Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach samorządowych nad aktami prawnymi uchwalanymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

19 kwietnia 2023 18:53

 

Szanowne koleżanki i koledzy

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska i jednocześnie realizując postanowienia mojego programu wyborczego zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach samorządowych nad aktami prawnymi uchwalanymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Konsultacje dotyczą Regulaminów:

1. Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

2. Komisji ds. pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych

3. Komisji ds. dofinansowania leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego.

Dotychczasowe regulaminy są zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Izby. /Zakładka: Prawo; Regulaminy OIPiP w Częstochowie/

Proszę o nadsyłanie propozycji zmian na adres e-mailowy Izby: sekretariat@oipip.czest.pl w terminie do dnia 31.05.2023 roku.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie będzie procedowała regulaminy na czerwcowym posiedzeniu Rady.

Proszę potraktować sprawę jako poważną, ponieważ z reguły regulaminy są ustalane na okres trwania kadencji.

 

 

                              Tomasz Czech

                              Przewodmiczący Okręgowej Rady

                              Pielęgniarek i Położnych

                              w Częstochowie