Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Wizytacja 09 września 2023 r

11 września 2023 19:13

W dniu 09 września 2023 r. po raz kolejny została przeprowadzona wizytacja w ramach stałego nadzoru nad realizacją projektu ,,Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowanego przez OIPiP w Częstochowie. Wizytację przeprowadziły: Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Molka i Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Danuta Adamek. Ocenie poddano dokumentację 3 kursów: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Wywiad i badanie fizykalne i Monitorowanie dobrostanu płodu w okresie ciąży i porodu. Wizytujący przeprowadzili również inspekcję warunków w jakich przeprowadzone były wspomniane kursy, dokumentację ze szkolenia, listy obecności uczestników, jakość kateringu oraz dzienniki zajęć.