Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Oferta Ośrodka Szkoleniowego

Planowane kursy na I półrocze 2020 roku. 2020.01.02 17:44

Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w pierwszym półroczu 2020 roku planuje uruchomić następujące kursy :

 

Kursy kwalifikacyjne

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu
 5. Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek
 6. Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek
 7. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 
 8. Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 9. Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla położnych
 10. Pielęgniarstwo operacyjne - kurs dla pielęgniarek

 

Kursy specjalistyczne

 1. 1.     Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 2. 2.     Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
  i położnych
 3. 3.     Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 4. 4.     Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych
 5. 5.     Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 6. 6.     Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych
 7. 7.     Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny
  dla pielęgniarek i położnych
 8. 8.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
  i położnych
 9. 9.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
  i położnych
 10. 10.  Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 11. 11.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny
  dla położnych
 12. 12.  Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)
 13. 13.  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)
 14. 14.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych
 15. 15.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów-
  kurs przeznaczony dla pielęgniarek
 16. 16.  Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 17. 17.  Endoskopia – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 18. 18.  Wykonanie badania spirometrycznego - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

 

Szkolenia specjalizacyjne - specjalizacje pielęgniarskie

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 4. Pielęgniarstwo pediatryczne
 5. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 6. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

Kursy dokształcające

 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego
 2. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych
 3. Badanie tętna płodu – zapis kardiotokografii – dla położnych,
 4. Postawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego;
 5. Podstawy dezynfekcji i sterylizacji,

 

Kursy jednodniowe

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę
 2. Postępowanie z raną przewlekłą – konferencja ( planowana data: czerwiec 2020r.)

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  

news_3512_ofertakursownai-polrocze2020r..doc
Planowane kursy na II półrocze 2019 roku. 2019.05.09 15:03

 Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w drugimpółroczu 2019 roku planuje uruchomić następujące kursy :

 

Kursy kwalifikacyjne

 1. 1.     Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek
 2. 2.     Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek
 3. 3.     Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe– kurs dla pielęgniarek systemu
 5. 5.     Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek
 6. 6.     Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek
 7. 7.     Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 8. 8.     Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 9. 9.     Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla położnych
 10. 10.  Pielęgniarstwo operacyjne - kurs dla pielęgniarek

 

Kursy specjalistyczne

 1. 1.     Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 2. 2.     Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 3. 3.     Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 4. 4.     Szczepienia ochronne dla położnych– kurs specjalistyczny dla położnych
 5. 5.     Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 6. 6.     Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych
 7. 7.     Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych-kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 8. 8.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 9. 9.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 10. 10.  Edukator w cukrzycy– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 11. 11.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny dla położnych
 12. 12.  Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)
 13. 13.  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)
 14. 14.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych
 15. 15.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów- kurs przeznaczony dla pielęgniarek
 16. 16.  Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 17. 17.  Endoskopia – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

 

Szkolenia specjalizacyjne- specjalizacje pielęgniarskie

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 4. Pielęgniarstwo pediatryczne
 5. Pielęgniarstwo  chirurgiczne

 

Kursy dokształcające

 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego
 2. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych

 

Kursy jednodniowe

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata  pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy  pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończonewymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  

news_3133_oferta-kursow-na-iipolrocze-2019-r.-.doc
Planowane kursy w pierwszym półroczu 2019 r. 2019.01.03 19:12

 

 

Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w  pierwszym półroczu 2019 roku planuje uruchomić następujące kursy :

 

Kursy kwalifikacyjne

 1. 1.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek
 2. 2.      Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek
 3. 3.      Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu
 5. 5.      Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek
 6. 6.      Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek
 7. 7.      Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek  
 8. 8.      Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 9. 9.      Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla położnych

 

Kursy specjalistyczne

 1. 1.      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 2. 2.      Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 3. 3.      Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 4. 4.      Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych
 5. 5.      Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 6. 6.      Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych
 7. 7.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 8. 8.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 9. 9.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 10. 10.  Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 11. 11.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny dla położnych
 12. 12.  Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)
 13. 13.  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)
 14. 14.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych
 15. 15.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów- kurs przeznaczony dla pielęgniarek
 16. 16.  Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 17. 17.  Endoskopia – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

 

Szkolenia specjalizacyjne- specjalizacje pielęgniarskie

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 4. Pielęgniarstwo pediatryczne
 5. Pielęgniarstwo  chirurgiczne

 

Kursy dokształcające

 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego
 2. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych

 

Kursy jednodniowe

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata  pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy  pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  

news_3042_oferta-kursow-na-ipolrocze-2019-r.-.docx
Oferta Ośrodka Szkoleniowego - II połowa 2018 roku


Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu

Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek  

Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne - kurs kwalifikacyjny dla położnych

 

 

Kursy specjalistyczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych

Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny dla położnych

Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)

Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów- kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych.


Szkolenia specjalizacyjne - specjalizacje pielęgniarskie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 

Kursy dokształcające

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Dłuoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych

 

Kursy jednodniowe

Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata  pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy  pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym:

tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

 • Podstrona 2 z 2
 • 1
 • 2

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

KURSY KWALIFIKACYJNE

KURSY SPECJALISTYCZNE

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

SZKOLENIA JEDNODNIOWE