Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Relacja z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim

24 maja 2023 16:43

19 maja o godzinie 8:30 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w powiecie częstochowskim. Obradom Komisji przewodniczył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Starosta wręczył akty powołania członkom komisji. Wśród członków Komisji powołano Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa ocenili stan zagrożenia
w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.  Omówiono przygotowania poszczególnych powiatowych służb do zabezpieczenia miejsc letniego wypoczynku na terenie powiatu częstochowskiego. Zainicjowano prace nad dokumentem p.n. „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego na lata 2023-2028”.

Starosta zwrócił się z prośbą o pilne działania prewencyjne wśród dzieci i młodzieży
w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa przed okresem wakacyjnym.

 

Tomasz Czech