www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dziękuje za wsparcie dla pielęgniarek i położnych
Wizyta Emmy Morosini na Jasnej Górze 21 sierpnia 2019 r.


Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Emmy Morosini, która w 2019 r. odbyła pieszo pielgrzymkę do częstochowskiego sanktuarium ... 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze,

 

Od kilku tygodni znajdujemy się w szczególnym okresie, w którym nasze wysiłki skierowane są na to co jest dla nas najważniejsze - ochronie zdrowia i życia. Każdy z nas ma również na uwadze bezpieczeństwo swoich najbliższych pomimo udzielania pomocy medycznej wszystkim potrzebującym.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych składam podziękowania oraz słowa największego uznania za wysiłek i trud wszystkich Was, którzy w obliczu śmiertelnego zagrożenia jakim jest zakażenie SARS – CoV – 2, z odpowiedzialnością i pełnym zaangażowaniem wykonujecie swoje obowiązki.

Słowo “dziękuję” nadaje sens naszemu działaniu. To jedno słowo sprawia, że czujemy się wartościowi i ważni. To jedno słowo może być niezauważone, gdy jest stałym elementem naszego życia. Ale jak go nie ma… czujemy niepewność, czy nasze wysiłki są dla kogoś ważne.

Czy kogokolwiek obchodzi to, co robię? Takie pytanie zadają sobie w głębi serca osoby, których pracy nikt nie komentuje. ”Pożyteczna praca zawsze jest cicha i niezauważalna„, natomiast nie w obliczu obecnej pandemii, gdzie podjęte ryzyko w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego jest nie tylko zauważane, ale także bardzo doceniane i chwalone.

   W ramach możliwości Izby staramy się wskazać najlepsze rozwiązania w sytuacjach, które wymagają dialogu i zrozumienia. Uruchomiliśmy pomoc psychologiczną i prawną dla członków OIPiP w Częstochowie. Na bieżąco uczestniczymy w zbieraniu informacji o warunkach Waszej

pracy. Monitorujemy sytuacje związaną z zasobami kadrowymi oraz występującymi problemami związanymi m. in. z zabezpieczeniem w środki ochrony osobistej pielęgniarek i położnych. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, która koordynuje działania pomiędzy

Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Rządem RP, jak również w zakresie wszelkich uregulowań prawnych związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Jesteśmy w ścisłej współpracy z kadrą pielęgniarską i położniczą w szpitalach i poz oraz z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, a w szczególności z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i z Wami po to, aby pomóc i wesprzeć Was w tej trudnej sytuacji. Jakże często osobisty kontakt czy rozmowa telefoniczna ułatwiają rozwiązanie problemu.

   Zapewniam Państwa, że zrobimy wszystko aby pomóc Wam dzisiaj i w najbliższych tygodniach. Proszę o zgłaszanie do Izby wszystkich spraw ważnych dla Was z punktu widzenia zawodowego jak i osobistego, które w Waszym odczuciu wymagają wsparcia i pomocy.

   Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wszystkim za trud, poświęcenie i pełne oddanie sprawie, która nas dotyka. Jestem przekonana, że dzięki Wam Drogie Koleżanki i Koledzy Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne, całemu personelowi medycznemu, dyrekcji szpitali i organom administracji zdamy ten trudny egzamin nie tracąc wiary w siebie i medycynę dokonującą niebywałego umocnienia.

 

                                               Z wyrazami szacunku

                                               Barbara Płaza Przewodnicząca                                                                                             Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 

 

 

 

Apel Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o wsparcie i zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej.  

Apel Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o wsparcie i zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej  oraz środki dezynfekcyjne dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych ,Hospicjach, Opiece Domowej Długoterminowej, AOS oraz indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich i położn8czych w zakresie POZ.

  


news_3786_apel-nipip-o-wsparcie.pdf
 • Podstrona 1 z 1
 • 1
Postępowanie z odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych powstającymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osób zakażonych wirusem SARS CoV-2  

https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1586437618_200409-gis-nrl-odpady-klasaa.pdf

 

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/praktyka-lekarska/4670-odpady-wysoce-zakazne-odpowiedz-gis

  


news_3777_art1586437618200409gisnrlodpadyklasaa.pdf
Wytyczne dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz dla zakresu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych. 2020/04/02 21:39 

  

  


news_3758_wytyczne-dla-swiadczen-wentylacji-domowej.pdf
news_3758_wytyczne-dla-swiadczen-w-warunkach-domowych-spo-i-oph.pdf
news_3758_wytyczne-dla-swiadczen-wentylacji-domowej.pdf
ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH 2020/03/26 18:40 

  

  


news_3752_03zaleceniadlapacjentazdodatnimwynikiem.pdf
Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji 2020/03/26 18:38 

  

  


news_3751_03zalecenia-pteilchzizolowani-poza-szpitalem22.03.2020.pdf
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POBRANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ METODĄ RT-PCR W KIERUNKU ZAKAŻEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO 2020/03/25 12:38 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POBRANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ METODĄ RT-PCR W KIERUNKU ZAKAŻEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO.

  


news_3748_02szpitaleprocedurykoronawirus.pdf
Najważniejsze decyzje podjęte przez administrację państwową dotyczące realizacji świadczeń. 2020/03/17 09:28 

Najważniejsze decyzje podjęte przez administrację państwową:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/433
 2.  Komunikat Centrali NFZ dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. „Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html

 1. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach: tlenoterapia domowa, żywienie pozajelitowe
  w warunkach domowych, żywienie dojelitowe; w warunkach domowych w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7645.html
 2. Komunikat do świadczeniodawców POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html
 3. Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7643.html

6.       Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej - https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html

  

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.”, przygotowanego przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP. 2020/03/17 09:26 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych
w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

W okresie od 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 personel pielęgniarski ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,  w sytuacji gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu
z pacjentem i zachodzi pewność, że  świadczenia zostaną  udzielone  z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dbałością o bezpieczeństwo pacjenta.
Wprowadzenie wyjątku od osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych, pozwoli zarówno  na zmniejszenie potencjalnych źródeł zakażenia, jak i w sposób racjonalny pozwoli gospodarować środkami ochrony osobistej.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Identyfikacja pacjenta następuje:
1.    na podstawie danych przez niego przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, np. internetu, sms, telefonu;
2.    jeżeli w chwili zgłoszenia pacjent nie przekaże danych pozwalających na jego identyfikację, wówczas pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności systemów, np. internetu, sms, telefonu;
3.    obecnie  nie obowiązuje dotychczasowy wzór składania oświadczenia woli.

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: Odstępuje się od wymogu dostarczania przez pacjenta oryginału skierowania w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących :
 
Pacjent ma obowiązek dostarczania oryginału skierowania  w terminie 21 dni od dnia zakończenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – jednakże nie później niż w dniu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.


PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną wprowadzenia tego rozwiązania jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej tekst. jedn. Dz.U.2019.576 ze zm.) zgodnie
z którym:  
Pielęgniarka  jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych z  należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz ⸹7 w zw. z ⸹1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U.2020, poz. 433 ze zm.

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród personelu pielęgniarskiego
i położniczego


Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  

Najnowsze informacje dotyczące koronowirusa. 2020/03/05 12:54 

  

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2
Co trzeba wiedzieć o koronawirusie?
 

Liczba odwiedzin: 1076

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się