www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA - ZAPOWIEDŹ NA 2017 ROK 2016/12/06 10:19 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

informuje, że w 2017 roku będzie ubiegać się o organizację szkoleń specjalizacyjnych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia w następujących dziedzinach:

  1. Pielęgniarstwo neonatologiczne - dla pielęgniarek i położnych
  2. Pielęgniarstwo chirurgiczne - dla pielęgniarek
  3. Pielęgniarstwo geriatryczne - dla pielęgniarek
  4. Pielęgniarstwo psychiatryczne - dla pielęgniarek
  5. Pielęgniarstwo internistyczne - dla pielęgniarek

Prosimy również o pisemne zgłaszanie potrzeby zorganizowania specjalizacji w innych dziedzinach pielęgniarstwa. Przy odpowiedniej liczbie zainteresowanych będziemy starać się również o organizację innych niż wymienione wyżej specjalizacje.

 

Zgłoszenia i sugestie Państwa przyjmowane będą do końca lutego 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.


Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi programami szkoleń specjalizacyjnych, aby przystąpić do specjalizacji należy spełnić n/w warunki:

- posiadać prawo wykonywania zawodu,

- posiadać co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej,

- posiadać uprawnienia do badań fizykalnych lub uzupełnić je w trakcie, tj. do zakończenia specjalizacji,

- posiadać ukończone kursy specjalistyczne wymagane do poszczególnych specjalizacji (wykaz kursów znajduje się na stronie internetowej OIPiP)

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentacji, tj:

- wniosku o zakwalifikowanie na szkolenia specjalizacyjne,

- kserokopii prawa wykonywania zawodu,

- zaświadczenia o zatrudnieniu dokumentujące co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej,

- kserokopie zaświadczeń o ukończeniu wymaganych kursów specjalistycznych,

 

Dokumentację prosimy składać w Ośrodku szkoleniowym OIPiP w Częstochowie osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Ośrodek Szkoleniowy – tel. 519-862-186

  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Liczba odwiedzin: 1644

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się