Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Czy pracodawca ma obowiązek potrącania z wynagrodzenia i przekazywania do OIPiP składek zatrudnianych przez niego pielęgniarek i położnych?

05 sierpnia 2016 14:50

Nie – pracodawca nie ma takiego obowiązku.

Pracodawca może (ale nie musi) na pisemną prośbę pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego potrącać określoną kwotę z wynagrodzenia i dokonywać przelewu na wskazane konto bankowe Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

To na pielęgniarce/pielęgniarzu, położnej/położnym ciąży obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z póź. zm.)

Szczegółowe zasady opłacania składek członkowskich reguluje natomiast tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.