Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Spotkanie integracyjne pn.'MAJOWE GRANIE' w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie.

31 maja 2023 19:02

W dniu 27.05.23 odbyło się spotkanie integracyjne pn.'MAJOWE GRANIE' w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Kontkiewicza 2. W wydarzeniu Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie reprezentowała Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Ewa Piekiełek. Spotkanie miało zjednoczyć mieszkańców okolicznych domów z podopiecznymi DPS-u i ich rodzinami. Pięknym momentem były podziękowania za okazane wsparcie osobom zasłużonym.

 

Ewa Piekiełek
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie