www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

Ul. Pułaskiego 25, IV piętro, 42-200 Częstochowa

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:
« Powrót
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego 17-18 maja 2012 r.  

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność, już po raz trzeci, zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego.

Idąc śladem niekorzystnych danych epidemiologicznych, zagrożeń i konsekwencji zdrowotnych wynikających z chorób układu naczyniowego, jako tematy wiodące Konferencji proponujemy: profilaktykę, edukację i jakość życia w chorobach układu naczyniowego, opiekę nad chorym w chirurgii i inne problemy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wzorem naszych poprzednich Spotkań planujemy również prezentację zagadnień dotyczących interdyscyplinarnej opieki nad chorym leczonym operacyjnie oraz warsztaty.

Do udziału w Konferencji zapraszamy nie tylko pielęgniarki pracujące w oddziałach angiologii, chirurgii, lecz także pielęgniarki zabiegowe pracujące na innych oddziałach o profilu chirurgicznym, środowiskowe, fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy i inne osoby współtworzące zespół opieki nad chorym.

Wierzymy, że Konferencja będzie forum ciekawych dyskusji, wymiany doświadczeń i wiedzy, ale również okazją do spotkań towarzyskich.

 

Przewodnicząca PTPA

dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, prof. UMK

 

 

Miejsce konferencji: Holiday Inn****  Bydgoszcz, ul. Grodzka 36, Bydgoszcz

 

Organizatorzy:

-        Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego

-        Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy

-        Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej CM UMK w Bydgoszczy

-        Fundacja SANUM

-        Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

 

Tematyka Konferencji:

-        Czynniki ryzyka chorób układu naczyniowego, profilaktyka pierwotna, wtórna i trzeciorzędowa

-        Edukacja i samoopieka w chorobach układu naczyniowego

-        Aspekty psychospołeczne i jakość życia chorych operowanych

-        Pielęgniarstwo i opieka pielęgniarska

-        Opieka zespołowa w chirurgii

-        Zakażenia w chirurgii

-        Warsztaty: kompresjoterapia, wskaźnik kostka-ramię

 

Zgłoszenie uczestnictwa i opłaty:


Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa biernego upływa 15 kwietnia 2012 r.

Zgłaszanie prac najpóźniej do 10 kwietnia 2012 r na adres e-mailowy: ptpazjazd@wp.pl

Streszczenia zostaną opublikowane w czasopiśmie Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. Warunki pisania streszczeń znajdują się na stronie internetowej www.termedia.pl

Prace pełnotekstowe spełniające zasady publikacji po wcześniejszej recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne (MNiSW 6 pkt, IC 4,76). Informacje dla autorów i nowe zasady publikacji prac znajdują się na stronie internetowej wydawnictwa Termedia (www.termedia.pl) w zakładce „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”.

Komitet Naukowy i organizatorzy podejmą korespondencję z autorami zgłoszonych prac. Prace pełnotekstowe prosimy przesłać w wersji elektronicznej najpóźniej do 10 kwietnia 2012 r. na adres e-mailowy: ptpazjazd@wp.pl

 

 

HOTELE W BYDGOSZCZY

NAZWA, ADRES

HOTELU

KONTAKT

DOJAZD NA MIEJSCE OBRAD

Hotel Holiday Inn****

ul. Grodzka 36

85-109 Bydgoszcz

reservations@holiday.hgb.com.pl

tel. (52) 347 70 00

miejsce obrad

(dla Uczestników Konferencji preferencyjne opłaty za dobę hotelową)

City Hotel****

ul. 3 Maja 6

85-950 Bydgoszcz

rezerwacja@city-hotel.pl

tel. (52) 325 25 00

dojście ok. 15 min.

Hotel BRDA***

ul. Dworcowa 94

85-010 Bydgoszcz

rezerwacja@hotelbrda.com.pl

tel. (52) 585 01 00

blisko dworca PKP – dojazd środkami komunikacji miejskiej ok. 10-15 min,

dojście ok. 20-30 min.

Hotel Kuźnia***

ul. Gdańska 67

85-005 Bydgoszcz

hotel@klubkuznia.pl

tel. (52) 321 31 70

dojazd środkami komunikacji miejskiej ok. 10 min,

dojście 20 min.

Ratuszowy**

ul. Długa 37

85-034 Bydgoszcz

recepcja@hotelratuszowy.com.pl

tel. (52) 339 84 00

dojście 7-10 min.

Hotel „IKAR”**

ul. Szubińska 32

85-312 Bydgoszcz

recepcja@hotel-ikar.pl

tel. (52) 366 80 00

dojazd środkami komunikacji miejskiej ok. 15–20 min

Karta zgłoszenia

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się