Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

10 maja 2023 20:03

Tegoroczne obchody są organizowane przez Okręgową Radę VIII kadencji, jednak miejsce obchodów wskazała Okręgowa Rada VII kadencji jako częstochowski Teatr im. Adama Mickiewicza. Udało się ustalić termin na 19 maja. Po części oficjalnej aktorzy przedstawią nam sztukę pt. Kariera Nikodema Dyzmy na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. I zaczęły się schody. Zaczęliśmy dzielić miejsca w naszym Teatrze, których jest tylko 375.

Znając opinię koleżanek i kolegów wiedziałem, że zainteresowanie przedstawieniami jest duże,
a miejsc jest mało. Przeliczyłem koszty jakie poniesiemy w związku z organizacją obchodów
i doszedłem do wniosku, że będą pieniądze na jeszcze jeden spektakl. Dlatego na pierwszym posiedzeniu Prezydium OR przedstawiłem pomysł zorganizowania jeszcze jednego przedstawienia lub pozostania przy jednym spektaklu, jak to wskazała poprzednia Rada. Prezydium podjęło w drodze Uchwały decyzję o zorganizowaniu jeszcze jednego przedstawienia. Skontaktowałem się telefonicznie z Działem marketingu i uzyskałem zapewnienie, że zorganizują zamknięte widowisko w następnym sezonie tj. na przełomie września i października. Terminu jeszcze nie znam. Ale gdy tylko będzie mi znany poinformuję Państwa o nim. Bilety jak co roku będą dystrybuowane przez delegatów z Państwa okręgów wyborczych.

 

 

Tomasz Czech

Przewodniczący ORPiP w Częstochowie

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie uprzejmie informuje, iż obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w dniu 19 maja 2023 r. będą utrwalone. Wykonane zdjęcia, nagrania mogą zostać rozpowszechnione m.in. na stronie internetowej izby, Biuletynie Informacyjnym. co jednoznacznie wiąże się z rozpowszechnieniem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu.
Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na publikacje prosimy o niepozowanie, czy też nie uczestniczenie w dzisiejszym wydarzeniu.