Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Obradowała Okręgowa Rada

15 grudnia 2023 20:19

W dniu 13 grudnia 2023 roku obradowała Okręgowa Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

O godz. 12.00 posiedzenie otworzył Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. Po zakończeniu spraw proceduralnych w trakcie spotkania podjęto Uchwały w sprawie:

- zwołania Okręgowego Zjazdu i powołania komitetu organizacyjnego II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VIII kadencji. Zjazd zwołano na dzień 20 marca 2024 r. na godzinę 9.00.

- zarezerwowania kwoty 6. 000 zł w Budżecie na rok 2024 r. jako rezerwy na pokrycie działań związanych ze Śląskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego.

- w sprawie nadania imienia Sali Konferencyjno-szkoleniowej przy OIPiP w Częstochowie. Patronką Sali została wybrana Zofia Konecka.

Ponadto Przewodnicząca Aneta Stawicka przedstawiła Protokół kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej za III kwartały 2023 r.

Skarbnik Andrzej Chrzęstek poinformował Okręgową Radę o wpływach i wydatkach za 9 miesięcy 2023 r.

Okręgowa Rada przyjęcie Kalendarium posiedzeń OR i Prezydium OR na rok 2024.

Wychodząc naprzeciw informacjom spływającym do Biura Przewodniczący przekazał informacje o planowanych odchodach Dnia Pielęgniarki i Dzień Położnej w 2024 roku. Planuje się min.:

- 12 maja Msza Św. w Poczesnej i piknik,

- 17,18,19 maja 100 Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Ochrony Zdrowia na Jasną Górę

- 25 maja bieg promujący pielęgniarstwo i położnictwo

- około 6 września 2024 r. uroczystości w Filharmonii.

Wszystkie te wydarzenia wymagają nakładów finansowych i ich konkretyzacja nastąpi po uchwaleniu budżetu.

Obszerną relację z prac Ośrodka szkoleniowego przedstawiła Izabela Bem. Były to informacje na temat realizacji projektu.