Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Wizyta monitoringowa przeprowadzona w ramach realizacji projektu; ,, Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”

10 października 2023 07:14

W minioną sobotę, 7 października w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie odbyła się kolejna, już czwarta wizyta monitoringowa przeprowadzona w ramach realizacji projektu; ,, Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”. Wizytę ze strony Lidera Projektu (NIPIP)przeprowadziła Pani Mariola Kler w obecności koordynatora  naszego okręgu Marzeny Maniszewskiej oraz Ośrodka Szkoleniowego Izabeli Bem. Zakres przeprowadzonych czynności obejmował zgodność faktyczną ze zgłoszeniem realizowanego kursu dokształcającego: ,, Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2  w opiece zinstytucjonalizowanej  i warunkach domowych”. Pani Mariola Kler zapoznała się z uczestnikami kursu, w trakcie rozmowy oceniła poziom satysfakcji kursantów, zarówno w zakresie  pozyskiwanej wiedzy jak i wymogach stojących po stronie  organizatora. Kolejnym etapem wizyty było zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą kursu. Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych, podpisano protokół   bez zastrzeżeń.