferencyjno-szkoleniowej na IV piętrze. Wykonaliśmy ciężką pracę, aby poprawić warunki naszych spotkań i szkoleń. Kiedy zaczynaliśmy remont 1 sierpnia br. nie zdawałem sobie sprawy z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Szereg zapytań ofertowych, które były dla nas nowością pozwoliły zaoszczędzić nam spore pieniądze. Żyliśmy każdym szczegółem jaki był do zrobienia i cieszyliśmy się jak dzieci z każdego detalu który został wykonany. Były też chwile zwątpienia i nieprzespanych przeze mnie nocy, kiedy żadna firma nie odpowiedziała na naszą ofertę. Ale szliśmy dalej. Krok po kroku z niewielką obsuwką czasową.
I dzisiaj kiedy patrzę na naszą salę chętnie nie wychodziłbym z niej. Cieszę się, że wspólnie
z Okręgową Radą i pracownikami Biura udało się dla Naszej Izby pozyskać Salę na miarę XXI wieku. Dla mnie to taki tegoroczny i Mikołaj i Gwiazdka razem wzięte. Dziękuję osobom, które przyczyniły się do takiego pięknego efektu końcowego, za pracę, cierpliwość, wiarę w osiągnięcie celu i wsparcie.

Popatrzcie na galerię zdjęć z poszczególnych etapów budowy.

 

Tomasz Czech

 

2023-10-25 13:09

24 października 2023 r. w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala im. dr. Anki w Krzepicach.

Relacja z Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 2023-05-23 05:32

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Tomasz Czech.

 

W dniach 15-17 maja 2023 r w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie. Delegatami na Zjazd z naszej Izby są: Renata Sówka, Jolanta Garus – Kmieć, Agnieszka Hebda, Borszcz Roman, Andrzej Chrzęstek i Ja.

 

 

W pierwsze popołudnie ustępująca Prezes Zofia Małas podsumowała VII kadencję. W dalszej części odznaczono statuetkami i odznaczeniami Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Z naszej Izby Złote Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych otrzymała Przewodnicząca ORPiP VII kadencji Barbara Płaza. Gratuluję i proszę przyjąć najlepsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

W drugim dniu Zjazdu przedstawiano, dyskutowano i zatwierdzano sprawozdania organów VII kadencji. Następnie przystąpiono do wyborów. W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Naczelnej Rady została pani Mariola Łodzińska. Pani Prezes proszę przyjąć wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzenia wielu sukcesów w obecnej kadencji. Wybrano Przewodniczącego Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącą Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W dalszej części Zjazdu wybierano członków poszczególnych organów Naczelnej Izby. Do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z naszej Izby kandydowali: Andrzej Chrzęstek i Roman Borszcz. W wyniku wyborów członkiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych został Andrzej Chrzęstek. Roman niestety nie został wybrany, ale uzyskał bardzo imponujący wynik w porównaniu do osób znanych w środowisku pielęgniarsko- położniczym. Gratuluję Romku. Andrzeju jestem dumny. A teraz do pracy, ciężkiej pracy.

Trzeci dzień Zjazdu to opracowywanie wniosków złożonych podczas Zjazdu. Było ich przeszło 70.

Przyjęto Uchwałę w sprawie określa zasady etyki zawodowej. Przełomowy dokument uaktualniony i przystający do współczesnych czasów. Podjęto Uchwałę w sprawie programu działania samorządu na VIII kadencję oraz Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania wizytacji,
w tym sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne.

Wniosek w sprawie określenia wysokość i częstotliwości wpłat składki członkowskiej oraz zasady jej podziału został odłożony na następny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w przyszłym roku. Pozostałe wnioski dotyczyły praktycznie wszystkich dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa
i będę je publikował na stronie internetowej Izby.

Dziękuję delegatom naszej Izby za pracę podczas obrad VIII Zjazdu. Odznaczonej i Wybranemu Gratuluję.

 

 

Tomasz Czech
Przewodniczący Okręgowej RadyRelacja z Gali obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 19 maja 2023 roku 2023-05-23 06:06

  Tegoroczne obchody odbyły się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

O godzinie 16. 00 w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych gości powitał pan Robert Dorosławski – prowadzący Galę.

Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek
 i Położnych w Częstochowie Tomasz Czech. Uroczyście wprowadzono Sztandar  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w składzie: Chorąży Pocztu Roman Borszcz w asyście Renaty Wróż i Jolanty Garus-Kmieć.                          Odśpiewano Hymn Pielęgniarek.

 

Minutą ciszy uczczono pielęgniarki i położne zmarłe w 2022 r. Podczas pięknego podkładu muzycznego z niesamowitym brzmieniem skrzypiec, prowadzący odczytał 25 nazwisk zmarłych koleżanek.

 

 W dalszej części Przewodniczący w swoim wystąpieniu odniósł się do humanistycznych podstaw pielęgniarstwa i położnictwa, zagrożeń współczesnego świata w relacjach międzyludzkich oraz rozwoju zawodów. Następnie zwrócił uwagę na cechy osobowości, których oczekuje się od osób wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej. Podkreślił wysokie wykształcenie i kompetencje współczesnych pielęgniarek
i położnych oraz samodzielność zawodową. Wybrzmiała również refleksja, że oba zawody w dalszym ciągu są zawodami deficytowymi. Na zakończenie Przewodniczący przeprowadził wywód na temat kierunków działania Samorządu na najbliższy czas.

Po przemówieniu Tomasz Czech razem z Sekretarzem ORPiP Marzeną Maniszewską
i Skarbnikiem ORPiP Andrzejem Chrzęstkiem złożyli zebranym życzenia.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Laudacjom i życzeniom nie było końca. Oprócz listów gratulacyjnych, pięknych kwiatów składanych dla pielęgniarek
i położnych otrzymaliśmy prezenty. Pastele z Ratuszem Częstochowy, Anioła który ma przynieść szczęście VIII kadencji i okolicznościowy kubek.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono 5 położnym i 20 pielęgniarkom odznaczenia Za zasługi w zawodzie.

Kapituła w tym roku wybrała do odznaczeń osoby legitymujące się wieloletnim stażem pracy, ale przede wszystkim uhonorowano osoby, których kariery zawodowe mogą być wskazówką do budowania drogi zawodowej osób wchodzących do zawodu.  

Na zakończenie części oficjalnej wyprowadzono Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Po poczęstunku w Foyer im. Marka Perepeczki rozpoczął się spektakl – Kariera Nikodema Dyzmy według powieści Tadeusza Dołęgi – Mostowicza.

 

Oprawę i relację dla Państwa przygotowali: Marzena Maniszewska, Anna Kęsik, Anna Kwiatkowska, Izabela Bem, Magdalena Maryon i Monika Wielgos. 

Zmiana zasad przyjmowania wniosków ! 2023-02-09 06:56

Zmiana zasad przyjmowania wniosków !

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego począwszy od dnia 01.03.2023 r. będą przyjmowane wyłącznie w  wersji papierowej - osobiście w siedzibie biura OIPiP w Częstochowie lub za pośrednictwem poczty polskiej.
Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2