www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

Data utworzenia: 2012/06/04 10:11
Data modyfikacji: 2016/03/04 11:49
Dotyczy: Komisja Uchwał i Wniosków
Dotyczy: Prawo Wykonywania Zawodu / Rejestr ORPiP
Aby uniknąć problemu z otwarciem druków załączonych poniżej, plik należy najpierw zapisać na dysku twardym komputera.
wniosek-o-stwierdzenie-prawa-wykonywania-zawodu-i-wpis-do-okregowego-rejestru-zal.1.pdf Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej i wpis do okręgowego rejestru
wniosek-o-przyz.-ograniczonego-prawa-wykonyw.-zawodu-osobie-nie-bedacej-obywat.-panstwa-czlonkow.-ue-oraz-wpisanie-do-rejestru-zal.2.pdf Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru
wniosek-o-stwierdz.-prawa-wykon.-zawodu-osobie-bedacej-obywat.-jednego-z-panstw-czlonk.-ue-oraz-wpisanie-do-okr.-rejestru-zal-3.pdf Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru
wniosek-o-wpis-do-okregowego-rejestru-zal.-4a-2.pdf Wniosek o wpis do okręgowego rejestru
wniosek-o-wykreslenie-z-okregowego-rejestru-zal.-4b.pdf Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru
wniosek-o-wydanie-duplikatu-zaswiadczenia-w-przypadku-utraty-zaswiadczenia-zal.4c.pdf Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu w przypadku utraty zaświadczenia
arkusz-zgloszeniowy-aktualizacyjny-danych-osobowych-w-okregowym-rejestrze-zal.5.pdf Arkusz zgłoszeniowy / aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze
oswiadczenie-o-zaprzestaniu-wykonywania-zawodu-zal.7a.pdf Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu
oswiadczenie-o-zamiarze-podjecia-wykonywania-zawodu-zal.7b.pdf Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu
oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-wykonywania-zawodu-zal.8.pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu
wniosek-o-wydanie-nowego-zaswiadczenia-o-prawie-wykonywania-zawodu-zal.9.pdf Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu i wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych – dotyczy osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tj. przed dniem 3 listopada 1999 r.
Pozostałe druki
Aby uniknąć problemu z otwarciem druków załączonych poniżej, plik należy najpierw zapisać na dysku twardym komputera.
wniosek-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek.pdf Wniosek o zwolnienie z opłacania składki na rzecz OIPiP dla osób uprawnionych do takiego zwolnienia
wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-kstzalcenia-07.09.2016.pdf Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
pomocfinansowa.doc Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w trudnych sytuacjach losowych
wniosek.doc Wniosek o skierowanie na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
wniosek-o-wydanie-zasw.-o-kwalifikacjach-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-poloznej-w-ue.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej

Liczba odwiedzin: 10615

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się