www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016/02/21 13:09
Data modyfikacji: 2016/02/27 18:36
Terminy/harmonogramy spotkań w ramach kursów/szkoleń
Aktualne szkolenia
Harmonogram kursu specjalistycznego WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH. 2019/10/03 06:15 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 24 października 2019 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym.

 

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

U DOROSŁYCH

  


news_3214_harmonogram-teoria1.doc
Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”. 2019/09/16 10:24 

Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje,iż rozpoczyna się kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 10.10.2019 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, na I piętrze w sali konferencyjnej.

  


news_3199_harmonogram-teoria-10.10.20191.doc
ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 2019/05/22 07:20 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, iż w dniu 08.06.2019r. rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz II.

Rozpoczęcie kursu - godzina 9.00, miejsce - siedziba OIPiP w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki, I piętro.

 

Harmonogram zajęć teoretycznych

  


news_3137_harmonogram-teorii.doc
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Harmonogram 2019/03/11 11:18 

  Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 28 marca 2019 r.

rozpoczynają się zajęcia na kursie kwalifikacyjnym Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek.

  


news_3096_2019-rodzinne-plan-harmonogram-zajec.doc
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH 2019/01/23 15:36 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 21 lutego 2019 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym.

 

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

U DOROSŁYCH

  


news_2978_harmonogram-teoria.doc
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych na kursach specjalistycznych 'Szczepienia ochronne dla pielęgniarek' oraz 'Szczepienia ochronne dla położnych'. 2018/11/07 17:33 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. rozpoczynają się zajęcia teoretyczne na kursach specjalistycznych:

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

oraz 

Szczepienia ochronne dla położnych.


Wnioski w systemie SMK należy składać najpóźniej do dnia 30.11.2018r.

  


news_3024_harmonogrampielegniarki.pdf
news_3024_harmonogrampolozne.pdf
Kurs specjalistyczny *Resuscytacja krążeniowo-oddechowa* 2018/10/10 16:35 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje,
że w dniu 7 listopada 2018 r. rozpoczynają się zajęcia teoretycznena kursie specjalistycznym
*Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*

Wnioski w systemie SMK należy składać najpóźniej do dnia 26.10.2018r.

 

Justyna Grobelak
Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Częstochowie

  


news_3001_harmonogram-rko-teoria.docx
Kurs specjalistyczny - Wywiad i badanie fizykalne. 2018/10/02 17:10 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje,
że w dniu 8 listopada 2018 r. rozpoczynają się zajęcia teoretyczne na kursie specjalistycznym
Wywiad i badanie fizykalne.

Wnioski w systemie SMK należy składać najpóźniej do dnia 29.10.2018r.. Ilość miejsc ograniczona.

Justyna Grobelak
Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Częstochowie

  


news_2990_harmonogram-teoria.doc
Terminy zajęć teoretycznych na kursie kwalifikacyjnym ''Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych' - rozpoczęcie kursu 12-10-2018 r. 2018/09/20 12:00 

Ośrodek Szkoleniowy

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

w Częstochowie informuje,
że w dniu 12 października 2018 r.

rozpoczynają się zajęcia teoretyczne

na kursie kwalifikacyjnym
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

    


Harmonogram zajęć. Kurs kwalifikacyjny PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
Terminy zajęć teoretycznych na kursie kwalifikacyjnym ''Pielęgniarstwo anestezjologii i intensywnej opieki dla pielęgniarek'' - rozpoczęcie 04-09-2018 r. 2018/08/13 10:43 

 

 

Ośrodek Szkoleniowy

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych 

 w Częstochowie informuje,

że w dniu  04 września 2018 r.

rozpoczynają się zajęcia teoretyczne

na kursie kwalifikacyjnym

Pielęgniarstwo anestezjologii i intensywnej opieki

dla pielęgniarek.


Warunkiem zakwalifikowania na kurs specjalistyczny jest złożenie wniosku w systemie SMK

do dnia 23-08-2018 r.


Harmonogram zajęć - kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologii i intensywnej opieki.
  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2

Liczba odwiedzin: 14606

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się