Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 03 października 2023 r.

05 października 2023 17:07

O godzinie 16.OO w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Po przyjęciu porządku obrad posiedzenia i przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia, z dnia 19 czerwca 2023 r., podjęto dyskusję o podjęciu działań legislacyjnych przez rządzących w sprawie odliczenia składek członkowskich od podatku dochodowego.

Następnie przedstawiono propozycję zarezerwowania w budżetach poszczególnych samorządów kwot przeznaczonych na działania czy inicjatywy Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Wyznaczono na dzień 08 listopada 2023 r. wybory prezydencji Forum na następny rok.

 

                                                                        Tomasz Czech

                                                                        Przewodniczący Okręgowej Rady