Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w drugim półroczu 2020 roku planuje uruchomić następujące kursy :

19 czerwca 2020 05:34

Kursy kwalifikacyjne

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu
 5. Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek
 6. Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek
 7. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 
 8. Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 9. Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla położnych
 10. Pielęgniarstwo operacyjne - kurs dla pielęgniarek

 

Kursy specjalistyczne

 1. 1.     Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs  dla pielęgniarek i położnych
 2. 2.     Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs dla pielęgniarek i położnych
 3. 3.     Szczepienia ochronne– kurs  dla pielęgniarek
 4. 4.     Szczepienia ochronne dla położnych – kurs dla położnych
 5. 5.     Leczenie ran– kurs dla pielęgniarek
 6. 6.     Leczenie ran – kurs dla położnych
 7. 7.     Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs
  dla pielęgniarek i położnych
 8. 8.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs dla pielęgniarek i położnych
 9. 9.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs dla pielęgniarek i położnych
 10. 10.  Edukator w cukrzycy – kurs  dla pielęgniarek i położnych
 11. 11.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs dla położnych
 12. 12.  Onkologia ginekologiczna - dla położnych
 13. 13.  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) dla pielęgniarek
 14. 14.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych
 15. 15.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów-
  kurs przeznaczony dla pielęgniarek
 16. 16.  Wywiad i badanie fizykalne – kurs  dla pielęgniarek i położnych
 17. 17.  Endoskopia – kurs dla pielęgniarek
 18. 18.  Wykonanie badania spirometrycznego – kurs dla pielęgniarek

 

Szkolenia specjalizacyjne - specjalizacje pielęgniarskie

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 4. Pielęgniarstwo pediatryczne
 5. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 6. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

Kursy dokształcające

 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego
 2. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych
 3. Badanie tętna płodu – zapis kardiotokografii – dla położnych,
 4. Postawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego;
 5. Podstawy dezynfekcji i sterylizacji,

 

Kursy jednodniowe

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę

 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat - zaświadczenie z zakładu pracy

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy pracy w zawodzie – zaświadczenie z zakładu pracy.

- złożyć wniosek na kurs  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407