Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Spotkanie z Dyrektorką Domu Pomocy Społecznej

22 lutego 2024 08:15

16 lutego 2024 r

 Spotkanie z Dyrektorką Domu Pomocy Społecznej

Dzisiaj o godzinie 830 uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorką Domu Pomocy Społecznej            
w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza Anną Herman.

Głównym tematem spotkania była sytuacja w tym wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych      
 w domach pomocy społecznej. Problem nie jest nowy. Działania w tej materii podejmowane były przez okręgowe rady i Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Dostrzegając różnice                     
w wynagradzaniu pielęgniarek  domów pomocy społecznej Naczelna Rada powołała komisję, która  pracuje nad tym problemem. Po spotkaniu poprosiłem o kontakt z Przewodniczącą komisji ds domów pomocy społecznej NRPiP o rozmowę – oczekuję na nią. Dyrektor Herman zapewniła mnie, że są pielęgniarki, które wyraziły wolę pracy legislacyjnej w tym zakresie. Myślę, że mogłyby być wsparciem działań Naczelnej Rady.

Na 25 marca 2024 r. zostałem zaproszony przez Panią Dyrektor na spotkanie dyrektorów DPS       
 z Częstochowy i powiatu częstochowskiego na którym będę. Wnioski ze spotkanie przekażę koleżankom i kolegom w relacji.

 

Tomasz Czech                                                                                                                          
Przewodniczący Okręgowej Rady