Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla kursu specjalistycznego: Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych.

21 października 2022 18:54

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

dla kursu specjalistycznego:

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

dla pielęgniarek i położnych

realizowanego w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin rozpoczęcia (data pierwszych zajęć): 21.10.2022

Termin zakończenia (data egzaminu): 27.11.2022

harmonogram_kiwp.pdf