Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Czy pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego zwalnia z obowiązku opłacania składek członkowskich?

24 sierpnia 2016 16:05

Nie – pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego nie zwalnia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Natomiast z obowiązku opłacania składek członkowskich zwolnione są osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

 

Jaka jest różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym, a świadczeniem pielęgnacyjnym?

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

W 2016 roku wynosi on 153,00 zł miesięcznie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne należy się osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia (pracy zarobkowej) w związku z koniecznością opieki nad osobą (np. dzieckiem) legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami wymienionymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. konieczności stałej lub długotrwałej opieki).

Od 1 stycznia 2017 roku wynosi ono 1406,00 zł miesięcznie.