www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium ORPiP w 2019 roku
L.p. Posiedzenie Termin Godzina Dzień tygodnia
1
Prezydium  30-01-2019 14:00  środa
Prezydium  27-02-2019  14:00  środa
 Okręgowa Rada  13-03-2019 14:00   środa
Prezydium  13-03-2019 12:00    środa
 Okręgowy Zjazd  27-03-2019  9:00   środa
Prezydium  24-04-2019  14:00 środa
Prezydium 29-05-2019  14:00 środa 
Prezydium 26-06-2019  12:00 środa 
 Okręgowa Rada  26-06-2019  14:00 środa 
10  Prezydium 31-07-2019  14:00 środa
11  Prezydium 28-08-2019  14:00  środa
12  Prezydium 25-09-2019  12:00  środa
13   Okręgowa Rada  25-09-2019  14:00  środa
14  Prezydium  30-10-2019  14:00  środa
15  Prezydium 27-11-2019  14:00  środa
16   Okręgowa Rada 16-12-2019  14:00 poniedziałek
17 Prezydium  16-12-2019  12:00 poniedziałek
Harmonogram posiedzeń Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2019 roku
L.p. Termin Dzień tygodnia
1
20 i 21 marzec 2019 środa / czwartek
 12 i 13 czerwiec 2019  środa / czwartek
11 i 12 wrzesień 2019  środa / czwartek
11 i 12 grudzień 2019 środa / czwartek

Liczba odwiedzin: 1788

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się